Bez pune podrške u opštinskom odboru

Nema prepreka da Simović bude gradonačelnik

Zakon ne zabranjuje da kandidat koji ne živi u toj opštini, ne smije biti biran za predsjednika

40397 pregleda 695 reakcija 79 komentar(a)
Prvo da dobije saglasnost Predsjedništva DPS-a: Milutin Simović, Foto: Savo Prelević
Prvo da dobije saglasnost Predsjedništva DPS-a: Milutin Simović, Foto: Savo Prelević

Ne postoji zakonska prepreka da potpredsjednik Vlade i visoki funkcioner Demokratske partije socijalista (DPS) Milutin Simović, iako ne živi u Nikšiću, bude izabran za predsjednika te opštine, pod uslovom da dobije saglasnost partije i podršku u lokalnom parlamentu.

“Vijesti” iz DPS-a saznaju da se Simović pominje kao opcija za novog predsjednika Opštine Nikšić i da najprije treba da dobije saglasnost Predsjedništva DPS-a. Sjednica Predsjedništva trebalo bi da se održi u ponedjeljak 16. novembra.

Ukoliko bude podržan taj predlog, o njemu će odlučivati opštinski odbor DPS-a u Nikšiću.

Prema informacijama “Vijesti”, taj predlog nema izvjesnu podršku, a svakako nema punu podršku nikšićkog Opštinskog odbora.

Shodno Zakonu o lokalnoj samoupravi, za predsjednika opštine može biti izabrano lice koje ispunjava uslove za izbor odbornika, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izbor odbornika i poslanika.

Zakon o izboru odbornika i poslanika precizira da odbornike i poslanike biraju i pravo da budu birani za odbornika i poslanika imaju građani koji imaju crnogorsko državljanstvo i koji su upisani u birački spisak u skladu sa zakonom kojim se uređuje birački spisak, na osnovu opšteg i jednakog biračkog prava, na slobodnim i neposrednim izborima, tajnim glasanjem, u skladu sa ovim zakonom.

Funkciju vršioca dužnosti predsjednika Opštine Nikšić obavlja Dragan Perović. On je izabran na mjesec jer je bivšem predsjedniku Veselinu Grboviću mandat prestao po sili zakona. Grbović je dan nakon svečane sjednice povodom Dana opštine, 18. septembra, napunio 67 godina.

Shodno Zakonu o lokalnoj samoupravi, pravo predlaganja kandidata za predsjednika opštine ima najmanje jedna trećina odbornika.

“Predsjednik opštine bira se, najkasnije u roku od 30 dana od dana konstituisanja skupštine...”

Dužnosti predsjednik opštine su da predstavlja i zastupa opštinu, predlaže propise i druge akte koje donosi skupština, stara se i odgovoran je za izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata, strateškog plana razvoja opštine i drugih razvojnih planova i programa, kao i za sprovođenje strateških dokumenata od državnog značaja, stara se i odgovoran je za izvršavanje prenesenih i povjerenih poslova, podnosi izvještaj o stanju imovine opštine.... Predsjednik opštine odlučuje o otuđenju imovinskih prava na nepokretnostima neposrednom pogodbom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina, utvrđuje organizaciju i način rada lokalne uprave, po pribavljenom mišljenju glavnog administratora, imenuje i razrješava potpredsjednika opštine, uz saglasnost skupštine...

Za vršenje poslova iz svoje nadležnosti predsjednik opštine odgovara skupštini. Za vršenje prenesenih i povjerenih poslova predsjednik opštine odgovara i vladi.