riješiti dugogodišnje probleme

Lista Narod Pobjeđuje predstavila ekološki program: Smanjiće troškove odlaganja otpada i obnoviti gradsko zelenilo

Milijana Dubak je istakla da se na planu ekologije u Tivtu biježe određeni pomaci ali da to nije dovoljno, te da važeći Lokalni plan upravljanja komunalnim i neopasnim otpadom „jeste kvalitetno pripremljen ali nije realizovan kako je predviđeno“

1599 pregleda 92 reakcija 87 komentar(a)
Pean i Dubak, Foto: Siniša Luković
Pean i Dubak, Foto: Siniša Luković

Građanska lista Narod Pobjeđuje (NP) će kao predvodnik nove lokalne vlasti u Tivtu riješiti dugogodišnje probleme sa odlaganjem otpada i mnogo više pažnje nego do sada, posvetiti gradskom zelenilu.

Obećali su to danas na konferenciji za štampu odbornički kandidati sa ove liste Milijana Dubak i Ivo Pean, predstavljajući ekološki i program zaštite životne sredine NP-a.

Dubak je istakla da se na planu ekologije u Tivtu biježe određeni pomaci ali da to nije dovoljno, te da važeći Lokalni plan upravljanja komunalnim i neopasnim otpadom „jeste kvalitetno pripremljen ali nije realizovan kako je predviđeno“.

Ona je istakla da se komunalni otpad iz Tivta trenutno odvozi na skoro 70 kilometara udaljenu deponiju Možura u Baru i tamo odlaže po cijeni od 20 eura za tonu, dok veliki problem predstavlja odlaganje graševinskog otpada za koga ne postoji deponija na području Tivta.

Podsjetila je i da je Tivat prije oko godinu dana imao ponudu iz Herceg Novog da se otpad iz tog grada uključujući i građevinski, odlaže na privremenu novsku deponiju Tisove grede na Orjenu koja je fizički bliža i jeftinija jer je cijena za tonu smeća koja je ponuđena Komunalnom preduzeću Tivat, bila 10 eura zimi, a 12 eura tokom ljetnjih mjeseci.

„Nacrti ugovora su bili spremni i ovjereni od oba komunalna preduzeća, ali je izostala saglasnost Opštine Tivat, tako da građani pored skoro duplo veće cijene za odlaganje otoada na Možuri, plačaju i znatno veće troškove godriva i amortizacije vozila Komunalnog preduzea koja do Bara transportuju otpad. Imajući u vidi da je Komunalno lani iz budžeta Opštine dobilo dotaciju od 220 hiljada eura za plačanje usluga depomnije Možura i da je tamo odložilo 8.112 tona smeća, samo na osnovu razlike u cijeni za korišćenje deponije, upotrebom deponije Tisove grede ostvarila bi se ušteda od najmanje 73.000 eura na godišnjem nivou," navela je Dubak.

Ona je navela da će NP preduzeti čitav niz mjera na poboljšanju infrastrukture za prikupljanje i primarnu selekciju otpada u Tivtu, kao i mnogo više pažnje posvetiti edukaciji i stimulisanju građana da primarno selektiraju otoad i smanjuju njegove količine na mjestu nastanka.

Ivo Pean je kazao da će nova lokalna vlast predvođena sa listom NP konačno obnoviti drvorede koje je uništila najezda palminih surlaša, u skladu sa preporukama stručnjaka i u dogovoru sa građanima.

“Prošle su tri godine otkad smo ostali bez stotina palmi na javnim prostorima, a aktuelna DPS-SD-HGI vlast nije uradila ništa na obnovi drvoreda. Ne mogu žbunovi da zamijene drveće. O trošku građana Tivta bili su angažovani stručnjaci da predlože način obnove drvoreda, ali umjesto akcije lokalne vlasti dobili smo nerad i mirenje sa devastacijom drveća u gradu kao prihvatljivim stanjem. Pine su ostale ogoljene, kao i druge lokacije u gradu," kazao je Pean dodajući da će NP to ispraviti na način da će angažovati eksperte kako bi od njih dobili “jasne preporuke koje drveće i gdje saditi, koje su dobre, a koje loše strane svakog njihovog predloga”.

“Pa, da se na osnovu takvog predloga eksperata lokalna uprava i građani Tivta mogu odlučiti kojim vrstama drvećama obnoviti Pine, i druge lokacije", podvukao je on dodajući da će nova vlast urediti i nove zelene površine u djelovima grada gdje one sada najviše nedostaju poput Dumidrana i Gornjeg Seljanova, saniraće i ozeleniti staru deponiju na Grabovcu, urediti protivpožarne pojasne staze u šumskim predjelima i organizovano sakupljati šumski otpad, kao i da će održavati pješačke staze na području opštine, obnoviti one zapuštene i dovesti ih u funkciju u cilju obogaćivanja turističke ponude.