Carević traži da Bulatović vrati 15 plata

Mjesečna neto zarada Bulatovića, kako piše u njegovom imovinskom kartonu je 1.325 eura, a tužbom, kako se navodi, tražiće se povraćaj bruto iznosa sa pripadajućim porezim i doprinosom, pa će ukupna suma iznositi oko 30 hiljada eura
6021 pregleda 14 komentar(a)
Vladimir Bulatović, Foto: Crnogorska
Vladimir Bulatović, Foto: Crnogorska

Gradonačelnik Budve Marko Bato Carević uputio je urgentan dopis Sekretarijatu za zaštitu imovine da pred nadležnim sudom pokrene tužbu za naknadu štete zbog neosnovanog bogaćenja protiv smijenjenog potpredsjednika Opštine Vladimira Bulatovića za povraćaj 15 plata.

Mjesečna neto zarada Bulatovića, kako piše u njegovom imovinskom kartonu je 1.325 eura, a tužbom, kako se navodi, tražiće se povraćaj bruto iznosa sa pripadajućim porezim i doprinosom, pa će ukupna suma iznositi oko 30 hiljada eura.

Carević je razriješio dužnosti Bulatovića,lidera budvanskog odbora Crnogorske, u jeku poličkog rata sa tom partijom koja je pokrenula incijativu za njegovu smjenu. U rješenju je Carević naveo da je Bulatović punih godinu i četiri mjeseca vršio dužnost zamjenika gradonačelnika, iako mu je mandat prestao još u januaru 2019, kada je gradonačelnik Dragan Krapović podnio ostavku

“Rješenjem od 27. aprila Vladimir Bulatović je razriješen funkcije potpredsjednika Opštine zbog prestanka mandata predsjednika Opštine podnošenjem ostavke. Rješenjem predsjednika Opštine Budva Dragana Krapovića od 25. jula 2018. imenovan je Bulatović za potpredsjendika Opštine. Zaključkom Skupštine opštine od 4. janura 2019. konstatovan je prestanak funkcije predsjdnika Opštine Dragana Krapovića, koji je podnio ostavku. Tačkom 2 citiranog zaključka propisano je da Draganu Krapoviću funkcija prestaje momentom konstatovanja ostavke“, naveo je Carević u dopisu upućenom sekretaru za zaštitu imovine Nikoli Plamencu.

On je podsjetio da prema Zakonu o lokalnoj samouprav Statutu Opštine mandat potpredsjendiku traje koliko i predsjedniku.

“Znači, danom prestanka funkcije Krapoviću prestala je i funkcija potpredsjednicima, čime je na dan 4. janura 2019. shodno imperativnim zakonskim normama, odnosno po sili zakona, prestala funkcija potpredsjedniku Opštine Vladimiru Bulatoviću“, naglasio je Carević.

Prvi čovjek Budve zato traži utuženje.

“Imajući u vidu navedene zakonske norme, kao i činjenicu da je Bulatović trebalo da bude razriješen funkcije 4. januara 2019, proizilazi da je do trenutka razrješenja 27. aprila ove godine on nezakonito obavljao funkciju, neophodno je pred nadležnim sudom pokrenuti tužbu za naknadu štete zbog neosnovanog bogaćenja, odnosno sticanja bez osnova. U tom smislu potrebno je da tužbeni zahtjev sadrži naknadu za 15 mjesečnih primanja u bruto iznosu, kao i pripadajućih poreza i doprinosa. U cilju pripreme tužbenog zahtjeva neophodno je u saradnji sa Sekretarijatom za finansije utvrditi vrijednost tužbenog zahtjeva po osnovu analitičkih kartica i izvodima o isplatama mjesečnih zarada za sporni period“, navodi se u dopisu.

Bulatović je odmah nakon smjene poručio da što se tiče njegovog angažmana, imenovanje su potvrdili odbornici u SO Budva i samo oni mogu da ga razriješe.

“Njihovu odluku, koja predstavlja glas naroda je jedino što uvažavam“, kazao je Bulatović. On je poručio i da će Carević na prvoj narednoj sjednici Skupštine opštine biti razriješen. Nakon smjene Carevića, Bulatović je pojasnio da bi u periodu od 30 dana on upravljao Opštinom do izbora novog predsjednika.

Dan nakon što je Carević donio rješenje o razrješenju Bulatovića, njemu je skupštinski odbor za izbor i imenovanja odobrio godišnji odmor.

Vladan Stevović novi glavni gradski arhitekta

Gradonačelnik Budve Marko Bato Carević imenovao je Vladana Stevovića za vršioca dužnosti glavnog gradskog arhitekte.

Stevović, asistent na beogradskom Arhitektonskom fakultetu postavljen je nakon što je prije deset dana Carević ekspresno smijenio dotadašnju glavnu gradsku arhitekticu Anu Samardžić. Stevović sjeda u vruću fotelju, jer je Budva prepoznata kao epicentar građevinskog biznisa.

“Budući da je 27. aprila prestao radni odnos Ani Samardžić na poziciji vršioca dužnosti Glavnog gradskog arhitekte zbog neophodnosti procesa rada imenovan je master inženjer arhitekture Vladan Stevović. Kako je neophodno zbog procesa rada postaviti vršioca dužnosti do imenovanja Glavnog gradskog arhitekte po raspisanom javnom konkursu, shodno odluci o organizaciji i načinu rada organa lokalne uprave Opštine Budva i Zakonu o lokalnoj samoupravi kojima je propisano da u slučaju prestanka mandata starješini organa lokalne uprave, predsjdnik Opštine može odrediti vršioca dužnosti do njegovog imenovanja, a najduže šest mjeseci“, stoji u rješenju koje potpisuje Carević, a u koje su „Vijesti“ imale uvid.

Stevović je, kako piše u njegovoj biografiji, rođen u Podgorici, gdje je 2004. završio Gimnaziju “Slobodan Škerović“.