AGENCIJA ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE:

"Politički subjekti koji planiraju da učestvuju na izborima u Tivtu obavezni da podnesu izvještaje"

“Izvještaj o medijskom oglašavanju u izbornoj kampanji treba podnijeti sedam dana prije održavanja izbora, dok privremeni izvještaj o troškovima izborne kampanje, pet dana prije održavanja izbora, koji se objavljuje na internet stranici ASK-a 24 sata od prijema”, precizirali sui z ASK-a
752 pregleda 1 komentar(a)
ASK, Foto: ASK
ASK, Foto: ASK

Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) obavjestila je političke subjekte koji planiraju da učestvuju na izborima u Tivtu da su obavezni da tom organu podnesu izvještaje propisane Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

Kako su dodali izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica podnosi se petnaestodnevno u toku izborne kampanje, koji se objavljuje na internet stranici ASK-a sedam dana od dana prijema.

Navodi se da je prvi rok za dostavljanje tih izvještaja sjutra.

“Izvještaj o medijskom oglašavanju u izbornoj kampanji treba podnijeti sedam dana prije održavanja izbora, dok privremeni izvještaj o troškovima izborne kampanje, pet dana prije održavanja izbora, koji se objavljuje na internet stranici ASK-a 24 sata od prijema”, precizirali sui z ASK-a.

Iz ASK-a su obavijestili da izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava iz javnih i privatnih izvora za izbornu kampanju, sa pratećom dokumentacijom treba da podnesu u roku od mjesec od dana održavanja izbora.

“Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava iz javnih i privatnih izvora objavljuje se na internet stranici ASK u roku od sedam dana od dana prijema”, rekli su iz ASK-a.

Oni su podsjetili da se izvještaji dostavljaju u elektronskoj i štampanoj formi na obrascima koje je utvrdio taj organ.

Zakonski obveznici su, kako su naveli dužni da popunjene obrasce izvještaja dostave ASK-u u elektronskoj formi, u sekciji “Korisnički servisi/Slanje obrazaca”.

Iz ASK-a su objasnili da nakon što informacioni sistem to korisniku vrati obrazac sa bar kodom, korisnik je dužan da taj obrazac odštampa, potpiše i dostavi Agenciji.

Obrasci dostavljeni bez bar koda nijesu validni.

“Dostavljanjem izvještaja se unaprjeđuje transparentnost prikupljenih i utrošenih sredstava političkih subjekata u izbornoj kampanji, praćenje, evidentiranje i analiza aktivnosti i kontrola izvještaja političkih subjekata u kampanji, te promovisanje rezultata i saradnja sa obveznicima zakona i zainteresovanom javnosti”, kaže se u saopštenju.

Kako su naveli nedostavljanje izvještaja i prateće dokumentacije, u rokovima i na način koji je propisala ASK povlači prekršajnu odgovornost političkog subjekta i odgovornog lica, u skladu sa odredbama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

Preporučujemo za Vas