URA: Upravu „Plantaža“ izvesti pred lice pravde

Saveljić je kazala i da "kada se pogledaju Izvještaj i dvadest razloga, zašto su Plantaže dobile duplo negativno mišljenje, postavlja se pitanje, da li su išta dobro radile u posljednje vrijeme"

16398 pregleda 1326 reakcija 16 komentar(a)
Valerija Saveljić, Foto: URA
Valerija Saveljić, Foto: URA

Iz Građanskog pokreta URA saopštili su danas da su izvojevali još jednu skromnu pobjedu ukazujući na nezakonitosti u rukovođenju državne kompanije „Plantaže“ i poručili da nakon objavljivanja revizorskog izvještaja sa duplo negativnim mišljenjem na poslovanje od strane Državne revizorske institucije (DRI), menadžerski tim i članove Borda direktora ove kompanije treba izvesti "pred lice pravde".

„Finansijskom revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja AD „13. Jul Plantaže“ - Podgorica za 2018. godinu, analizom prikupljenih dokaza utvrđeno je da pogrešna prikazivanja, pojedinačno ili zbirno, imaju i materijalni i prožimajući efekat na finansijske izvještaje u odnosu na postavljene kriterijume za finansijsku reviziju na osnovu čega nadležni Kolegijum izražava negativno mišljenje na finansijsku reviziju“, navodi se u saopštenju koje potpisuje Valerija Saveljić, članica Glavnog odbora URA.

Ona kaže da su revizijom pravilnosti Godišnjeg finansijskog izvještaja AD „13. Jul Plantaže“ - Podgorica za 2018. godinu, utvrđeno da Društvo nije u potpunosti uskladilo poslovne aktivnosti sa zakonskim idrugim propisima, na osnovu čega nadležni Kolegijum izražava negativno mišljenje na reviziju nepravilnosti.

„Još 2015. godine kad smo počeli objelodanjivati nepravilnosti u vezi poslovanja Plantaža, nismo naišli na saradnju od strane institucija sistema, počev od Tužilaštva, preko ASK-a, do finansijskih i radnih inspekcija. Sve se završavalo u fijokama, tako da se rukovodstvo Plantaža uljuljkalo misleći da će dovijeka biti zaštićeno od istih, te da mogu sami izmišljati i sprovoditi nova pravila poslovanja, onako kako njima odgovara“, ističe Saveljić.

Kaže i da su pozitivno iznenađeni objektivnim Izvještajem o reviziji poslovanja Plantaža od strane DRI-a, ali je, dodaju, čudno da se ovaj izvještaj pojavljuje tek nakon završenih parlamentarnih izbora i promjena na političkoj sceni Crne Gore.

„Da se ovaj izvještaj uradio prije pet godina, danas Plantaže ne bi bile na crnoj listi poreskih dužnika, ne bi dugovale oko 20 miiona eura finansijskim institucijama, ne bi gubile tržišta, već bi ostale regionalni lider u proizvodnji i realizaciji vina vrhunskog kvaliteta“, naglašava Saveljić.

Ona napominje i da "kada se pogledaju Izvještaj i dvadest razloga, zašto su Plantaže dobile duplo negativno mišljenje, postavlja se pitanje, da li su išta dobro radile u posljednje vrijeme".

  • "Stanje zemljišta po popisu u odnosu na knjigovodstvenu evidenciju razlikuje se za 10 miliona metara kvadratnih ( 11miliona m2 koje nije evidentirano i milion m2 više evidentirano)
  • Pola miliona eura sudskih troškova nije rezervisano, što znači da samo po ovoj stavci napravljen je bolji rezultat u ovom iznosu
  • Nisu usklađene poslovne aktivnosti sa zakonskim i drugim propisima
  • U Plantažama postoji služba Revizije, ali ne radi internu reviziju, odnosno nijedan godišnji izvještaj o radu unutrašnje revizije nije dostavio skupštini akcionara, odnosno vlasnicima
  • U računovodstveno – informacionom sistemu ne postoji segment obračuna cijene koštanja, čak su se i podaci mijenjali tokom same revizije, ( što potvrđuje našu tezu o namještanju finansijskog rezultata preko naduvavanja cijena koštanja zaliha- za deset godina, deset puta porasla)
  • Sumnjivo blagajničko poslovanje
  • Uplate od strane Agencije za privremeno ustupanje zaposlenih,koje se odnose na povraćaj novca, a knjižene kao „pazari“ (dvije transakcije po 100.000 eura)
  • Plaćanje fizičim i pravnim licima po osnovu izvršenih usluga i to bez potpune dokumentacije.
  • Na testiranom uzorku 5 lica ne zadovoljava uslove u pogledu zahtjevane stručne spreme dok jedno lice ne zadovoljava uslov u pogledu zahtjevane vrste stručne spreme – ovo je rezultat uhljebljenja rođačkih i partijskih kadrova, dok su u međuvremenu magistre – neistomišljenike razbacali po vinogradima", piše u saopštenju.

„Nakon svih ovih nabrojanih nepravilnosti, koje objašnjavaju duplo negativno mišljenje, prosto je nemoguće, da menadžment na čelu sa izvršnom direktoricom Vericom Maraš, i bord direktora na čelu sa predsjednikom Veselinom Vukotićem se ne nađu pred licem pravde. Tako da su uzalud sebi spremali otpremnine od nekoliko stotina hiljada eura“, dodaje Saveljić.

Ona na kraju poručuje da se "otpremnine i bonusi dobijaju za pozitivno poslovanje, dok se za duplo negativno mišljenje ide pred organe pravde".

Bonus video: