zbog NAVODNOG partijskog zapošljavanja

Božović podnio krivičnu prijavu protiv Kusovca

Tvrdi da je Kusovac potpisao  ukupno 209 nezakonitih akata o zapošljavanju 

7683 pregleda 35 reakcija 23 komentar(a)
Siniša Kusovac, Foto: Opština Tivat
Siniša Kusovac, Foto: Opština Tivat

Goran Božović, nosilac istoimene liste grupe birača koja učestvuje na lokalnim izvorima 30. avgusta u Tivtu, podnio je Specijalnom državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv gradonačelnika Tivta Siniše Kusovca (DPS) zbog "zloupotrebe službenog položaja, nesavjesnog rada u službi, i povrede ravnopravnosti u zapošljavanju".

Kako je saopteno iz liste „Goran Božović - časno i odgovorno za bokji Tivat“, razlog za krivičnu prijavu protiv Kusovca je masovno nezakonito zapošljavanje u Opštini Tivat u kontinuitetu tokom njegovog mandata. Božović navodi da je Kusovac od dana 11.jula 2018. godine, od kada je dobio ovlašćenje da vrši funkciju predsjednika Opštine Tivat, odnosno od dana 9.septembra 2018. godine kada je izabran za predsjednika Opštine, do 11.maja ove godine potpisao ukupno 209 „nezakonitih akata o zapošljavanju na poslovima iz redovne djelatnosti organa i službi Opštine Tivat, zaključujući nezakonite Ugovore o privremenim i povremenim poslovima i Ugovore o djelu, sa 55 različitih lica, uz mnoštvo aneksa istih ugovora.“

„Kusovac je masovno i nezakonito zapošljavao lica po sopstvenom nahođenju, njemu podobna, po partijskoj liniji (DPS-SD-HGI lokalne koalicije, ali domonantno za Demokratsku partiju socijalista) bez javnog oglašavanja, bez ikakve provjere, samovoljno određujući visinu zarade/naknade za obavljanje posla. Na navedeni način Kusovac je s umišljajem, potpuno svjesno ignorisao Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i ostala podzakonska akta kojima je regulisan zakonit način zasnivanja radnog odnosa i određivanja visine zarade u upravi. Tako imamo skandalozan primjer nezakonitog ugovora o djelu za obavljanje poslova odnosa s javnošću, sa izvjesnom Draganom Bećirović Popović, kojoj je Kusovac samovoljno odredio mjesečni iznos naknade u neto iznosu od 1.400 eura, što je za oko 150 eura veći iznos od mjesečne neto plate predsjednika Opštine Tivat, a gotovo duplo veći od neto plate službenice za odnose s javnošću koja je zapošljena u skladu sa zakonom.“- naveo je Božović nakon što je na pisarnici SDT-a, predao i zaveo svoju krivičnu prijavu.

On ističe da je taj način Kusovac zaključenim nezakonitim ugovorima i ankesima u navedenom vremenskom periodu od godinu i deset mjeseci, na osnovu kojih je vršena isplata u periodu od 01.08.2018. pa do danas, „direktno, svjesno i sa umišljajem oštetio budžet Opštine Tivat u iznosu od preko 350 hiljada eura, uz izvjesno nanošenje štete i dalje, jer mnogi ugovori traju i dalje, a u međuvremenu se zaključuju novi, što Opština Tivat namjerno krije, jer je prošlo 20 dana od isteka roka za dostavljanje dokumentacije tražene putem zahtjeva za slobodan pristup informacijama.“

„Navedena krivična djela su vršena u kontinuitetu, pa se imaju smatrati produženim krivičnim djelima. Dok su lica angažovana nezakonitim ugovorima (poslovi iz redovnih djelatnosti organa se ne smiju vršiti na osnovu navedenih ugovora) Kusovac je sa svojim saradnicima izmišljao nova radna mjesta, raspisivao ih u aktima o sistematizaciji organa i službi, prilagođavajući uslove tim istim licima koja je prethodno angažovao nezakonitim ugovorima, koja postepeno putem namještenih javnih oglašavanja zapošljava na neodređeno vrijeme. Konkretno, od broja od 55 lica sa kojima su sklapani nezakoniti ugovori u navedenom periodu, njih 35 je u međuvremenu zasnovalo radni odnos na neodređeno vrijeme. To takođe nedvosmisleno ukazuje na namještene oglase, svjesno i namjerno uskraćivanje prava građana na slobodno zapošljavanje pod jednakim uslovima, što je konkretan dokaz zloupotrebe položaja i opštinskih resursa, a sve u cilju partijskog zapošljavanja i kupovine glasova na krajnje perfidan način.“- istakao je Božović pdvlačeći da je trenutno na platnom spisku Opštine Tivat čak 209 ljudi, dok je Opština prije četiri godine imala manje od 100 zaposlenih Božović navodi da će nova lokalna vlast u kojoj će participirati lista koju on predvodi, odmah ukinuti partijsko zapošljavanje u opštinskim organima i službama, „kreirajući ambijent za selekciju kadrova u skladu sa kompetencijama, ali i realnim potrebama uprave“.

„Uprkos činjenici da su institucije sistema u većini slučajeva zarobljene, očekujem od tužilaštva da će profesionalno i efikasno sprovesti istražne radnje, s obzirom na činjenicu da im je dostvaljena obimna, kompletna dokumentacija koja potvrđuje sve navode, te da će Kusovac snositi odgovornost za učinjena nedjela, te besprizornu i bahatu poharu opštinskog budžeta. Tužilaštvo bi odgovornim i pravednim postupanjem trebalo da spriječi dalje nezakonito, samovoljno, partijsko zapošljavanje na štetu građana, i dalju devastaciju opštinskog budžeta po tom osnovu.“- zaključio je Božović.

Preporučujemo za Vas