"Građani, odbornici i industrija da budu na većem nivou kako bi se Lim zaštitio"

"Dešavaju se akcidentne situacije, a jedna od njih je pomor ribe, sa čim sam upoznat i kao sudski vještak, u iznalaženju odgovora na pitanje ko je zagađivač", kazao je član Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Refik Zejnilović
652 pregleda 0 komentar(a)
Sa sjednice, Foto: Jadranka Ćetković
Sa sjednice, Foto: Jadranka Ćetković
Ažurirano: 01.10.2019. 21:59h

I građani i odbornici, kao i industrija moraju da budu na znatno većem nivou kako bi se Lim zaštitio, kazao je član Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Refik Zejnilović, koji je danas pristustvovao sjednici bjelopoljskog parlamenta.

"Dešavaju se akcidentne situacije, a jedna od njih je pomor ribe, sa čim sam upoznat i kao sudski vještak, u iznalaženju odgovora na pitanje ko je zagađivač. Mislim da sada ne mogu davati neke ocjene ali to zabrinjavajuće", kazao je Zejnilović, dodajući da to nije jedini ekološki incident u Limu.

On je istakao da će Savjet nakon zasijedanja uputiti Opštini inicijativu sa predlogom mjera za zaštitu Lima, i dodao da je Opština dužna da se građanima obrati saopštenjem u kojem će objasniti zašto se ovo dešava.

Zejnilović je napomenuo da će Savjet pokrenuti pitanje obnove hotela "Bijela rada".

Danas, na desetom zasijedanju odbornici su usvojili niz odluka, a Adnan Striković (SDP) je tražio da na dnevnom redu nađe povlačenje odluke o Studiji lokacije za izgradnju minihidroelektrane Lještanica, podsjećajući na riječi premijera Duška Markovića, prilikom prošlonedjeljne posjete bjelopoljskoj Opšini, koji je kazao da je nevjerovatno da se ta rijeka stavi u cijevi i da sve odluke koje su donešene nisu nepromjenjive.

"Na taj način bi ovaj parlament počeo da radi u demokratskom duhu, a ne prema nečijem nalogu", kazao je Striković.

Njegov predlog nije prošao iz formalno-pravnih razloga, jer takav predlog se mora dostaviti u pisanoj formi tri dana prije zasijedanja.

Odbornici su osvojili odluku o članskom doprinosu turističkim organizacijama.

Kako je saopštio izvjestilac, v.d. direktora Uprave javnih prihoda Opštine Bijelo Polje Veselin Merdović, 60 odsto sredstava od članarine biće izdvojeno za finansiranje djelatnosti lokalne Turističke organizacije, a 40 odsto za finansiranje programa Nacionalne turističke organizacije, odnosno, 20 odsto za promovisanje i povećanje dostupnosti Crne Gore.

Zoran Bošković (SNP) je istakao da visinu članskog doprinosa treba umanjiti, naročito za kombi prevoznike, a Adnan Striković ( SDP) smatra da će u Bijelom Polju biti sve manje onih koji će se baviti ugostiteljstvom.

Odbornika SDP-a Idriza Mahmutovića je zanimalo šta je turistička organizacija učinila da pomogne onima koji se bave turističkom, odnosno ugostiteljskom djelatnošću, kako bi nesmetano mogli da obezbijede sredstva za članski doprinos.

Odbornici su danas usvojili i predlog Odluke o lokalnim komunalnim taksama, predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu.

Razlog za izmjene odluke o radnom vremenu su česti prigovori građana na rad ugostiteljskih objekata u kasnim satima, koji se odnose na preglasnu muziku i stvaranje buke prilikom uklanjanja baštenskog materijala.

Usvojen je i predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o auto taksi prevozu na teritoriji Opštine Bijelo Polje.

Odbornici su usvojili i predloge odluka o izmjenama i dopunama odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u Opštini Bijelo Polje, kao i o određivanju dodataka na zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima.

Glavna administratorka Marina Petrić, obrazlažući ove odluke je podsjetila da je predsjednike Opštine Petar Smolović u maju donio odluku o organizaciji i načinu rada lokalne samouprave, kojom je ukinuta Služba protokola i Centar za informacioni sistem, koje su postojale kao samostalne službe, a propisano je da se Služba predsjednika Opštine pored postojećih bavi i vršenjem protokolarnih poslova i poslova za odnose sa javnošću u cilju ostvarivanja funkcije predsjednika Opštine.

"U vezi sa propisanom organizacijom Opštine neophodno je izvršiti izmjenu Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika na način kao u predlogu Odluke", navela je Petrić.

Ona je istakla da je za određene kategorije potrebno propisati dodatak na zaradu, imajući u vidu povećan obim poslova i rad na terenu nakon radnog vremena.

Smolović je odgovarajući na primjedbe opozicije rekao da će se boriti da sve svima poveća plata, ali da redovnost isplate najvažnija.

Nije usvojen amandman Boškovića (SNP), koji je predložio povećanje zarade za poslove komunalnog inspektora i komunalnog policajca, kao i za rukovodioca Sektora za planiranje u Sekretarijatu za uređenje prostora.

Sistem "izabrani ljekar" loše rješenje za male sredine

Izlažući izvještaj o radu i poslovanju JU Centar za kulturu "Vojislav Bulatović Strunjo" za 2018. godinu sa programom rada za 2019. godinu, koji je usvojem većinom glasova, direktor Milko Kovačević je istakao da je to ključna ustanova u gradu, te da se njene aktivnosti sprovode u punom kapacitetu.

Budžet za prošlu godinu realizovan u iznosu od oko 388 hiljada, što čini 85 odsto planiranog, a finansijski plan za 2019. godinu se nastavlja na prethodni i koncipiran je na 416 hiljada eura.

Odbornika SDP-a, Idriza Mahmutovića je interesovalo kako to da je dug te ustanove veći od 520 hiljada eura, dok je Striković ukazao da će aktivnosti koje ne prati budžet, te da će veliko zaduženje uticati na smanjenje kvaliteta kulturnih programa.

Načelnik Centra bezbjednosti Bijelo Polje Miloš Bulatović ocijenio je da je bezbjednosna situacija u opštini povoljna, što je rezultat profesionalnog rada policije.

“Stanje bezbjednosti u 2018. godini, sa aspekta kriminaliteta stabilno, a na području CB Bijelo Polje, registrovano je 213 (205) krivičnih djela, kazao je Bulatović.

Raspravljajući o informacijama o stanju primarne i sekundarne zaštite, Milan Madžgalj je kazao da je nivo zdravstvene zaštite na visokom nivou, obzirom na uslve u kojima ljekari rade a da je najveći problem nedostatak kadrova.

Predsjednik Opštine, Petar Smolović, rekao je da je vlast itekako svjesna određenih problema, kao što je nedostatak kadra, ali da su spremni da urade sve kako bi se ta situacija promijenila.

On je podsjetio da o ulaganjima svjedoči novi Dom zdravlja Odbornik Marko Ljujić ( Demokrate) je ukazao da je jednom logopedu u Domu zdravlja na misteriozan i nevjerovatan način nije produžen ugovor o radu.

"Ne bih želio da pomislim da je u pitanju diskriminacija posebno ona na nacionalnom, vjerskom ili drugim planu. U pitanju konkretno žena jednog kolege iz lokalnog parlamenta (Lidija Raosavljević, supruga dr Nikole Rasosavljevića). Njegovo političko djelovanje i angažman je bio osnov da ostanemo bez jednog defektologa", kazao je Ljujić, dodajući da sumnja da je u pitanju diskriminacija najgore vrste.

Na isti problem ukazao je i dr Raosavljević.

Dr Radosav Nišavić smatra da je sistem izabranog ljekara neprimjenjiv u malim sredinama.

Sjednica trajala više od 11 časova, usvojena 31 tačka

Odbornici su razmatrali i usvojili predloge odluka o eksproprijaciji za vodovode: Kradenik-Vrela, Babića brijeg, Medanovići, Kanje – Metanjac, Sefersko vrelo-Korita, Pavino Polje- Mahala, Radeničko vrelo- Korita, predlozi odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi konstrukcije lokalnih puteva: Gubavač- Bistrica, Srđevac-Sušica, Sutivan-Orahovica, Njegnjevo – Potkrajci, zatim za izgradnju puta “Ski centar Cmiljača- Ski centar Žarski, kao i pristupnog puta do groblja u Trubinama i niz drugih odluka.

Na sjednici koja je trajala više od 11 časova, usvojena je 31 tačka dnevnog reda.

Bonus video: