Budvanski postkoalicioni sporazum na stolu: Procesuiranje "heroja proljeća", zaštita prostora i nulta korupcija

U koaliciji za sada nema mjesta za predstavnike Građanskog pokreta URA, iako je prvom sastanku, odmah nakon lokalnih izbora, prisustvovao i njihov predstavnik. SDP neće biti u koaliciji.

38752 pregleda 334 reakcija 44 komentar(a)
Radović i Carević tokom budvanskog “prevrata”, Foto: Vuk Lajović
Radović i Carević tokom budvanskog “prevrata”, Foto: Vuk Lajović

Hitno preispitivanje svih odluka i procesuiranje nezakonitosti administracije Nikole Divanovića (DPS), sređivanje urbanističkog haosa donošenjem sanacionih planskih dokumenata, a do tada zabrana izdavanja dozvola za gradnju stanova i apartmana za tržište, zaštita od betoniranja Miločerskog parka, Buljarice, Jaza, Lučica, Kraljičine plaže, do ostrva Svetog Nikole i Starog grada, formiranje posebnog preduzeća koje bi upravljalo Lukom Budva, smanjivanje cijena komunalnih usluga i neselektivna naplata svih obaveza - neki su od prioritetnih ciljeva naznačenih u sporazumu o kome već sedam dana pregovaraju predstavnici koalicija “Marko Bato Carević - Za budućnost Budve” (DF) i “Dragan Krapović - Budva je naša nacija” (Demokrate).

Demokrate u pregovorima predvodi Krsto Radović, aktuelni šef parlamenta, a Carevićevu koaliciju poslanik Milo Božović.

“Vijestima” je rečeno da su pregovori u završnoj fazi i obuhvataju i dogovore oko raspodjele resora u opštinskoj vlasti, javnim preduzećima i ustanovama. Carevićeva koalicija broji 14 odbornika, a Demokrate imaju šest, odnosno ukupno 20 od 33 odbornička mandata.

U koaliciji za sada nema mjesta za predstavnike Građanskog pokreta URA, iako je prvom sastanku, odmah nakon lokalnih izbora, prisustvovao i njihov predstavnik. SDP neće biti u koaliciji.

Nacrt postkoalicionog sporazuma, u koji su “Vijesti” imale uvid, sačinile su Demokrate i očekuje se da će biti dorađen do završetka pregovora.

“Potpisnici sporazuma saglasni su da se lokalna vlast u Budvi konstituiše, organizuje i vrši uz uspostavljanje demokratske, odgovorne i od strane građana Budve kontrolisane vlasti; poštovanje principa zakonitosti i vladavine prava, vršenje lokalne vlasti u interesu svih građana, afirmacija načela javnosti i transparentnosti u radu lokalne vlasti, borba protiv korupcije i nulti stepen tolerancije prema korupciji na lokalnom nivou, ostvarivanje prava građana na lokalnu samoupravu na principima Evropske povelje o lokalnoj samoupravi; svestrani razvoj Budve i afirmacija njenih turističkih, istorijskih i kulturnih vrijednosti“, navodi se u dokumentu.

Piše i da svaki “akt i radnja lokalne vlasti budu u funkciji izgradnje Budve kao moderne turističke destinacije od međunarodnog ugleda“.

“Sređivanje stanja u urbanizmu na principima definisanim Evropskom poveljom o pravima građana u gradovima, davanjem prioriteta turizmu kao strateškoj grani razvoja Budve. Uz saradnju sa novom Vladom pod hitno pripremiti i usvojiti sanacione urbanističke planove za teritoriju opštine Budva, a do usvajanja se uzdržati od davanja saglasnosti za gradnju zgrada namijenjenih za prodaju. Fokusirati se isključivo na stanogradnju koja će omogućiti mladim bračnim parovima, penzionerima i drugim ugroženim kategorijama rješavanje stambenog pitanja po povlašćenim uslovima. Sačuvati od degradacije i neplanske gradnje i valorizovati najznačajnije budvanske resurse u skladu sa opštim interesom građana Budve i Crne Gore, prije svega lokaliteta: Buljarica, Jaz, Luka Budva, ostrvo Sveti Nikola, Stari grad Budva, Kraljičina plaža, Miločer, Drobni pijesak, plaža Lučice, plaža Perčin...”.

Do usvajanja planskog dokumenta Državna studija lokacije “Dio sektora 43 - Luka Budva”, kako je naznačeno, uzdržati se od zahtjeva da se mijenja svojinski status plivališta Pizana.

“Oformiti novo opštinsko preduzeće koje će se stručno, materijalno i ljudstvom osposobiti tako da može ravnopravno konkurisati za dobijanja koncesije za upravljanje Lukom Budva. Hitno preispitivanje svih akata nelegalne vlasti DPS - Crnogorska - SD - Stevan Džaković, a posebno one koji imaju finansijske implikacije na budžet uz pokretanje odgovarajućih postupaka za zaštitu interesa Opštine Budva. Uspostavljanje katastra nepokretnosti u vlasništvu Opštine, neselektivan pristup u naplati prihoda Opštine uz podsticajne mjere za smanjenje poreskih stopa i, istovremeno, povećanje efikasnosti naplate potraživanja, afirmacija i podsticanje malog i srednjeg biznisa u turizmu, posebno subjekata koji rade tokom cijele godine. Hitne akcije i mjere na prevazilaženju izuzetno lošeg stanja u oblasti putne infrastrukture i saobraćaja u Budvi, prvenstveno mirujućeg saobraćaja, odnosno nedostatka parking prostora u centru grada“, piše u sporazumu.

Planirano je i smanjenje cijena pojedinih komunalnih usluga, prije svega vode za piće, uz povećanje procenta naplate.

“Afirmacija rada mjesnih zajednica, podsticaj za besplatno bavljenje sportom najmlađih sugrađana i aktivna pomoć na afirmisanju tradicionalnih sportova i sportskih disciplina (fudbal, vaterpolo, plivanje, odbojka, boks, boćanje). Ulaganje i aktivna pomoć ustanovama kulture i individulanim umjetnicima za rad i stvaranje. Zaštita i investiranje u obnovu i očuvanje kulturne i prirodne baštine Budve. Zaštita postojeće i afirmisanje aktivnosti na povraćaju nelegalno otuđene imovine Opštine. Zaštita postojećih i investiranje u izgradnju novih uređenih, zelenih, parkovskih površina, dječjih i sportskih igrališta; zaštita i uređenje postojećih i investiranje u izgradnju novih izletišta i terena za rekreaciju u prirodi. Zaštita i uređenje obale duž cijele rivijere. Posebna zaštita starog urbanog jezgra Starog grada, osvjetljenje zidina, rekonstrukcija i stavljanje u funkciju zgrada koje su u vlasništvu Opštine i rješavanje problema buke i parkiranja u kontakt zoni Starog grada“.

Fotelje gotovo podijeljene

Još nije dogovoreno kako će biti podijeljena vlast, a “Vijesti” nezvanično saznaju da Demokrate traže mjesto potpredsjednika Opštine, dva od ukupno osam sekretarijata - za privredu i zaštitu imovine, kao i jednu opštinsku službu - objedinjenu službu za naplatu komunalnih i javnih prihoda. Kada je riječ o preduzećima, traže “Mediteran reklame“ (do sada pod ingerencijom URA), “Otpadne vode“, a žele da zadrže Turističku organizaciju Budve (mjesto direktora i predsjednika izvršnog odbora), Sportsko rekreativni centar - bazen “Dragan Trifunović”, Akademiju znanja i “Grad teatar”. Carevićevoj koaliciji pripalo bi takođe jedno mjesto potpredsjednika Opštine, ali i pet sekretarijata - za urbanizam (Demokrate su do sada upravljale), finansije (do sada je bio u rukama SDP-a), za lokalnu samoupravu (do sada bio URA), društvene djelatnosti (do sada Crnogorska), a zadržali bi sekretarijate za investicije i komunalno stambene poslove. Pripala bi im mjesta menadžera grada i glavnog administratora, ali i Služba zaštite i spasavanja, Komunalna policija i inspekcija, Centar za informacione tehnologije, Služba za javne nabavke, Kancelarija za antikorupciju. Carevićevi ljudi će izvjesno kontrolisati i tri najprofitabilnija preduzeća čiji ukupni budžeti iznose 14,5 miliona eura i zapošljavaju oko 700 radnika - “Vodovod”, “Komunalno preduzeće” i “Parking servis”.

Pripašće im i “Mediteranski sportski centar”, kao i dvije javne ustanove - “Muzeji i galerije” i “Biblioteka”, ali i RTV Budva. Dogovor je da u svim preduzećima gdje direktori budu Demokrate, zamjenici budu iz DF-a, i obratno. Tačke oko koji se najviše spore je Sekretarijat za zaštitu imovine, koji Demokrate ne žele da ustupe, a sporna je i TO Budva.

Koordinaciono tijelo će pratiti rad

Sporazumom je predviđeno da se odmah nakon formiranja postizborne koalicije obrazuje i Koordinaciono tijelo za praćenje ostvarivanja ciljeva i zadataka.

Kako se navodi, tijelo će činiti predsjednici opštinskih odbora i predsjednici klubova odbornika političkih partija.

Na nedjeljnom nivou održavaće sastanke na kojima će raspravljati i usaglašavati korake i poteze ka rješavanju aktuelnih problema.

Uvođenju kadrovske politike, kako je navedeno, koalicija će se rukovoditi principom kompetentnosti i nekompromitovanosti kadra, uz posjedovanje moralnih kvaliteta i uživanje ugleda u lokalnoj zajednici.