"ukazane primjedbe tehničke prirode"

Demokrate: Izvještaj DRI dokaz našeg domaćinskog poslovanja

742 pregleda 3 komentar(a)
Ilustracija
Ilustracija
Ažurirano: 09.10.2019. 12:44h

Najnoviji Izvještaj DRI i terenska kontrola potvrdili su da je Demokratska Crna Gora svaki euro u finansijskom poslovanju  pribavila u skladu sa zakonom, da nije bilo ni jednog eura nesavjesnog  ili nedomaćinskog trošenja novca, da smo jedina partija u Crnoj Gori  koja nema blagajnu i ne posluje gotovim novcem, već isključivo preko  računa, da sve poreske obaveze izmirujemo redovno i da je samim tim naše  poslovanje primjer domaćinskog poslovanja, saopšteno je iz te stranke.

"Nekoliko primjedbi  koje su naznačene u Izvještaju DRI su tehničke prirode i dominantno su  posledica otvorenog rata koji se već duži vremenski period vodi između  Državne revizorske institucije i Agencije za sprječavanje korupcije, a  koji se, očito, prelama preko leđa političkih subjekata. Brojni  politički subjekti, ni krivi, ni dužni, trpe posledice zato što  postupamo po uputstvima Agencija za sprječavanje korupcije, koja je, po  sili Zakona, nadležna za kontrolu primjene Zakona o finansiranju  političkih partija i koja nam je, između ostalog, davala mišljenja i oko  korišćenja sopstvenih sredstava i dozvoljenog limita ukupnih troškova.  Međutim, političke partije koje postupaju po uputstvima ASK-a dobijaju  pozitivno mišljenje ASK-a, ali i primjedbe, odnosno negativno mišljenje  DRI u istom tom dijelu, zato što DRI i ASK potpuno različito tumače  Zakon i to do te mjere, da je DRI javno optužio ASK da dovodi u pravnu  zabludu političke subjekte", saopštile su Demokrate.

Kako tvrde, dokaz za to je i saopštenje za javnost Senata DRI u kome je istaknuto da “postoji problem  u tumačenju Zakona i finansiranju političkih subjekata i izbornih  kampanja od strane ASK-a u dijelu korišćenja sopstvenih sredstava za  finasiranje izbornih kampanja i ukupnih troškova izborne kampanje  političkog subjekta. Predmetno tumačenje Zakona od strane ASK-a dovodi u  pravnu zabludu političke subjekte”.

"Nadamo se  da će se konačno završiti višegodišnji rat između DRI-a i ASK-a koji se  prelama preko leđa političkih subjekata, da ćemo dobiti novi Zakon o  finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, koji će konačno  onemogućiti proizvoljna tumačenja i preciznim normiranjem spornih  pitanja razriješiti probleme koji se javljaju, uvažavajući praksu i  relanost u mogućnosti primjene", zaključuje se u saopštenju Demorkata.