DRI ŠALJE IZVJEŠTAJ PRED POSLANIKE

Crnogorska u godini izbora dobila donaciju iz inostranstva

Tadašnji CDU je nepunih 30.000 eura dobio od donacija fizičkih lica, a više od 10.000 eura od donacija pravnih lica, piše u nalazu
50 pregleda 4 komentar(a)
Miodrag Vlahović, Foto: CDU
Miodrag Vlahović, Foto: CDU
Ažurirano: 21.05.2019. 13:04h

Godišnji finansijski izvještaj Crnogorske za 2016.  će se zbog brojnih nepravilnosti naći pred dva odbora Skupštine Crne Gore, odlučila je Državna revizorska institucija (DRI).

Revizija se odnosi na godinu kada je Crnogorsku, tada Crnogorsku demokratsku uniju, vodio  Miodrag Vlahović.

On je prošle godine imenovan za ambasadora Crne Gore u Vatikanu.

“Zbog većeg broja utvrđenih nepravilnosti i propusta u radu (Crnogorske) nadležni Kolegijum se usaglasio da izvještaj dostavi Odboru za ekonomiju, finansije i budžet i  Odboru za politički sistem, pravosudje i upravu,” stoji u odluci vrhovne revizije.

Crnogorska je dobila pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj, ali negativno mišljenje na reviziju pravilnosti.

Revizori su, između ostalog, utvrdili kršenje Zakona o finansiranju političkih partija i izbornih kampanja, Zakona o porezu i Zakona o računovodstvu.

Partija je 2016. učestvovala na izborima u Tivtu i Budvi. U Tivtu nije prešla cenzus, dok u Budvi ima tri odbornika.

Crnogorskoj se spočitava da  je na njen izborni račun dan pred doček Nove godine uplaćeno 800 eura nakon završetka izborne kampanje. 

Prema zakonu, učesnici izbora mogu prikupljati sredstva za finansiranje izborne kampanje samo u vrijeme trajanja same kampanje.

Iz Crnogorske su pojasnili da su to uradili kako bi zatvorili izborni račun, jer su imali zabilježen dug prema RTV Budva od 800 eura.

Revizijom je utvrđeno i da je na devizni račun Crnogorske uplaćena donacija u iznosu od 400 eura od pravnog lica iz druge države.

Međutim, zakon zabranjuje da se partije finansiraju iz inostranstva.

Kada su u pitanju izbori u Budvi, revizori su utvrdili i da su troškovi izborne kampanje prijavljeni Agenciji za sprečavanje korucpije iskazani u manjem iznosu od gotovo 12.500 eura od onih koji stoje u poslovnim knjigama partije.

Prema DRI, za finansiranje izbornih kampanja u Tivtu i Budvi potrošeno je više od  36.500 eura.

Uprkos tome, Crnogorska je 2016. završila u plusu.

“Ukupno ostvareni  prihodi  partije  u  2016. iskazani su u iznosu od 50.300, rashodi u iznosu od 47.620 i neto rezultat (dobitak) u iznosu od 2.681 eura,” stoji u nalazu revizora.

Kada su prihodi u pitanju, nepunih 30.000 dobila je od donacija fizičkih lica a više od 10.000 od donacija pravnih lica.

Osam pravnih lica uputilo je Crnogorskoj priloge u iznosima od 300 do 5.500 eura.

Priloge od fizičkih lica uplatile su 23 osobe u iznosima od 100 do 2.000 eura.

Partija je od članarina dobila 2016. gotovo 3.000 eura. U nalazu piše da su 33 člana uplatila po 90 eura.

Revizijom je utvrđeno da je gotovinski u blagajnu izvršena uplata od priloga fizičkih lica u iznosu od 9.080 eura. “Uvidom u blagajničku dokumentaciju (nalog za uplatu) utvrđeno je da isti sadrže personalne podatke uplatioca i potpis  lica  koje  je  preuzelo  gotovinu  a nalog ne sadrži potpis lica koje je izvršilo uplatu gotovine (donaciju),” utvrdili su oni.

DRI je takođe odbio većinu primjedbi Crnogorske na nalaz.