ISTRAŽIVANJE CEDEM-A

Skoro 46% građana smatra da Crna Gora ide pogrešnim putem, većina nezadovoljna radom Vlade, NKT...

Stabilan je trend pada podrške članstvu koje je nekad iznosilo i preko 76 odsto, a sada je nikada niže prema istraživanjima CEDEM-a

42832 pregleda 748 reakcija 222 komentar(a)
Foto: Vlada Crne Gore
Foto: Vlada Crne Gore

Skoro 46 odsto građana smatra da Crna Gora ide pogrešnim putem, ne može da procijeni skoro 28 odsto, dok je najmanje - 26,3 odsto onih koji smatraju da ide pravim putem, pokazuje istraživanje CEDEM-a.

CEDEM ocjenjuje da je stabilan trend pada onih koji smatraju da Crna Gora ide pravim putem - u novembru 2010. je bilo preko 46% onih koji tako misle i od tada taj procenat konstantno pada, jedino niži je bio u julu 2017. kada je svega 25.4 smatralo da se ide u dobrom pravcu.

S druge strane od 2016. je više građana koji smatraju da Crna Gora ide u pogrešnom pravcu, prema istraživanjima iste NVO.

foto: CEDEM

Trećina veoma nezadovoljna radom Vlade

Skoro 50 odsto je uglavnom ili veoma nezadovoljno radom Vlade (17.5 i 32.1 odsto), dok je uglavnom zadovoljno skoro 17 odsto, a veoma zadovoljno nešto preko 10 odsto. Skoro četvrtina ispitanih nema stav.

foto: CEDEM

U odnosu na kraj prošle godine, dodatno je smanjen broj građana koji su zadovoljni radom Vlade.

Najbolje ocjene rada ministarstava imaju Ministarstvo sporta i mladih Nikole Janovića, Ministarstvo prosvjete Damira Šehovića i Ministarstvo vanjskih poslova Srđana Darmanovića. Na začelju su Ministarstvo bez portfelja Marije Vučinović, Ministarstvo finansija Darka Radunovića i Ministarstvo održivog razvoja i turizma kojim trenutno koordinira premijer Duško Marković, nakon ostavke Pavla Radulovića.

foto: CEDEM

CEDEM konstatuje da se mjeri negativan trend ocjene rada svih ministarstava.

Sve prosječne ocjene pojedinačnih članova Vlade su relativno niske, konstatuje CEDEM. Ministar sporta i mladih Nikola Janović je komparativno najbolje ocijenjen, a Marković je na drugom mjestu. Iza njih su Damir Šehović, Srđa Darmanović i Kemal Purišić, a najmanje prosječne ocjene imaju Marija Vučinović, Mehmed Zenka, Suzana Pribilović i Predrag Bošković.

Trend pada podrške članstvu u EU

Građani većinski podržavaju članstvo Crne Gore u EU - 54 odsto. Protiv je 24 odsto, dok 22 odsto nema određeno mišljenje.

Stabilan je trend pada podrške članstvu koje je nekad iznosilo i preko 76 odsto, a sada je nikada niže prema istraživanjima CEDEM-a.

foto: CEDEm, CEDEM

Veći procenat oprijediljenih građana ima negativan odnos prema članstvu u NATO - 41 odsto naprema 38 odsto, dok 21 odsto nema stav.

Da Crna Gora treba da se oslanja u spoljnoj politici na EU smatra preko 26 odsto, dok 19.5 smatra da se treba oslanjati na Rusiju, a 17.2 na SAD.

Svega 11,8% smatra da Nacionalno koordinaciono tijelo radi veoma dobro, dok kumulativno gledano je značajno veći broj onih koji smatraju da NKT radi uglavnom i veoma loše.