"ODLUKE DONIJETI U HITNOM POSTUPKU I KRATKOM ROKU"

Gošović pisao Lakočević: U roku od sedam dana odrediti raspravu povodom tužbi Perović i Jokića

"Osporenim odlukama, bezobzirnim kršenjem normi Zakona o lokalnoj samoupravi i propisa opštine Kotor, novoformirana odbornička većina razriješila je Dragicu Perović funkcije predsjednice Skupštine opštine Kotor prije isteka mandata, i takođe, prije isteka mandata po drugi put razriješila Vladimira Jokića funkcije predsjednika opštine Kotor, i na te funkcije imenovala predstavnike DPS-a"
1720 pregleda 5 komentar(a)
Neven Gošović, Foto: Demokrate
Neven Gošović, Foto: Demokrate

Neven Gošović, član Predsjedništva Demokratske Crne Gore, obratio se otvorenim pismom predsjednici Upravnog suda, Branki Lakočević, u vezi sa formiranim predmetima koji se kod ovog suda vode po podnesenim tužbama Dragice Perović, Vladimira Jokića i Kluba odbornika Demokratske Crne Gore u Skupštini opštine Kotor, saopšteno je iz Demokratske Crne Gore.

U saopštenju se dodaje da se Gošović obratio Lakočević sa zahtjevom da Upravni sud, u roku od sedam dana od dana prijema ovog pisma, odredi datum održavanja usmene rasprave u predmetu U.br.3608/19 od 9. jula. 2019. godine i odluke u ovom i ostalim, naznačenim predmetima, prema redosljedu njihovog prispjeća sudu, donese u hitnom postupku i u kratkom roku.

Pismo Gošovića prenosimo integralno.

"Gospođo Lakočević,

Kao što Vam je poznato, kod Upravnog suda Crne Gore, po tužbama Dragice Perović, Kluba odbornika Demokrata u Skupštini opštine Kotor i Vladimira Jokića, formirani su predmeti: U.br.3608/19 od 09.07.2019. godine, U.br.3706/19 od 16.07.2019. godine, U.br.3738/19 od 17.07.2019. godine, U.br.3760/19 od 18.07.2019. godine, i U.br.3870/19 od 24.07.2019. godine, radi poništenja odluka Skupštine opštine Kotor.

Osporenim odlukama, bezobzirnim kršenjem normi Zakona o lokalnoj samoupravi i propisa opštine Kotor, novoformirana odbornička većina razriješila je Dragicu Perović funkcije predsjednice Skupštine opštine Kotor prije isteka mandata, i takođe, prije isteka mandata po drugi put razriješila Vladimira Jokića funkcije predsjednika opštine Kotor, i na te funkcije imenovala predstavnike DPS-a.

Imajuću u vidu naznačeno, Otvorenim pismom od 13.09.2019. godine ukazali smo Vam na sljedeće:

- Da je osporenim odlukama, suprotno izbornoj volji građana Kotora, izvršeno preuzimanje skupštinske i izvršene vlasti u opštini Kotor.

- Da karakter - pravna priroda osporenih odluka, i posljedice njihove primjene su takvi da zahtijevaju hitno postupanje.

- Da samo Upravni sud efikasnim postupanjima u ovim predmetima, može zaštititi princip zakonitosti i građanima poslati poruku da nezakonito postupanje i zloupotreba ovlašćenja, ne mogu predstavljati osnov za preuzimanje vlasti političkom korupcijom, suprotno izbornoj volji građana.

- Da bi svako drugačije postupanje tog Suda, koje bi za posljedicu imalo odugovlačenje postupka, otežalo pristup pravdi, i imalo za posljedicu dalje donošenje elementarno nezakonitih odluka i drugih akata od strane organa opštine Kotor, a u vezi sa radnjama koje preduzimanju u nezakonitoj proceduri izabrani predsjednik skupštine i predsjednik opštine.

Zbog istog, navedenim Otvorenim pismom zahtijevali smo da, u cilju poštovanja principa zakonitosti, zaštite javnog interesa i slobode i prava građana Kotora, Upravni sud odluke u ovim predmetima donose u hitnom postupku i u kratkom roku, po redosljedu njihovog prispjeća tom Sudu.

Vašim pismom Su IV.br.640/19 od 16.10.2019. godine obavijestili ste nas da će postupajuće sudije, cijeneći razloge za hitno postupanje koje smo u Otvorenom pismu naveli, a ujedno poštujući odredbu člana 157 Sudskog poslovnika, nastojati da pruže prioritet u radu u navedenim predmetima, i odluke o istom donesu u zakonskom roku.

Međutim, iz sadržine Vašeg pisma ni u kom vidu se ne može zaključiti u kom vremenskom periodu se može očekivati donošenje odluka Upravnog suda u navedenim predmetima.

Sa druge strane, posljedice nedonošenja odluka u ovim predmetima u hitnom postupku, i u kratkom objektivnom roku su nemjerljive, jer su osporene Odluke, sa svim društveno negativnim posljedicama i dalje na pravnoj snazi, čime se povređuje princip pravne sigurnost i gubi svrha sudske zaštite.

Imajući u vidu naznačeno zahtijevamo da Upravni sud, saglasno članu 28 stav 2 i članu 29 Zakona o upravnom sporu, u roku od 7 dana od dana prijema ovog Otvorenog pisma, odredi datum održavanja usmene rasprave u predmetu U.br.3608/19 od 09.07.2019. godine i odluke u ovom i ostalim, gore naznačenim predmetima, prema redosljedu njihovog prispjeća sudu, donese u hitnom postupku i u kratkom roku.

Imajući u vidu značaj pitanja koja su predmet navedenih upravnih sporova, očekujemo da ćete nas bez odlaganja obavijestiti o stavu Suda u odnosu na naš gore navedeni zahtjev", naveo je Gošović u pismu.

Preporučujemo za Vas