PREDLOG DEMOKRATA

Zloupotreba državnih resursa da se kazni otkazom

Demokrate predlažu izmjene Zakona o finansiranju partija i oštrije sankcije
9654 pregleda 8 komentar(a)
Službena vozila često se koriste i u kampanjama (arhiva), Foto: Boris Pejović
Službena vozila često se koriste i u kampanjama (arhiva), Foto: Boris Pejović

Demokratska Crna Gora predložila je da gubitak posla bude kazna za funkcionere i službenike koji za izbornu kampanju koriste službena vozila.

Predlogom izmjena Zakona o finansiranju političkih subjekata, koji su predložile Demokrate, zahtijeva se i zabrana partijama da koriste prostorije, opremu ili drugu imovinu namijenjenu radu državnih organa i lokalne samouprave.

“Predlažemo zabranu državnim i lokalnim funkcionerima, službenicima i namještenicima, korišćenja službenih automobila i druge opreme u vlasništvu države ili lokalne samouprave u predizborne svrhe. Funkcioner, službenik i namještenik za koga se dokaže u odgovarajućem disciplinskom ili sudskom postupku da je prekršio tu zabranu, počinio je tešku povredu radne obaveze usljed čega mu prestaje radni odnos po sili zakona”, navodi generalni sekretar Demokrata Boris Bogdanović.

On navodi da je predlogom izmjena predviđeno i da se funkcioner, službenik ili namještenik pet godina nakon dobijanja otkaza ne smiju zaposliti kod državnog organa i u lokalnoj samoupravi. On je podsjetio da aktuelno zakonsko rješenje ne predviđa kazne zbog čega se u praksi pokazalo kao neodrživo.

“Važeće rješenje propisuje obavezu da državni organi i organi lokalne samouprave na svojoj internet stranici, svakih sedam dana objavljuju izdate putne naloge za upravljanje službenim vozilima, od dana raspisivanja do održavanja izbora. To je korisno, ali nedovoljno”, kazao je on za “Vijesti”.

5 godina, nakon što dobiju otkaz zbog partijske zloupotrebe državne imovine, funkcioneri i službenici ne smiju dobiti posao u državnom organu i u lokalnoj samoupravi 

Bogdanović je podsjetio da su na dosadašnjim izborima zabilježene grube zloupotrebe državne imovine koja se, kako je kazao, stavlja u funkciju interesa Demokratske partije socijalista (DPS). 

On je upozorio da su tokom izbornih kampanja državni i lokalni funkcioneri kao i službenici vladajućih struktura masovno koristili državnu imovinu po partijskom zadatku.

Bogdanović je istakao i da su kancelarije državnih organa i organa jedinica lokalne samouprave pretvorene u izborne štabove vladajuće koalicije.

“Službeni automobili služe funkcionerima DPS-a da u toku kampanje obilaze birače ili transportuju izborni materijal, a na izborni dan da prevoze sigurne glasače do biračkog mjesta. Tako se razgranata mreža upotpunjuje i logistkom na račun budžeta države i opština. U svim izbornim ciklusima građani su mogli da se uvjere kako gradovima i selima kruže službena vozila, od kojih je dio i bez tablica”, kazao je on.

Preporučujemo za Vas