"ispoštovane preporuke OEBS-a i ODIHR-a"

Anđušić: Predloženo povećanje donacija političkim partijama

Prema njegovim riječima, jedna od najznačajnijih izmjena odnosiće se na potencijalne izmjene Krivičnog zakonika
552 pregleda 0 komentar(a)
Anđušić, Foto: Boris Pejović
Anđušić, Foto: Boris Pejović

Donacije fizičkih lica političkim partijama biće povećane sa dvije na pet hiljada eura, a pravnih sa deset na 20 hiljada eura, predložila je Radna grupa Odbora za izborne reforme.

Poslanik Demokratske partije socija,lista Mihailo Anđušić kazao je da je Radna grupa 5, koja se bavi Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, pripremila niz izmjena.

“Ono što je predstavljalo suštinu našeg rada i smjernice koje su nam bile pretpostavka za kvalitetan rad su preporuke OEBS-a i ODIHR-a iz izbornih procesa 2016. i 2018. godine”, kazao je on.

Anđušić je naglasio da su te smjernice u potpunosti ispoštovane.

“Ostaje da unaprijedimo neke od smjernica koje su nam dodatno dali i da ovo zakonsko rješenje zajedno sa opozicijom, nevladinim sektorom i akademskom zajednicom učinimo još kvalitetnijim”, rekao je on.

Anđušić je naglasio da se izmjenama jasno odvaja izborna kampanja od redovnog funkcionisanja političkih subjekata, što je bila jedna od osnovnih preporuka OEBS-a i ODIHR-a.

“Imamo inicijativu nevladinog sektora i saglasje svih članova radne grupe da se političke partije što manje finansiraju iz državnog budžeta, a da se povećaju privatni izvori i donacije finansiranja. Zato smo donacije od fizičkih lica povećali sa dvije na pet hiljada eura, a od pravnih lica sa deset na 20 hiljada eura”, kazao je on.

Prema njegovim riječima, jedna od najznačajnijih izmjena odnosiće se na potencijalne izmjene Krivičnog zakonika.

“Tako bi se neke od nelegalnih radnji u okviru finansiranja političkih kampanja krivično sankcionisale, odnosno kažnjavale i sankcijom zatvora", rekao je Anđušić.