FORMIRAO KOMISIJU

Carević češlja rad Komunalne policije i inspekcije

Članovi Komisije će vršiti popis svih akata i predmeta iz obladti komunalne djelatnosti koji su dostavljeni i koji su u posjedu Komunalne policije i inspekcije u periodu od 2016. do 2019”, navodi se u rješenju koje potpisuje Carević
5079 pregleda 3 komentar(a)
Carević, Foto: Vuk Lajović, Vuk Lajović
Carević, Foto: Vuk Lajović, Vuk Lajović

Gradonačelnik Budve Marko Bato Carević naredio je kontrolu rada Komunalne policije i inspekcije, potvrđeno je „Vijestima“ u Opštini Budva.

“Obrazuje se petočlana Komisija za popis akata i kontrolu predmeta iz oblasti komunalne djelatnosti i kontrolu rada Komunalne policije i inspekcije. 

Članovi Komisije će vršiti popis svih akata i predmeta iz obladti komunalne djelatnosti koji su dostavljeni i koji su u posjedu Komunalne policije i inspekcije u periodu od 2016. do 2019”, navodi se u rješenju koje potpisuje Carević.

Komisija će, kako se navodi, sačiniti izvještaj koji će sadržati sve podatke o svim postupcima, posebno onih koji se odnose na pokretanje inspekcijskog nadzora, rješenjima, finansijskim izdacima, analitiku finansijskih transakcija, putnim nalozima kao i popis kompletnih akata predmeta i ostalih činjenica relevantnih za zakonitost poslovanja Komunalne policije i inspekcije.

“Komisija je u obavezi da detaljo istraži sadržinu svih akata koji se nalaze u posjedu Komunalne inspekcije i policije, zajedničkoj arhivi, kao i aktima koji se nalaze u posebnim prostorima za rad službenika”, navodi se u naredbi Carevića.

To je prvi put da gradonačelnik formira neku komisiju koja će pročešljati rad službe ili sekretarijata, a posebno je interesantno što se to radi u inspekciji koju vodi Aleksandar Mijatović, kadar Demokrata, partije koja od kada je Carević preuzeo rukovođenje Budvom, javno kritikuje njegov rad i odluke koje donosi.

Da nije zadovoljan radom te opštinske službe, Carević nikada direktno nije govorio, izuzev opštih kritika koje je tokom sastanaka koordinacionog tijela za praćenje sezone iznosio da se mora uvesti više reda. On je čak spočitavao resornom ministarstvu što nije dozvolilo da se Komunalna policija i inspekcija još više osposobi stručnim kadrom i da je nedovoljan broj inspektora kako bi se iskontrolisali svi segmenti, koje pokriva ova služba.

Odluka Carevića se poklapa sa nedavnim javnim istupom vladajuće URA, čiji su predstavnici prije nekoliko dana iznijeli kritiku na rad opštinskih službi, između ostalog i na Komunalnu policiju.

URA Budva je od koalicionih partnera, predsjednika opštine i nadležnog organa za vršenje upravnog nadzora nad opštinskom ustanovom, zahtijevala hitno preispitivanje rada Komunalne inspekcije i policije i postupanje po zahtjevima građana Budve.

U toj partiji tvrde da nijesu zadovoljena očekivanja u vezi sa radom u posljednje dvije i po godine.

„Jer grad sve više liči na neuređeno turističko mjesto u kojem postaje sasvim normalno da se građevinski radovi izvode bez isticanja informacija o gradnji, radova tokom noćnih sati i danima vikenda, uz dopuštanje saobraćanja teške mehanizacije po tek popločanom i uređenom šetalištu na Petrovačkoj rivi. Iako su uklonjeni privremeni objekti, Budva izgleda i dalje kao vašarište”, naveli su tada iz budvanske URE.

Iz Komunalna policije tada je “Vijestima” rečeno da zamjerke koje su upućene ne stoje, jer ta služba nema nadležnosti u kontroli izvođenja građevinskih radova. Ipak, oni su nakon prijave da se gradi u Petrovcu, odmah reagovali i zabranili da građevinska operativa uništava šetalište u Petrovcu.

Kako se navodi na sajtu Opštine Budva, Komunalna policija i komunalna inspekcija vrše poslove inspekcijskog nadzora kojima se obezbjedjuje komunalna djelatnost: snabdjevanje vodom, prečišćavanje i odvođenje otpadnih voda, održavanje čistoće u gradu i drugim naseljima, održavanje i korišćenje deponija, održavanje parkova i drugih javnih zelenih i rekreacionih površina, održavanje i korišćenje komunalnih objekata i uređaja, održavanje javne rasvjete, održavanje pijaca i pružanje usluga na njima, održavanje- korišćenje i pružanje usluga na javnim parkiralištima, održavanje groblja i sahranjivanja, poštovanje kućnog reda u stambenim zgradama, korišćenje prostora za reklamiranje na teritoriji opštine, poštovanje radnog vremena trgovačkih, ugostiteljskih i zanatskih radnji, kontrolišu i održavanje i korišćenje lokalnih puteva, putnih objekata i putne opreme, kao i javni prevoz putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaj, slobodni prevoz putnika, taxi - prevoz putnika... te vrše kontrolu sprovođenja mjera zaštite od buke na objektima i djelatnostima za koje odobrenje za rad izdaju organi lokalne upraveU opisu posla im je i kontrola uređenja prostora i izgradnje objekata, postavljanje, održavanje i uklanjanje montažnih objekata privremenog karaktera, izgradnja i održavanje pomoćnih objekata po propisima lokalne samouprave.