GLAVNI GRAD MORA DOBITI RAZVIJENU BICIKLISTČKU I PJEŠAČKU INFASTRUKTURU

URA: Nakon što su kontaminirali društvo, zagadili su i vazduh

"U proteklih par decenija, nije urađeno apsolutno ništa da se kvalitet vazduha u Podgorici popravi, a koliko je on loš, štetan za zdravlje i u kojoj mjeri prekoračuje sve dozvoljene limite zagađenosti, pokazala su gotovo sva mjerenja proteklih godina. Zbog čega je Grad 2015. godine donio i famozni Plan kvaliteta vazduha koji je – kao i gotovo svi planovi Glavnog grada – do danas ostao samo mrtvo slovo na papiru", navodi se u saopštenju
1520 pregleda 3 komentar(a)
Ilustracija
Ilustracija

Prosto je neshvatljivo i kukavički da, u situaciji u kojoj građani Podgorice i drugih gradova udišu izuzetno štetan vazduh, gradonačelnik Glavnog grada Ivan Vuković i direktor Agencije za zaštitu prirode i životne sredine Nikola Medenica, nisu našli za shodno da se obrate javnosti i preduzmu bilo kakve mjere u cilju saniranja takvog stanja,  saopšteno je iz podgoričkog odbora Građanskog pokreta URA.

"U proteklih par decenija, nije urađeno apsolutno ništa da se kvalitet vazduha u Podgorici popravi, a koliko je on loš, štetan za zdravlje i u kojoj mjeri prekoračuje sve dozvoljene limite zagađenosti, pokazala su gotovo sva mjerenja proteklih godina. Zbog čega je Grad 2015. godine donio i famozni Plan kvaliteta vazduha koji je – kao i gotovo svi planovi Glavnog grada – do danas ostao samo mrtvo slovo na papiru", navodi se u saopštenju. 

Podgorička URA je predstavila konkretne podatke koji ukazuju “zbog čega Podgorica u najskorijem roku mora dobiti nov, funkcionalan i ekološki prihvatljiv javni saobraćaj“, kao i “razvijenu biciklističku i pješačku infrastrukturu“.

Povećanje količine štetnih čestica u vazduhu
Povećanje količine štetnih čestica u vazduhu(Foto: Agencija za zaštitu prirode i životne sredine)

“Drumski saobraćaj je veliki zagađivač vazduha u Podgorici. Prema posljednjim istraživanjima, gotovo polovina stanovnika Podgorice koristi sopstveni automobil kao primarno sredstvo transporta, dok 58,3% vozila koristi dizel gorivo. Tako, na primjer, svakog dana Bulevarom sv. Petra Cetinjskog prođe preko 35 hiljada vozila, Cetinjskim putem 25 hiljada, a bulevarom Ivana Crnojevića, 13. jula i početkom Prve i Pete proleterske brigade približno 20 hiljada vozila na dan. Procjene su da će do 2025. godine, drumski saobraćaj u Podgorici emitovati čak i do 40 tona PM čestica godišnje, šta predstavlja ogromno zagađenje“, saopštili su iz URE. 

Podgorička URA je više puta javno isticala da “Glavni grad mora formirati poseban fond, iz kojeg bi se finansirala izgradnja novih termo-izolacija za stambene zgrade, kako bi se povećala energetska efikasnost objekata“, navodi se u saopštenju. 

Kako dodaju, “grad mora ohrabriti građane da ulažu u povećanje energetske efikasnosti svojih objekata, kroz direktne subvencije i kroz progresivno umanjenje poreza na nepokretnost za sve energetski efikasne objekte. Činjenica da u Podgorici preko 50% stanovništva za grijanje koristi neobrađeno ogrijevno drvo, mora biti alarm za promovisanje drugačijih ekoloških politika. Moramo stvoriti uslove da građani napuste praksu sagorijevanja čvrstim gorivima, nekompletnog sagorijevanja zbog nedostatka kiseonika u ložištima, sagorijevanja otpadaka, lakiranog drveta, ambalažnog otpada ili ilustrovane štampe. I moramo razumjeti da nisu svi u povoljnoj materijalnoj situaciji da ulažu u takve projekte, već da Grad i država moraju pomoći u tom procesu“.

URA je istakla da je i “emitovanje štetnih PM10 čestica i drugih štetnih supstanci od strane Kombinata aluminijuma Podgorica (KAP) takođe problem koji Grad i država ne žele da riješe, a koji itekako zagađuje vazduh koji svi udišemo“,saopšteno je iz tog Građanskog pokreta. 

“Primjera radi, u martu 2015. godine izvršena su emisijska mjerenja otpadnog gasa iz rotacione peći za livenje u pogonu silumina. Rezultati pokazuju da je prosječna koncentracija suspendovanih čestica PM10 čak 133mg/m , dok granična vrijednost iznosi 10mg/m . Kada se izmjerene koncentracije svedu na referentne uslove za koje su propisane granične vrijednosti dobijena vrijednost prekoračuje graničnu vrijednost (10mg/m3) za čitavih 303,2 puta!“, dodali su u saopštenju. 

URA je ponovila da je “našoj Podgorici potrebno drastično poboljšanje kvaliteta vazduha“, te da se ono mora biti plod “odgovorne strategije i zaokreta od izuzetno štetnog djelovanja Ivana Vukovića i gradske uprave“, saopšteno je iz URE. 

“Zbog svega toga, pozivamo gradonačelnika Vukovića da u što kraćem roku i bez odlaganja pokrene proces radikalnog poboljšanja javnog prevoza u Glavnom gradu, masovnog ozelenjavanja i pošumljavanja grada, zaustavljanja svih nasrtaja na zelene površine, parkove i javne površine, sa posebnim akcentom na brdo Goricu, Njegošev park, Kasarnu Morača, brdo Ljubović, NP Skadarsko jezero, Malo i Velje brdo i druge važne zelene predjele našeg grada. Takođe, pozivamo ga da napravi oštar zaokret ka održivoj urbanoj mobilnosti i stvaranju uslova za zdrave vidove transporta, kao i da izvrši bolju kontrolu velikih zagađivačapoput KAP-a, pospješi prelazak sa fosilnih goriva na obnovljive izvore energije i redovno izvještava građane o stepenu zagađenja vazduha. To je, kako smo i juče istakli, prvi neophodan korak ka poboljšanju uslova života u našoj Podgorici“, zaključili su u saopštenju podgoričkog odbora Građanskog pokreta URA.

Preporučujemo za Vas