"presudno bolje razumijevanje veze između prirode i čovjeka"

MORT: Neformalni sastanak ministarki i ministara za životnu sredinu EU i država kandidata u Berlinu

"Glavne teme sastanka su veza pandemije Covid 19 i globalne politike biodiverziteta, kao i pitanje klimatskih promjena i ispunjenje ciljeva iz Pariskog sporazuma", navodi se u saopštenju

2365 pregleda 2 komentar(a)
Sa sastanka, Foto: MORT
Sa sastanka, Foto: MORT

Generalna direktorica za životnu sredinu, Ivana Vojinović učestvuje na Neformalnom sastanku ministarki i ministara za životnu sredinu EU i država kandidata koji, u okviru šestomjesečnog predsjedavanja Njemačke Evropskom unijom, organizuje savezna ministarka životne sredine, zaštite prirode i nuklearne bezbjednosti, Svenja Schulze, saopšteno je iz Ministarstva održivog razvoja i turizma.

"Glavne teme sastanka su veza pandemije Covid 19 i globalne politike biodiverziteta, kao i pitanje klimatskih promjena i ispunjenje ciljeva iz Pariskog sporazuma", navodi se u saopštenju. 

Kako dodaju, ukazano je na to da je u svijetlu pandemije COVID-19 presudno bolje razumijevanje veze između prirode i čovjeka, "da bismo naučili kako da smanjimo rizik od budućih pandemija, kao i da bi na slične pojave epizoda zaraznih bolesti osigurali adekvatan odgovor ispravnom globalnom politikom biodiverziteta. Postavljanje politike biodiverziteta visoko na političku agendu imaće ključnu ulogu da se na 15. sastanku Konferencije država potpisnica Konvencije o biodiverzitetu usvoji novi globalni okvir biodiverziteta nakon 2020. koji mora pružiti adekvatan odgovor na trenutnu krizu".

"U odnosu na klimatske promjene, a imajući u vidu da se u decembru 2020. obilježava pet godina od usvajanja Pariškog sporazuma, sve države potpisnice su se obavezale da do kraja godine podnesu ambiciozno ažuriranje svojih nacionalno utvrđenih doprinosa ublažavanju klimatskih promjena. Evropa ima posebnu ulogu u ovoj međunarodnoj obavezi, budući jer je postavila cilj da postane klimatski neutralan kontinent u drugoj polovini ovog vijeka", zaključeno je u saopštenju.

Preporučujemo za Vas