usvojili i razmotrili više odluka

Za nabavku laboratorijske opreme Vlada izdvojila 100 hiljada eura

Usvojena je i Informacija o pripremi za požarnu sezonu i zaduženju svih subjekata sistema zaštite i spašavanja da nastave sa aktivnostima na sprovođenju zaštite od požara na otvorenom prostoru 

1552 pregleda 2 komentar(a)
Vlada Crne Gore, Foto: Savo Prelević
Vlada Crne Gore, Foto: Savo Prelević

Vlada je odobrila izdvajanje 100 hiljada eura za hitnu nabavku laboratorijske opreme za potrebe Instituta za javno zdravlje (IJZ).

Iz Vlade su kazali da je, imajući u vidu aktuelnu epidemiološku situaciju u Crnoj Gori, usvojena informacija o neophodnosti hitne nabavke laboratorijske opreme za potrebe IJZ-a i odobreno 100 hiljada eura za tu namjenu.

U Informaciji je naglašeno da će nabavkom dodatnih aparata i opreme kapaciteti Laboratorije za molekularnu dijagnostiku, u kojoj se sprovodi PCR dijagnostika na novi virus, biti povećani za 20 do 30 odsto.

To, kako su rekli iz Vlade, u ovom trenutku može biti presudno i ključno za adekvatno postupanje i suzbijanje epidemije koronavirusa.

Vlada je razmotrila Predlog zakona o izmjeni Krivičnog zakonika Crne Gore i zaključila da Skupštini dostavi mišljenje kojim su razlozi za predloženu izmjenu ocijenjeni opravdanim.

„Izmjenom važećeg člana 411a – Povreda i nedozvoljeno podizanje spomen obilježja, predviđena je stroža kazna od jedne do pet godina za počinioca tog krivičnog djela“, navodi se u saopštenju.

Predlog tog akta Skupštini su podnijeli poslanici Nikola Rakočević, Miodrag Vuković, Dragutin Papović, Aleksandra Vuković, Genci Nimanbegu, Boris Mugoša, Ervin Ibrahimović, Andrija Popović, Adrijan Vuksanović, Jovanka laličić i Marta Šćepanović.

Vlada je usvojila Informaciju o plaćanju naknade za odvojeni život za specijalizante u sektoru javnog zdravstva za maj ove godine.

Kako je saopšteno, Vlada je dala saglasnost da se za 154 ljekara specijalizanta, kojima je usljed novonastale situacije uzrokovane koronavirusom prekinut specijalistički staž, isplati naknada od 54,83 hiljade eura za maj.

Vlada je usvojila i Informaciju o pripremi za požarnu sezonu i zadužila sve subjekte sistema zaštite i spašavanja da nastave sa aktivnostima na sprovođenju zaštite od požara na otvorenom prostoru i da sve raspoložive ljudske i materijalne resurse u slučaju potrebe stave u funkciju gašenja požara.

U Informaciji je ocijenjeno da službe zaštite i spašavanja požarnu sezonu dočekuju spremno, jer se odgovorno pristupilo sprovođenju preventivnih aktivnosti i pripremi svih raspoloživih materijalno-tehničkih sredstava i opreme koja su dovedena u funkcionalno stanje.

Vlada je razmotrila inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti članova 340 i 341 Zakona o parničnom postupku, koju je podnio Institut za vladavinu prava, i na osnovu mišljenja, koje je pripremilo Ministarstvo pravde, zaključila da nema osnova za prihvatanje te inicijative.

Kako je saopšteno, Vlada je utvrdila izmjene i dopune Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti.

Predložene odredbe, kako se navodi, treba da omoguće kvalitetniji i efikasniji rad Savjeta za naučnoistraživačku djelatnost i podsticanje kvaliteta naučnoistraživačkog rada dodjelom nagrada za naučna dostignuća.

Vlada je donijela Uredbu o izmjeni Uredbe o zabranjenim, odnosno dozvoljenim načinima upotrebe, proizvodnje i stavljanja na tržište hemikalija koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

"Posebni razlog donošenja Uredbe je dodatna zaštita javnog zdravlja populacije i životne sredine od štetnog efekta do kojeg mogu da dovedu zabranjeni načini upotrebe, proizvodnje i stavljanja na tržište hemikalija koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu", kaže se u saopštenju.

Vlada je donijela i Uredbu o listi vojne opreme i proizvoda, postupku i načinu sprovođenja javnih nabavki u oblasti odbrane i bezbjednosti.

„Uredbom se želi postići unapređenje sistema nabavki u oblasti odbrane i bezbjednosti, a prvenstveno u dijelu sigurnosti isporuka i povjerljivosti nabavke, u skladu sa posebnim propisima kojim je uređena zaštita tajnih podataka, a poštujući osnova načela i standarde Evropske unije i NATO-a“, zaključuje se u saopštenju.

Preporučujemo za Vas