ZA PLATE ČINOVNIKA VIŠE OD PETINE BUDŽETA

Mojkovac: Planiraju prihode od 4,1 milion eura

Kapitalni izdaci u Mojkovcu veći za pola miliona od ovogodišnjih
980 pregleda 2 komentar(a)
Stimulisaće natalitet: Mojkovac, Foto: Dragana Šćepanović
Stimulisaće natalitet: Mojkovac, Foto: Dragana Šćepanović

Mojkovačka Opština će tokom naredne godine prihodovati oko 4,1 milion, što je za oko 500.000 eura više nego prošle godine.

To se navodi u nacrtu odluke o budžetu za 2020. godinu, kojim je planirano i da se u opštinsku kasu od poreza prihoduje 1,1 milion od naknada za korišćenje prirodnih i dobara od opšteg interesa 444.000, a od prodaje imovine 170.000 eura.

Mojkovčani očekuju da će od donacija i transfera dobiti 2,1 milion eura, od čega najviše, oko 1,7 miliona, iz budžeta države i Egalizacionog fonda. Od prodaje nepokretnosti, prema nacrtu odluke, trebalo bi da prihod bude oko 170.000 eura.

Kapitalni izdaci naredne godine za pola miliona su veći nego ovogodišnji i iznose 1,4 miliona eura. Nešto više od petine budžeta, oko 804.000 eura, kako je planirano, biće potrošeno na zarade zaposlenih u opštinskoj administraciji. Projektovani rashodi za materijal, usluge i ostala lična primanja premašuju 300.000 eura. Od toga 31.000 eura biće na raspolaganju lokalnim funkcionerima za službena putovanja i reprezentaciju.

Za otplatu kredita i pozajmica, reprogram poreskog duga i obaveze iz prethodnog perioda Mojkovčani će naredne godine izdvojiti oko 450.000 eura. Po osnovu subvencija planirano je da se iz opštinske kase isplati 111.000 eura. Od tog iznosa 10.000 eura biće namijenjeno ženskom preduzetništvu, a ostatak je agro budžet.

Za kulturu i sport, prema nacrtu, biće izdvojeno oko 240.000, za stpendije i pomoć studentima 29.000, za jednokratne socijalne pomoći 25.000, a za podršku NVO 12.000 eura.

Novina u oblasti socijalne politike, kako je obrazloženo, u budžetu za 2020. godinu je „stimulans povećanju nataliteta“.

„U tom smislu predložena su sredstva u iznosu od 15.000 eura na ime naknade za novorođenu djecu. Dosadašnja praksa je bila da se ova naknada isplaćuje za novorođeno dijete u iznosu od 100 dok, će se u 2020. godini sredstva isplaćivati u iznosu od 150 za prvo, za drugo 200, za treće 300, a za četvrto novorođeno dijete 400 eura. Za peto ili više djece Opština će porodicama dodjeljivati 500 eura“, piše u obrazloženju.

Javna rasprava o nacrtu odluke o budžetu za narednu godinu traje do kraja novembra.

U Plužinama budžet veći za 23,5 hiljada eura

Budžet Opštine Plužine za 2020. godinu planiran je u iznosu od 4,314 miliona eura, što je za skoro 23,5 hiljada eura više u odnosu na ovogodišnji budžet. U nacrtu odluke stoji da bi operativni budžet bio 2,755 miliona eura, što je za 128,5 hiljada manje u odnosu na ovogodišnji rebalansirani budžet, dok bi kapitalni budžet iznosio 1,559 miliona eura, tj. skoro 152.000 više u odnosu na ovu godinu.

Opština Plužine
Opština Plužine(Foto: Svetlana Mandić)

Što se tiče operativnog budžeta za narednu godinu na otplatu obaveza iz prethodne godine odnosi se 140 hiljada, tekuća rezerva budžeta je 85 hiljada, dok je deset hiljada eura stalna rezerva budžeta. Ostalo, preko 2,5 miliona eura odnosi se na pojedine namjene. Tekući izdaci planirani su na iznos od skoro 1,5 miliona eura, a transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 853 hiljade. Kapitalni izdaci biće skoro 1,6 miliona eura, od čega planiraju da za lokalnu infrastrukturu izdvoje 566.000.

Kada su u pitanju prihodi 3,3 miliona se odnosi na tekuće, a porezi su ti koji će “puniti” opštinsku kasu, i to porez na imovinu i porez na promet nepokretnosti i prava, 1,6 miliona, porez na dohodak fizičkih lica 374 hiljade i lokalni porezi i takse 69 hiljada. Od naknada Opština Plužine naredne godine namjerava da prihoduje 755,5 hiljada eura, dok su ostali primici pola miliona eura. Primici od otplate kredita su 37 hiljada, iz prethodne godine biće preneseno 750.000 eura, dok od donacija i transfera očekuju 218,5 hiljada.

Preporučujemo za Vas