"jedan od izdašnijih donatora DPS-a"

Koprivica: Krivokapić protivzakonito ostvario skoro 34 hiljade eura

Koprivica je kazao "da je predsjednik Odbora direktora najveće državne kompanije grubo pogazio zakon, iz bezakonja izvukao enormnu finansijsku korist za sebe, nanio štetu ugledu državne kompanije i kompromitovao javnu funkciju, sa koje mora hitno poći"
9338 pregleda 12 komentar(a)
Koprivica, Foto: Demokrate
Koprivica, Foto: Demokrate
Ažurirano: 20.05.2020. 16:48h

Potpredsjednik i poslanik Demokrata Momo Koprivica tvrdi da funkcioner DPS-a Đoko Krivokapić krši zakon.

Naveo je da Krivokapić predsjednik Odbora direktora EPCG, od 31. 1. 2017. godine, što je javna funkcija, a od oktobra te godine, kako je saopštio, je i član Odbora direktora Prve banke.

"Ovaj funkcioner je i jedan od izdašnijih donatora DPS-a, istovremeno pokriva dvije funkcije, od kojih je jedna javna, i ostvaruje finansijske prihode po osnovu obije, što je zabranjeno i kažnjivo po Zakonu o sprečavanju korupcije. S obzirom na to da je Prva banka, doduše na osnovu malverzacija, postala pravno lice u kojem država preko državne kompanije ima 19% vlasništva, ovaj Zakon dopušta Krivokapiću da bude član u Odboru direktora Prve banke, ali mu imperativno zabranjuje da po tom osnovu stiče prihode ili druge naknade” kazao je Koprivica.

On se pozvao na Zakon o sprečavanju korupcije (član 12 stav 5), koji izričito zabranjuje da javni funkcioner prima prihod ili drugu naknadu po osnovu članstva u organima upravljanja u drugom pravnom licu. Kazna za ovo ponašanje je propisana članom 103 ovog Zakona.

“Uprkos ovoj jasnoj, nedvosmislenoj i izričitoj zakonskoj zabrani, za vrijeme vršenja javne funkcije, a za koju je aktuelni predsjednik Odbora direktora EPCG, Đoko Krivokapić, u prosjeku mjesečno plaćan 3.285 eura, istovremeno je po osnovu članstva u Odboru direktora Prve banke tokom prethodne tri godine protivzakonito je ostvario ukupno 33.821 eura. Naime, tokom 2017. godine, protivzakonito je ostvario tri mjesečne naknade u ukupnoj visini 4.741 eura, tokom 2018. godine protivzakonito je ostvario 12 mjesečnih naknada u ukupnoj visini 13.905 eura, a tokom 2019. godine protivzakonito je ostvario 12 mjesečnih naknada u ukupnoj visini 15.174 eura", kazao je Koprivica.

"Da je kleptokratija DPS-a nezasita i da su javni funkcioneri DPS-a iz reda DPS-a korisnici velikih mjesečnih bonusa za odrađene poslove, govori i činjenica da je Đoko Krivokapić ovako isto protivzakonito dupliranje fotelja i plata činio i tokom 2015. godine u drugim institucijama. Naime, tada je bio i potpredsjednik Opštine Nikšić (i po tom osnovu prihodovao mjesečno 1.182 eura, odnosno ukupno na nivou godine 14.187 eura) i tokom 8 mjeseci, uporedo je bio i član Odbora direktora Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić, i po tom osnovu prihodovao po 239 eura mjesečno, tj. ukupno 1.908 eura, a što je u direktnoj suprotnosti sa Zakonom o sprečavanju korupcije”, istakao je Koprivica.

Koprivica je kazao da iz navedenog jasno proizilazi da je predsjednik Odbora direktora najveće državne kompanije grubo pogazio zakon, iz bezakonja izvukao enormnu finansijsku korist za sebe, nanio štetu ugledu državne kompanije i kompromitovao javnu funkciju, sa koje mora hitno poći.

Naveo je da je Krivokapić funkcioner i donator DPS-a, te je jasno da se nezakonito stečeni novac upumpava u kasu DPS-a.

“Očigledno je i da je DPS, uveo, o trošku svih građana, bonus-šemu za svoje funkcionere i donatore: duple fotelje i duple plate. Zbog tih duplih fotelja i plata i računi za struju su dupli: jedan za plaćanje utrošene struje, ali po paprenoj cijeni, i drugi za namirenje vlasnika mini-hidrocentrala, uhljeba DPS-a, fiktivne odštete i sl", tvrdi pooslanik Demokrata.

Kako je dodao, sada je jasno zašto Vlada i EPCG nijesu prihvatili predlog Demokrata da se, u periodu epidemije, snizi cijena struje za 60% i da se programira olakšana otplata za ugrožena domaćinstva, a nijesu prihvatili jer ne žele da se prazni rezervoar novca namijenjen funkcionerima sa duplim foteljama i duplim platama.

"Ova finansijska primanja javnih funkcionera, ne samo što su nepristojna, nego su i nezakonita.  Rješenje nije smanjenje plata, jer bi to bila legalizacija bezakonja i krađe. Rješenje su pravna odgovornost i kazne, razrješenja i zabrana vršenja javnih funkcija i poslova državnog službenika, u zakonom propisanom periodu. Bez toga nema pročišćenja javnog sektora”, rekao je Koprivica.

On je istakao da će Demokrate, kako bi se se do kraja uhvatili u koštac sa ovim bezakonjem, podnijeti prijavu ASK-u i zahtjev za pokretanje postupka, po članu 31 Zakona o sprječavanju korupcije.

“Pravne posledice utvrđivanja ove povrede zakona su brojne. Prvo, sankcije. Drugo, da se proglasi za nesavjesnog javnog funkcionera. Treće, organ vlasti je dužan da preduzme mjere (razrješenje, suspenzija i disciplinske mjere). Četvrto, nemogućnost da razriješeni javni funkcioner u roku od 4 godine vrši bilo kakvu javnu funkciju ili posao državnog službenika. Peto, naknada štete, odnosno da se vrati oteto”, istakao je Koprivica.

On je najavio podnošenje i krivične prijave nadležnom tužiocu, koju smo kompletirali jer je ovo ponašanje ima odlike krivičnog djela protiv službene dužnosti.

“Da je para prvog bankara Aca Đukanovića nešto što se u tom vrednosnom miljeu, ne odbija ni po cijenu grubog gaženja zakona, svjedoči i primjer ovog funkcionera i izdašnog donatora DPS-a. Gdje su pare iz blagajne Prve banke, tu je i on. Ukazaćemo na tri činjenice kojima se zatvara krug koruptivnog kruženja novca jednog gramzivog i nezajažljivog funkcionera DPS-a, a u vezi sa kojim ćemo sve raspoložive dokumente i saznanja procesuirati. Prvo, upravna zgrada Boksita Nikšić na ekstra-lokaciji u Nikšiću je svojevremeno stavljena pod hipoteku Prve banke radi nepotrebnog kredita koji nikad nije vraćen, a ta atraktivna imovina je prešla u ruke "prvog bankara". Krivokapić je tada bio finansijski direktor Boksita. Nakon te operacije prešao je upravo u Prvu banku, kojoj je podnio na tacnu imovinu svoje prethodne firme. Klasični sukob interesa-pantoflaža: kad državni činovnik, upotrebom državnog dobra, pogoduje privatnoj firmi u koju namjerava preći”, kazao je Koprivica.

Momo Koprivica
Koprivica(Foto: Demokrate)

On je istakao da je u toku ovog mandata Krivokapića, u zakulisnoj igri, Prva banka podnijela prijavu za upis zaloge na potraživanjima firme"Mehanizacije i programat" prema EPCG. 

"Sektor za korporativne komunikacije EPCG se pred medijima čudio i poricao da duguju Mehanizaciji išta, a zapravo jedno isto lice rukovodi i sa Prvom bankom i sa EPCG i zna za tu operaciju. O saznanjima i dokumentima ubrzo ćemo upoznati javnost", tvrdi Koprivica.

 “I treće, Demokrate su prošle godine u junu otkrile i dokumentovale aferu "Gornja Zeta", gdje je EPCG osuđena na plaćanje 7,1 miliona odštete upravo ovoj firmi "Mehanizaciji i programat", čiji je jedan od vlasnika funkcioner DPS-a, jer je nije uvela u posao prevođenja Zete u Krupac, uprkos ugovoru, i time joj navodno pričinila štetu. Klasično fingiranje osnova za prebacanje državnih para. To je "Limenka 2". A gdje je "Mehanizacija" uzela kredit za posao sa EPCG za kupovinu mašina koje treba obeštetiti? Upravo kod Prve banke. Uzeli su kredit kod banke u čijem odboru direktora Đoko Krivokapić, da bi uradili posao firmi čiji je predsjednik borda direktora isti taj Đoko Krivokapić. Zatvoren krug konflikta interesa i korupcije”, zaključio je potpredsjednik i poslanik Demokrata Momo Koprivica i dodao da će Demokrate podnijeti zahtjeve za pokretanje postupka i protiv drugih javnih funkcionera koji su činili slične zloupotrebe.

Preporučujemo za Vas