Žena će biti 40 odsto na listama

“...Posebno nas raduje, što dodatno potvrđuje da se ranije date garancije svih naših sagovornika (političkih lidera) da će podržati naš predlog sada pretvaraju iz riječi u djela”, kazala je koordinatorka programa za političku participaciju ŽPM, Snežana Jonica.
1742 pregleda 1 komentar(a)
Uz više kandidatkinja, biće i više para: Sa sastanka radne grupe, Foto: Ženska politička mreža
Uz više kandidatkinja, biće i više para: Sa sastanka radne grupe, Foto: Ženska politička mreža

Radna grupa skupštinskog Odbora za reformu izbornog i drugog zakonodavstva, koja se bavi izmjenama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, podržala je danas predlog Ženske političke mreže (ŽPM), prema kome bi svaka partija koja imala veći broj izabranih žena na listi, srazmjeno tome, dobila i više para za finansiranje.

Ženska politička mreža traži da na listama bude 40 odsto žena. Koordinatorka programa za političku participaciju ŽPM, Snežana Jonica, kazala je da njihov predlog ima za cilj da stimuliše političke partije da prilikom formiranja izbornih lista i utvrđivanja redosljeda na njima pozicioniraju žene na način koji će obezbijediti značajno povećanje broja žena na mjestima odlučivanja.

„Po našem predlogu svaka partija koja bi imala veći broj izabranih žena, imala bi srazmjeno tome i veći iznos sredstava unutar ukupnog iznosa koji se izdvaja za finansiranje partija. Na ovaj način bi partije ne samo ojačale svoje kadrovske kapacitete na mjestima odlučivanja, već bi zahvaljujući povećanom broju žena dobile i povećan iznos sredstava za finansiranje“, istakla je Jonica u izjavi medijima.

Ona je naglasila da su predložile i da se zakonom propiše da ukoliko se 0,6 odsto operativnog budžeta izdvaja za finansiranje rada političkih partija, dodatnih 0,06 odsto bude izdvojeno za rad ženskih organizacija u političkim partijama. Ta sredstva, navodi, moraju biti namjenski korišćena za rad i osnaživanje ženskih organizacija u političkim partijama, što bi se potvrđivalo finansijskim izvještajem o namjenskoj upotrebi ovih izdvojenih sredstava.

Koordinatorka ŽPM Marija Ćatović je podsjetila da je ova organizacija, koju čine političarke iz 16 političkih partija iz vlasti i opozicije, uputila svoj predlog izmjena ovog zakona još u decembru 2017. godine, svim političkim partijama i međunarodnim organizacijama: „Nakon toga, ŽPM je imala sastanke sa liderima političkih partija i predlog ovog zakona je dobio podršku svih političkih partija”.