SAOPŠTENO NAKON SASTANKA

Abazović: Dogovoreno da Veljović neće više biti direktor Uprave policije

Promjene prvog dana Vlade

138971 pregleda 6852 reakcija 298 komentar(a)
Veselin Veljović, Foto: Gov.me/ Bojana Ćupić
Veselin Veljović, Foto: Gov.me/ Bojana Ćupić

Dogovoreno je da Veselin Veljović neće više biti direktor Uprave policije.

Tu informaciju je na Twitteru saopštio potpredsjednik Vlade Dritan Abazović nakon sastanka sa Veljovićem.

Za direktora Policije može biti imenovano lice koje, pored opštih uslova propisanih zakonom, ispunjava i posebni uslov da ima najmanje 15 godina radnog iskustva na poslovima sa visokom stručnom spremom, od čega najmanje pet godina na rukovodećim radnim mjestima u Policiji, sudu, državnom tužilaštvu ili Agenciji za nacionalnu bezbjednost, piše u Zakonu o unutrašnjim poslovima.

Direktora, na osnovu javnog konkursa, imenuje i razrješava Vlada Crne Gore, na predlog ministra nadležnog za unutrašnje poslove.

Predlog za imenovanje direktora Vlada dostavlja Skupštini Crne Gore, radi davanja mišljenja.

Skupština, nakon rasprave u nadležnom radnom tijelu, daje mišljenje o predloženom kandidatu.

U Zakonu o unutrašnjim poslovima piše da za pomoćnika direktora Policije može biti postavljeno lice koje ima najmanje deset godina radnog iskustva na poslovima sa visokom stručnom spremom, od čega najmanje tri godine na rukovodećim radnim mjestima u Policiji, sudu, državnom tužilaštvu ili Agenciji za nacionalnu bezbjednost.

Direktor ne može biti član političke partije, niti politički djelovati.

Direktor za svoj rad i rad Policije odgovara ministru i Vladi.

U slučaju razrješenja direktora prije isteka vremena na koji je imenovan ili u slučaju spriječenosti direktora da iz bilo kojih drugihrazloga stalno ili na duži rok obavlja svoju dužnost, ministar će, uz prethodnu saglasnost Vlade, odrediti jednog od njegovih pomoćnika da obavlja poslove direktora, najduže na period od šest mjeseci.

Direktor policije podnosi nadležnom radnom tijelu Skupštine poseban izvještaj o rezultatima u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, dva puta godišnje, a najkasnije 1. juna i 1. decembra.

Ukoliko nadležno radno tijelo Skupštine ne prihvati izvještaj o tome će obavijestiti ministra koji može pokrenuti proceduru razrješenja direktora policije prije roka na koji je imenovan.

Preporučujemo za Vas