Iz državnog budžeta partija dobili oko 300.000 eura

Bošnjačka stranka slaba sa donatorima

Uplaćene članarine su po članu iznosile od deset do preko 600 eura. Predsjednik BS-a Rafet Husović za članarinu je dao 587,94 eura, ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić 500 eura, zatim Mirsad Džudžević 607 eura, Ejup Nurković 568, direktor Uprave za inspekcijske poslove Alija Košuta 453, Asmir Pepić 450 eura
3505 pregleda 4 komentar(a)
Platio najveću članarinu: Husović, Foto: Savo Prelević
Platio najveću članarinu: Husović, Foto: Savo Prelević

Bošnjačka stranka prošle godine je imala poslovne prihode od skoro 340 hiljada eura, nešto više nego 2018. godine. Od toga su prihodi iz državnog budžeta oko 212,4 hiljade eura, a iz budžeta lokalnih samouprava 93,8 hiljada eura.

Prihodi od priloga ove članice vladajuće koalicije iznose 1.370 eura, pokazuje Izvještaj o prihodima, rashodima i imovini BS-a, objavljen na sajtu Agencije za sprečavanje korupcije (ASK).

Od članarina je prihod BS-a u prošloj godini iznosio 31.581 euro. Prema odluci o članarini, funkcioneri i članovi BS-a su obavezni da plaćaju članarinu koja za članove iznosi jedan euro, člana opštinskih odbora dva eura, članove Glavnog odbora tri eura i članove Predsjedništva pet eura mjesečno.

„Član BS-a koji se nalazi na nekoj od funkcija u organima vlasti na državnom ili lokalnom nivou, javnim preduzećima, ustanovama ili drugim pravnim licima čiji je osnivač država ili lokalna samouprava, uplaćuje tri odsto neto zarade. Član BS-a koji je u organima upravljanja ustanova ili preduzeća isplaćuje sedam odsto pripadajuće naknade“, navodi se u odluci koja je objavljena na sajtu ASK-a. Ukupan iznos članarine, prema Zakonu o finansiranju političkih subjekata, na mjesečnom nivou ne može preći deset odsto prosječne neto zarade u Crnoj Gori za prethodnu godinu.

Uplaćene članarine su po članu iznosile od deset do preko 600 eura. Predsjednik BS-a Rafet Husović za članarinu je dao 587,94 eura, ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić 500 eura, zatim Mirsad Džudžević 607 eura, Ejup Nurković 568, direktor Uprave za inspekcijske poslove Alija Košuta 453, Asmir Pepić 450 eura...

Od prihoda iz budžeta lokalnih samouprava, BS je dobio najviše od Rožaja, gdje je sjedište partije, oko 36,7 hiljada eura. Iz budžeta Bijelog Polja BS-u je pripalo 11,6 hiljada eura, Bara 6,2 hiljade, Podgorica -Tuzi 13,24 hiljade, Plava 3,3 hiljade, Pljevalja 6,3 hiljade, Petnjice 1,8 hiljada, Tuzi oko dvije hiljade, Berana 3,8 hiljada i Gusinja 416 eura. Troškovi po osnovu finansiranja izborne kampanje u Tuzima prošle godine iznosili su 2.197 hiljada eura. Prihodi po tom osnovu iznosili su 1.398 eura, od čega iz privatnih izvora hiljadu eura, a 398 eura iz budžeta.

BS nema nepokretne imovine, a od pokretne ima dva automobila - pasat iz 2006. godne procijenjene vrijednosti oko tri hiljade eura i audi 4 iz 2013. vrijednosti oko 11 hiljada eura.

Partije su dužne da dostavljaju finansijske izvještaje prema Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

“Politički subjekt završni račun i godišnji konsolidovani finansijski izvještaj podnosi organu uprave nadležnom za vođenje jedinstvenog registra poreskih obveznika, Državnoj revizorskoj instituciji i ASK-u, najkasnije do 31. marta tekuće za prethodnu godinu”, navodi se u Zakonu.

Ministarstvo finansija, odnosno organ lokalne uprave obustaviće uplatu sredstava iz budžeta političkom subjektu, ako u roku ne podnese godišnji konsolidovani finansijski izvještaj za prethodnu godinu.

Preporučujemo za Vas