"Obezbjediti kvalitetno obrazovanje"

Lazarević i Žarković: Obrazovanje i nauka su razvojni prioriteti

Lazarević i Žarković kažu da HRS ima za cilj pokazati da samo profesionalnošću i znanjem mladi mogu postati uspješni, bolje upoznati druge i dati važan doprinos zajednici u kojoj žive

2898 pregleda 1 komentar(a)
Lazarević, Foto: HRS
Lazarević, Foto: HRS

Za Hrvatsku reformsku stranku Crne Gore obrazovanje i nauka su razvojni prioriteti, kaže Ružica Lazarević.

“Primarno je osigurati kvalitetno obrazovanje dostupno svima pod jednakim uslovima. Stoga će hrvatska reformska stranka inicirati mjere u pravcu reforme obrazovanja, kao i za poboljšanje materijalno tehničkih uslova u obrazovnim institucijama.To se odnosi kako na predškolsko, tako i na osnovno, srednje i visoko obrazovanje. Neophodno je otvoriti veći broj dječijih vrtića, sa posebnim akcentom na rad sa malom djecom, do tri godine. U osnovnim i srednjim školama potrebno je smanjiti broj učenika u odjeljenjima radi kvalitetnijeg procesa rada. Hrvatska reformska stranaka će poboljšati saradnju sa hrvatskom i drugim evropskim zemljama u cilju razmjene iskustava u obrazovanju putem online komunikacije, kao i direktnim kontaktima, realizacijom zajedničkih radionica i seminara”.

Prema riječima Željke Žarković pripadnicima manjinskih nacionalnih zajednica treba osigurati obrazovne programe koji poštuju njihove nacionalne vrijednosti u skladu sa najvišim standardima o ljudskim i manjinskim pravima.

Žarković
Žarkovićfoto: HRS

“HRS je stava da učenici manjinskih zajednica njeguju njihov maternji jezik i pismo i da nastavni programi obuhvate, pored ostaloga, i povijest i kulturu naroda kojem oni pripadaju. Zalagati ćemo se za dosljednu primjenu inkluzivne naobrazbe uz poštovanje principa - škola po mjeri djeteta. Na kraju srednje škole svako dijete treba da govori bar jedan strani jezik i bude osposobljeno za rad na računaru”.

Lazarević i Žarković kažu da HRS ima za cilj pokazati da samo profesionalnošću i znanjem mladi mogu postati uspješni, bolje upoznati druge i dati važan doprinos zajednici u kojoj žive.

Preporučujemo za Vas