DOBILI DOZVOLU ZA POPUNU POZICIJA

Vlada odobrila MUP-u da ponovo raspiše konkurse

“Sada postoji potreba da se pokrene Odluka za interni oglas, zbog važnosti radnog mjesta”, navodi se
1629 pregleda 0 komentar(a)
V.D. na čelu Direktorata za vanredne situacije: Mulić, Foto: Savo Prelevic
V.D. na čelu Direktorata za vanredne situacije: Mulić, Foto: Savo Prelevic

Vlada Crne Gore dala je saglasnost za pokretanje postupka popune radnih mjesta generalnog direktora Direktorata za vanredne situacije, glavnog inspektora u Direkciji za nadzor u oblasti sprečavanja pranja novca, finansiranja terorizma i međunarodnih restriktivnih mjera i načelnika u Direkciji za prihvat stranaca koji traže međunarodnu zaštitu. Ministarstvo unutrašnjih poslova je 28. juna uputilo odluke Upravi za kadrove, ali su ih iz Uprave obavijestili da se javni konkurs i interni oglasi ne mogu sprovesti jer popuna radnih mjesta nije predviđena Kadrovskim planom.

U odluci se pojašnjava da u vrijeme izrade kadrovskog plana ta radna mjesta nijesu naznačena kao potrebna, jer je v.d. generalnog direktora Direktorata za vanredne situacije bio Mirsad Mulić. Pojašnjava se i da je radno mjesto načelnika u Direkciji za prihvat stranaca koji traže međunarodnu zaštitu, nije navedeno u kadrovskom planu, jer je nadležna organizaciona jedinica planirala da ga popuni shodno članu 40 Zakona o državnim službenicima i namještenicima. Navodi se i da dva službenika, koja su se kandidovala, nijesu imala odgovorajuću školsku spremu.

“Sada postoji potreba da se pokrene Odluka za interni oglas, zbog važnosti radnog mjesta”, navodi se.

Pojašnjeno je i da radno mjesto glavnog inspektora u Direkciji za nadzor u oblasti sprečavanja pranja novca, finansiranja terorizma i međunarodnih restriktivnih mjera, nije bilo u kadrovskom planu, jer je planirano da se od službenika Uprave za sprečavanje pranja novca koji su prešli u Upravu policije, privremeno rasporedi do raspisivanja oglasa.

Traže inspektora u oblasti sprečavanja pranja novca

Iz MUP-a su u dopisu Vladi naveli da radno mjesto glavnog inspektora u Direkciji za nadzor u oblasti sprečavanja pranja novca nije popunjeno privremenim rasporedom. Oni su istakli da im je potrebna saglasnost, jer se glavni inspektor postavlja na pet godina, a popuna se vrši putem internog oglasa.