Zavod za zapošljavanje: Netačne tvrdnje Demokrata

"Prema podacima Zavoda za zapošljavanje, na današnji dan je 33.779 nezaposlenih. Od ukupnog broja nezaposlenih 1.634 je mladih visokoškolaca od 15 do 30 godina života"
1580 pregleda 1 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock, Shutterstock, Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock, Shutterstock, Shutterstock

Zavod za zapošljavanje Crne Gore reagovao je na navode Demokratske Crne Gore da više od deset hiljada mladih sa fakultetskom diplomom traži zaposlenje.

Reagovanje prenosimo integralno

"Netačne su informacije Demokratske Crne Gore da više od deset hiljada mladih sa fakultetskom diplomom traži zaposlenje.

Prema podacima Zavoda za zapošljavanje, na današnji dan je 33.779 nezaposlenih. Od ukupnog broja nezaposlenih 1.634 je mladih visokoškolaca od 15 do 30 godina života.

Napominjemo da je Zavod institucija koja potpuno transparentno, u skladu sa zakonom, prati stanja i kretanja na tržištu rada i jednom sedmično javno publikuje statističke podatke. Upravo iz tog razloga veoma nas je iznenadila upotreba, korišćenje i prenošenje potpuno netačnih informacija i podataka, višestruko većih nego što jesu, a koji su lako provjerljivi.

Od kraja 2017. godine, na crnogorskom tržištu rada prisutan je kontinuirani trend smanjenja nezaposlenosti. To pokazuju zvanični podaci o registrovanoj nezaposlenosti koje vodi Zavod ali i podaci o anketnoj nezaposlenosti koje, po međunarodno priznatoj metodologiji, prati MONSTAT.

Zlonamjerni su, više puta ponavljani, navodi Demokrata da Zavod "poletno i ekspresno briše ljude sa liste onih koji traže posao".

Radi sveukupne javnosti ponavljamo – Zavod za zapošljavanje nikoga ne briše sa evidencije nezaposlenih već evidenciju vodi u skladu sa Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti.

Po tom Zakonu nezaposlenim licem se smatra lice od 15 do 67 godina starosti, koje se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, sposobno ili djelimično sposobno za rad, koje nije zasnovalo radni odnos, aktivno traži zaposlenje i raspoloživo je za rad. Istovremeno, nezaposlenim licem se ne smatra redovan učenik, student osnovnih studija, zaposleni kojem miruju prava iz radnog odnosa, poljoprivrednik upisan u registar kod nadležnog organa, niti penzioner.

Sva nezaposlena lica, koja su obuhvaćena evidencijom, imaju prava i obaveze propisane zakonom. Jedna od obaveza nezaposlenog lica je lično javljanje Zavodu, najmanje jednom u 45 dana i nepoštovanje te obaveze predstavlja jedan od razloga prestanka vođenja evidencije.

Budući da je nezaposlenost mladih jedan od dominantnih izazova na tržištu rada, kako u državi tako i šire, Zavod poseban akcenat stavlja na mlade ljude. U cilju ublažavanja nesklada između ponude i tražnje Zavod realizuje brojne programe aktivne politike zapošljavanja koji nezaposlenim licima daju mogućnost da steknu praktična znanja i usvoje nove vještine. Namjera i cilj Zavoda je da bude kvalitetan servis nezaposlenim licima koja aktivno traže posao.

Akcionim planom zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa i Programom rada, za 2019 godinu, predvidjen je niz programa usmjerenih na povećanje zapošljivosti mladih, a brojni su u toku. U programe Aktivne politike zapošljavanja, od početka godine, uključeno je preko 600 nezaposlenih mladih.

Zavod će i dalje nastaviti da bude institucija koja nezaposlenim mladim ljudima pruža stručnu pomoć posredovanja pri zapošljavanju, informisanja i savjetovanja, a sve u cilju njihovog povezivanja sa poslodavcima i zasnivanja radnog odnosa", navodi se u reagovanju ZZZ Crne Gore.