"nepoštovanje zakonskih normi povlači naročitu odgovornost"

Krapović: Nedopustiva koncentracija lične moći unutar pravosuđa

"Niko, pa ni Sudski savjet, nema pravo da vodi bitke sa EU, jer našoj zemlji EU je suštinski cilj, niti iko ima pravo da ubjeđuje da su 3 zapravo 2 ili da nema problema tamo gdje ih ima i koji se i iz Brisela jasno vide. To je vrhunac neodgovornosti, to nije rad u javnom interesu, i taj rad ima ogledalo u Izvještaju EK", navodi se u saopštenju

5290 pregleda 9 komentar(a)
Krapović, Foto: Demokrate
Krapović, Foto: Demokrate

Nakon što je za predsjednika Osnovnog suda u Kotoru osmi put zaredom, i obesmišljavanjem i zakona i sudskih odluka, izabran Branko Vučković, poruke iz EU su više nego jasne, tvrdi poslanik Demokrata Dragan Krapović.

Kako dodaje, portparolka Evropske komisije poručila je,  komentarišući taj izbor: "Crna Gora, da bi napredovala na putu ka Evropskoj uniji (EU), treba da ostvari dalji napredak, a ne nazadovanje u sprovođenju reforme pravosuđa, kako bi ispunila privremena mjerila za poglavlje 23."

"Prema tome, Sudski savjet koji krši zakonske norme i ignoriše procesne smetnje za izbor predsjednika suda, uključujući i protivustavni izbor predsjednice Vrhovnog suda, postaje faktor ozbiljnog nazadovanja i prepreka reformi. Osim toga, ova praksa i ignorisanje važećeg prava i preporuka GRECO, od strane Sudskog savjeta, postaje i faktor koji blokira evropske integracije", navodi se u saopštenju.

Krapović tvrdi da ako je jedan čovjek na funkciji predsjednika suda, tri i po decenije, ako je na toj funkciji još i prije pada Berlinskog zida, rušenja "gvozdene zavjese", preživio AB revoluciju, pad sistema monizma, promjene 4 državna statusa, onda se to lice iz funkcionera pretvara u gospodara jedne institucije i urušava joj autoritet do temelja.

"Ono što mi potenciramo da se dešava, a to je kršenje zakonskog okvira i obesmišljavanje duha reforme, poruke su i EU. Od Zakona se ne smije ni milimetar odstupiti, a isto tako je nedopustiva ovakva koncentracija lične moći unutar pravosuđa", kazao je Krapović.

On je podsjetio da u ovogodišnjem izvještaju , između ostalog, stoji i sledeće: "Prošlogodišnje preporuke koje se odnose na pravosuđe su samo djelimično adresirane. Izazovi ostaju, posebno u odnosu na nezavisnost, profesionalizam, efikasnost i odgovornost u pravosuđu."

Kako kaže, naročito je upečatljiva i ocjena: "Ostaje zabrinutost povodom profesionalnog kapaciteta članova oba savjeta, naročito Sudskog kao i njihove posvećenosti i vremenu koje posvećuju obavljanju dužnosti."

Prema tome, smatra Krapović, EK ukazuje da domaći zadaci nijesu ispunjeni i izražava zabrinutost da ne dođe do dodatne regresije. I što je najgore izostaje reakcija. Postavlja se pitanje da li se Sudski savjet povodom ovoga sastao i razgovarao o ovome?

"Niko, pa ni Sudski savjet, nema pravo da vodi bitke sa EU, jer našoj zemlji EU je suštinski cilj, niti iko ima pravo da ubjeđuje da su 3 zapravo 2 ili da nema problema tamo gdje ih ima i koji se i iz Brisela jasno vide. To je vrhunac neodgovornosti, to nije rad u javnom interesu, i taj rad ima ogledalo u Izvještaju EK", navodi se u saopštenju.  

On je dodao da su oni, argumentovano, kao predstavnici kluba poslanika, ukazali i u najširoj naučnoj javnosti je potvrđeno da Sudski savjet, kao i Tužilački savjet, ne vrši svoju funkciju u pogledu utvrđivanja prestanka sudijske funkcije.

"Naime, članom 121 Ustava Crne Gore propisano je da sudiji prestaje funkcija, između ostalog, i kada ispuni uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju. Članom 17 i 197đ sistemskog Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju propisani su ti uslovi (broj godina života i broj godina staža osiguranja). Važeće norme, kako ustavne, tako i zakonske nedvosmislene su i precizne. Njihovo nepoštovanje, u dosadašnjem postupanju Sudskog savjeta, povlači naročitu odgovornost, ne samo profesionalnu", kazao je Krapović.

On, kako kaže, posebno skreće pažnju i na jedan aspekt inicijative Udruženja sudija za ocjenu ustavnosti norme Zakona o PIO koja predviđa pozitivnu diskriminaciju žena.

"Osim što je pravno neutemeljena, govori i o tome da je pomenuta gospoda spremna da dovede u težak položaj na hiljade žena, koje su nadomak ispunjenja uslova za starosnu penziju, sve samo da bi se jedna grupa lica održala u foteljama. Na pravnu neutemeljenost te inicijative argumentovano je ukazala i Unija slobodnih sindikata", navodi se u saopštenju.

Prema njegovim riječima, bez konkretnog i vidljivog napretka na planu vladavine prava, nema evropskih integracija.

"Uvjereni smo da će neminovna sveukupna institucionalna obnova, reforma i kontrolni mehanizmi u predstojećem periodu, kao i razborita evropska očekivanja, dovesti do ustavnog i zakonitog stanja i u ovoj oblasti koja je od krucijalnog značaja za evropske integracije", zaključeno je u saopštenju.

Preporučujemo za Vas