"RADI SE O URGENTNOM PITANJU"

Jonica Bjekoviću: Šta je moguće preduzeti kako bi sva djeca dobila besplatne udžbenike?

U saopštenju se navodi da je Jonica na sastanku iskazala zabrinutost zbog nejednakog pristupa obrazovanju, što, kako navode Socijalista, predstavlja nepoštovanje ustavne norme o besplatnom osnovnom obrazovanju, kao i kršenje obaveza definisanih članom 28. Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima djeteta

4681 pregleda 5 komentar(a)
Sas sastanka, Foto: Socijalisti Crne Gore
Sas sastanka, Foto: Socijalisti Crne Gore

Predsjednica Socijalista Crne Gore Snežana Jonica je od ombudsmana Siniše Bjekovića zatražila mišljenje o problemu nejednake dostupnosti osnovnom obrazovanju i nepoštovanja kako Ustava Crne Gore, tako i Konvencija Ujedinjenih nacija (UN) o pravima djeteta, te stav o tome šta je moguće, u ovom trenutku, preduzeti kako bi se obezbijedilo da od ove školske godine konačno sva djeca u Crnoj Gori dobiju besplatne udžbenike, saopšteno je iz Socijalista Crne Gore.

"Radi o urgentnom pitanju, s obzirom da se, zbog posljedica krize izazvane epidemijom koronavirusa, očekuje, prema podacima relevantnih međunarodnih organizacija, povećanje stope siromaštva", istakla je Jonica.

Kako je saopšteno iz Socijalista Crne Gore, Jonica se danas u Podgorici, na njen zahtjev, sastala sa zaštitnikom ljudskih prava i sloboda (ombudsman) Sinišom Bjekovićem i zamjenicom zaštitnika za prava djeteta, socijalnu zaštitu i mlade Snežanom Mijušković, povodom više puta pokrenute inicijative za obezbjeđivanje besplatnih udženika za sve učenike osnovnih škola u svim gradovima u Crnoj Gori.

U saopštenju se navodi da je Jonica na sastanku iskazala zabrinutost zbog nejednakog pristupa obrazovanju, što, kako navode Socijalista, predstavlja nepoštovanje ustavne norme o besplatnom osnovnom obrazovanju, kao i kršenje obaveza definisanih članom 28. Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima djeteta.

"U preporukama Komiteta UN za prava djeteta za Crnu Goru još 2010. godine u članu 59. naglašena je posebna zabrinutost zbog "skrivenih troškova koji proističu iz kupovine udžbenika i školskog materijala", a u članu 60. preporučeno Crnoj Gori da "osigura da obrazovanje i de facto bude besplatno". Pozivajući se na ovu preporuku, 2013. godine, prilikom izmjena Zakona o osnovnom obrazovanju, podnijela sam amandman kojim se propisivala obaveza da se svim učenicima uzrasta od prvog do devetog razreda obezbijede besplatni udžbenici, a da postupak obezbjeđivanja i korišćenja tih udžbenika propiše Ministarstvo prosvjete", rekla je Jonica.

Predsjednica Socijalista je kazala da taj amandman, nažalost, tada nije dobio dovoljan broj glasova u parlamentu, ali je nakon toga u dijelu lokalnih samouprava zaživjela praksa dodjele besplatnih udžbenika, što jeste dovelo poboljšanja pristupu obrazovanja jednom broju djece, ali i proizvelo nejednako ostvarivanje prava na obrazovanje učenika od opštine do opštine, zbog odbijanja amandmana da države ovo pitanje uredi jednako za sve.

"Polazeći od toga da je zaštitnik ljudskih prava i sloboda u svom izvještaju za 2017. godinu ukazao da "postoji neujednačena praksa dodjele besplatnih udžbenika učenicima osnovnih škola" i da "ovakva neujednačena praksa dovodi djecu u neravnopravan položaj i stvara atmosferu nejednake dostupnosti obrazovanju, imajući u vidu pravo svakog djeteta u Crnoj Gori da stiče obrazovanje pod jednakim uslovima bez izuzetka", Jonica je upoznala sagovornike sa preciznim podacima o dostupnosti besplatnih udžbenika u svakoj ponaosob opštini u Crnoj Gori, u ovom trenutku. Predsjednica Socijalista je, polazeći od ovih podataka, iskazala zabrinutost zbog činjenice da trenutna praksa dovodi do očiglednog kršenja prava svakog djeteta na obrazovanje pod jednakim uslovima, odnosno nejednakog pristupa obrazovanju", piše u saopštenju Socijalista Crne Gore.

Jonica je ukazala da je i Komitet UN u preporukama iz 2018. godine ponovio svoju prethodnu zabrinutost (CRC/C/MNE/CO/1, stav 59) u pogledu "skrivenih troškova", jasno preporučujući da je Crna Gora dužna da "osigura da osnovno obrazovanje i de facto bude besplatno".

"Sagovornici su se saglasili da bi obezbjeđivanje besplatnih udžbenika bilo korak ka poštovanju ustavne norme o besplatnim obrazovanju, kao i Konvencije UN o pravima djeteta, a umnogome bi doprinijelo poboljšanju položaja porodica sa djecom, umajući u vidu aktuelnu situaciju u kojoj se očekuje povećanje stope siromaštva", zaključuje se u saopštenju.