OD PREDAVANJA ZAHTJEVA PROŠLO VIŠE OD 14 MJESECI

Kusovac uzeo poklonjeni stambeni kredit za zgradu koju Kankaraš još nije legalizovao

Bivši tivatski gradonačelnik Miodrag Kankaraš još nije ozakonio zgradu u kojoj živi i njegov nasljednik Siniša Kusovac
8120 pregleda 3 komentar(a)
Kusovac, Foto: Siniša Luković
Kusovac, Foto: Siniša Luković
18.09.2019. 22:01h

Ni više od 14 mjeseci nakon što je bivši gradonačelnik Tivta Miodrag Kankaraš (DPS) predao zahtjev za legalizaciju dijela bespravno podignute  stambene zgrade u tivatskom naselju Pod Kuk, nema odgovora nadležnih u Sekretarijatu za planiranje prostora i održivi razvoj Opštine Tivat na njegovo traženje da ozakoni zgradu u kojoj posjeduje stan.

Kankaraš je 19.jula prošle godine Opštini Tivat predao zahtjev za legalizaciju dijela bespravnog obvjekta izgrađenog na katastarskoj parceli 669/4 KO Tivat, uz napomenu da je mimo građevinske dozvole, ovdje napravljen suteren objekta spratnosti Su+P+1+Pk. 

U zahtjevu se precizira da je riječ o posebnom dijelu objekta (PD) 1, površine skoro 90 kvadrata koji je po namjeni, stambeni prostor.

Bivši tivatski gradonačelnik naveo je da je nelegalni dio objekta koji je u njegovoj svojini, odnosno susvojini, zvanično "objekat osnovnog stanovanja" što mu daje pravo na određene finansijske povoljnosti u postupku legalizacije. 

Kaknkaraš je naveo da je suteren objekta  napravljen mimo građevinske dozvole koja je za izgradnju te zgrade izdata 2004. godine, kada je stambena zgrada na adresi Pod Kuk 37 i sagrađena.

Sporni objekat na adresi Pod kuk 37(Foto: Siniša Luković)

Miodrag Kankaraš inače, trenutno je na funkciji generalnog sekretara u Ministarstvu vanjskih poslova koju obavlja nakon što mu se  završio mandat na mjestu generalnog konzula Crne Gore u Srbiji, sa kancelarijom u Sremskim Karlovcima. 

Kankaraš je u diplomatiju otišao 2014. , kada je napustustio funkciju gradonačenika Tivta koju je vršio u dva mandata.

On u MVP-u prima platu od 1.550 eura. 

Kankaraš(Foto: BETAPHOTO)

Kankaraš je u svom posljednjem imovinskom kartonu, naveo da je jedini vlasnik stana od 80 kvadrata stečenog "prodajom imovine" i vikendice od 50 kvadrata stečene gradnjom i naveo je da na računu u banci ima 49.900 eura.

Iz Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj Opštine Tivat nisu odgovorili na pitanja "Vijesti" šta se desilo sa Kankaraševim zahtjevom za legalizaciju bespravno sagrađenog dijela objekta u Pod Kuku, da li je po njemu uopšte postupano i koji je konačni ishod tog postupka. 

Zahtjev za legalizaciju, Miodrag Kankaraš

Nije odgovoreno ni koliko prema njihovim podacima, iznosi odstupanje izvedenog stanja tog objekta u odnosu na ono što je bilo predviđeno građevinskom dozvolom, koliko u toj zgradi ukupno ima stanova, te ko je bio njen zvanični investitor.

Zahtjev za legalizaciju objekta u Pod Kuku koji je podnio bivši tivatski gradonačelnik, međutim, otkriva malverzacije koje je učinio aktuelni gradonačelnik Tivta, Siniša Kusovac (DPS) kako bi krajem 2017., uzeo ultrapovoljni stambeni kredit "za rješavanje stambenog pitanja" od Opštine Tivat, u iznosu od 52.000 eura. 

Kusovac će od te sume u narednih 20 giodina, u budžet Opštine vratiti samo 20%, odnosno 14.560 eura, plaćajući mjesečnu ratu u iznosu od 60,66 eura.

Kusovac je kredit dobio za kupovinu stana jer je Komisiji Opštine Tivat priložio izjavu i uvjerenje da ni on, ni supruga Ljiljana, na svoje ime nemaju upisanu stambenu nekretninu u svojini ili susvojini, a da je 29. decembra 2017. navodno sklopio predugovor sa tivatskom firmom "Samcommerc" o kupovini stana koji je u gradnji, na parceli 669/4 KO Tivat. 

Stan je površine 80 kvadrata, a njegova cijena je 52 hiljade eura sa PDV-om.

Zanimljivo je međutim da je Kusovac u dokumentaciji koju je priložio Komisiji 29. decembra 2017., predao i dva ugovora koja su tog dana sa razmakom od pola sata, na istom mjestu i pred istim notarom Danilom Jovanovićem iz Tivta, sklopljeni za dva različita pravna posla. 

Prvi ugovor odnosi se na navodnu zajedničku izgradnju stambene zgrade na parceli 669/4 KO Tivat između vlasnika parcele, Tivćanina Branka Zarubice i investitora, kompanije "Samcommerc", a po građevinskoj dozvoli za zgradu spratnosti P+1+Pk koju je Zarubica dobio još 2004.

Drugi predugovor sklopljen je pola sata kansije, između "Samcommerca" kao prodavca i i Siniše Kusovca kao kupca, o kupovini stana "koji se gradi na parceli 669/4 KO Tivat",  površine 80 kvadrata, po cijeni od 52 hiljade eura.

U momentu sklapanja ova dva očito fiktivna ugovora, na parceli 669/4 nije se gradila nikakva zgrada, jer je na njoj "Samcommerc" još 2004. podigao novu četvoroetažnu stambenu zgradu, mimo izdate građevinske dozvole. 

To potvrđuje i lani predati zahtjev Kankaraša za legalizaciju suterena sporne zgrade u kome se potvrđuje da je nešto što je po Kusovčevoj dokumnetaciji navodno još u gradnji, napravljeno prije čak 15 godina.

Kusovac je u toj nelegalnoj stambenoj zgradi, prema svojim imovinskim kartonima, sa suprugom Ljiljanom, proteklih godina bio vlasnik dva stana – jednog od 80 kvadrata kojeg navodno sada opštinskim kreditom "kupuje u izgradnji", i drugog od 25 kvadrata.

Supružnici Kusovac su ova dva stana, uz treći površine površine 74 kvadrata u lamelama u centru Tivta, prijavljivali u imovinskim kartonima javnog funkcionera Siniše Kusovca za period od 2007. do zaključno sa 2014. godinom.

Stanovi u nelegalnoj zgradi u Pod Kuku  kao i onaj u lamelama, međutim "nestali" su iz Kusovčevih imovinskih kartona za 2015 -2017., a u međuvremenu on nije prijavljivao nikakve promjene u imovini veće od 5.000 eura što bi morao učiniti za slučaj da je prodao te nekretnine i konvertovao ih u novac.

Gradonačelnik Kusovac nije odgovorio na pitanja "Vijesti" da li je u međuvremenu od kada je skolpio predugovor za "kupovinu stana u izgradnji" na parceli 669/4 KO Tivat, taj stan i izgrađen, te ukoliko to nije slučaj, gdje gradonačelnik prebiva. 

Nije odgovorio ni zašto, ako je stan koji je kupio kreditom u međuvremenu izgrađen, on ga nije prijavio u svom posljednjem imovinskom kartonu.

"Zbog čega se g. Kusovac, sklapajući dana 29.12.2017. godine predugovor o kupovini nepokretnosti UZZ br 598/2017 sa firmom Samcommerc Tivat, opredijelio da kupi nepokretnost u objektu koji nije legalizovan i ne posjeduje uredne papire sa stanovišta legalnosti po Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata ? Da li je g. Kusovac u momentu kupovine gorepomenute nepokretnosti, bio svjestan tih okolnosti i ako ne, ko ga je doveo u zabunu, te što će tim povodom g. Kusovac preduzeti da zaštiti svoj ugled i integritet ?", takođe su pitanja na koja "Vijesti" nisu dobile odgovor od aktuelnog tivatskog gradonačelnika.

Kusovac se još nije upisao

Prema podacima sa sajta Uprave za nekretnine, katastarska parcela 669/4 KO Tivat sastoji se od površine pod objektom od 187 kvadrata i dvorišta od 154 kvadrata. 

U objektu prema katastru, postoji ukupno sedam stambenih prostora površine od 24 do 106 kvadrata. 

Kao najveći suvlasnik ovih nekretnina upisanih u list nepokretnosti 2395 sa dvije petine udjela vodi se Miodrag Kankaraš, jedna petina pripada Branku Zarubici, druga petina "Samcommercu", a vlasnice posljednje petine su Tivćanke A.S. i I.V. Na objekat su upisana dva tereta i to prekoračenje građevinske dozvole i nepostojanje građevinske dozvole za suteren, kao i teret upisanog predugovora o kupovini stana u toj zgradi koji je 29.decembra 2017. sklopio Kusovac sa “Samcommercom”.