REAGOVALI NA NAVODE POSLANIKA DF-A

Advokat: Netačne tvrdnje da je Prva banka sudiji Seki Piletić oprostila dug od 60.000 eura

"Bio sam prinuđen, da se radi zaštite časti i ugleda moje porodice i pravilnog informisanja javnosti, obratim ovim putem u cilju otklanjanja svih pogrešno izvedenih zaključaka ovog slučaja"
2876 pregleda 7 komentar(a)
Prva banka, Foto: Zoran Đurić, Zoran Đurić
Prva banka, Foto: Zoran Đurić, Zoran Đurić

Suprug sutkinje Višeg suda Seke Piletić, advokat Đorđije Piletić demantovao je navode poslanika Demokratskog fronta Milana Kneževića.

Knežević je na jučerašnjoj konferenciji za novinare kazao da je Prva banka Seki Piletić oprostila dug od 60 hiljada eura, što je njen suprug demantovao.

Reagovanje prenosimo integralno:

"Na konferenciji za štampu o krizi u pravosuđu održanoj dana 23.01.2020. godine, poslanik DF-a Milan Knežević je ustvrdio da je sudija Apelacionog suda Seka Piletić "u konfliktu interesa jer joj je Prva banka oprostila kredit u iznosu od 60.000 € zbog čega će DF tražiti njeno izuzeće, ako ona sama ne zatraži svoje izuzeće".

Povod za ovakvu izjavu poslanika Kneževića je istup poslanika DF-a Nebojše Medojevića koji je na skupštinskom zasijedanju u početkom 2019. godine, govoreći o korupciji u pravosuđu, pokazao dokument Prve banke sa spiskom imena korisnika kredita kojima je otpisan kredit, među kojima se nalazi i ime moje supruge koju je poslanik Medojević imenom pomenuo navodeći i njenu funkciju, tvrdeći da je činjenica da joj je Prva banka oprostila dug od 60.000.€ dokaz njene korumpiranosti koja će je spriječiti da u svom budućem radu postupa slobodno i nezavisno po zakonu i svom slobodnom sudijskom uvjerenju.

Nakon te sjednice Skupštine Crne Gore, Prva banka je dala saopštenje kojim nije demantovala navode da je Seki Piletić oprošten dug od 60 hiljada eura, ostavljajući tako prostor za drugačije zaključivanje.

Ne sumnjajući u autentičnost prikazanog dokumenta moja supruga i ja smo bili šokirani znajući da smo pomenuti kredit vratili i isplatili u cjelosti, bez ikakvog oprosta duga.

Kao dokaz ove tvrdnje u prilogu vam dostavljam potvrdu Prve banke o izmirenom dugu iz 2012. godine.

Na navode poslanika Medojevića nisam javno reagovao dijelom što moju suprugu kao sudiju Apelacionog suda nisam htio da stavim u žižu političke borbe koja je dozvoljena političkim subjektima ali ne i njoj kao sudiji, a dijelom i zbog činjenice što smo znali da Prva banka nije oprostila ni cent duga, već je isti otplaćen u cjelosti.

Pokušavajući da dobijemo objašnjenje kako je i na osnovu kojih podataka kreiran dokument na osnovu kojeg se tvrdi da je mojoj supruzi oprošteno 60.000 € duga, obratili smo se Prvoj banci i to direktorici Sektora za rad sa stanovništvom Vladislavi Subotić i tražili od nje analitičku karticu kredita. Odbijeni smo sa obrazloženjem da su kartice "tajna!?"

Nakon ovakog stava, na sastanku kod Glavnog izvršnog direktora g. Telaćevića dobio sam objašnjenje da je prikazani dokument nastao tako što je Prva banka slijedeći uputstva Centralne banke Crne Gore o izmjenama kontnog plana za banke, sve kredite na određenim pozicijama – kontima, pa i kredit moje supruge, morala da ugasi na pomenutim pozicijama i da ih prikaže na novim pozicijama- kontima kao početno stanje. Gašenja prethodnih konta su zbog informacionog sistema banke prikazana kao “ Otpis”, a isti ti iznosi na novim pozicijama-kontima su prikazani kao novo početno stanje duga. Dato objašnjenje mi je bilo razumno ali sam ipak insistirao da nam se dostave analitičke kartice, iz kojih bi se nedvosmisleno utvdile sve uplate po osnovu ugovora o kreditu i njegovo izmirenje u cijelosti, bez ikakvog oprosta duga.

Zahtjev za dostavljanje analitičke kartice dostavljam u prilogu.

Obzirom da navodi o oprostu duga mojoj supruzi i dalje egzistiraju, i da se isti potenciraju na konferenciji za štampu DF-a o krizi u pravosuđu održanoj dana 23.01.2020. godine, i pored toga što je dug u cjelosti izmiren, bio sam prinuđen, da se radi zaštite časti i ugleda moje porodice i pravilnog informisanja javnosti, obratim ovim putem u cilju otklanjanja svih pogrešno izvedenih zaključaka ovog slučaja", navodi se u reagovanju advokata Đorđija Piletića.

Preporučujemo za Vas