Službeni list ne prikazuje prihode posebno

“Ustanova ne raspolaže dokumentacijom (obračunom) na osnovu koje bi se moglo utvrditi da je cijena od 22,5 eura sa PDV-om po jednoj štampanoj stranici, (na osnovu koje je sačinjen finansijski plan i naplaćivana naknada) formirana na osnovu ulaznih cijena stvarnih troškova izdavanja”, navedeno je u izvještaju

8576 pregleda 3 komentar(a)
Direktor Službenog lista Momčilo Vujošević, Foto: Luka Zeković
Direktor Službenog lista Momčilo Vujošević, Foto: Luka Zeković

Državna revizorska institucija dala je uslovno mišljenje na finansijski izvještaj Javne ustanove Službeni list za 2019. godinu, kao i na usklađenost poslovanja sa propisima.

Nadležni Kolegijum DRI, kojeg čine senator Branislav Radulović i predsjednik Senata Milan Dabović, utvrdio je da Službeni list nije na propisanim obrascima dostavio izvještaje o novčanim tokovima i o neizmirenim obavezama za 2019. godinu.

Utvrđeno je i da nijesu na propisanim pozicijama prikazana oročena sredstva od 200.000 eura, kao ni troškovi poreza i doprinosa na zarade od 41.628 eura. “Ustanova ne vodi odvojeno knjigovodstvo prihoda i rashoda i ostvarivanje sopstvenih prihoda i ne iskazuje u godišnjem obračunu u skladu sa propisima o budžetu”, piše u izvještaju.

Cjenovnikom, kako se dodaje, nije utvrđen iznos naknade po jednoj stranici za objavljivanje propisa i drugih akata koji se odnose na budžetske korisnike i jedinice lokalna samouprave.

“Ustanova ne raspolaže dokumentacijom (obračunom) na osnovu koje bi se moglo utvrditi da je cijena od 22,5 eura sa PDV-om po jednoj štampanoj stranici, (na osnovu koje je sačinjen finansijski plan i naplaćivana naknada) formirana na osnovu ulaznih cijena stvarnih troškova izdavanja”, navedeno je u izvještaju.

Konstatovano je i da je ustanova u 2019. ostvarila višak prihoda nad rashodima, ali s obzirom na to da ne vodi odvojeno knjigovodstvo ne može se utvrditi da li je postojala obaveza uplate viška prihoda na poseban račun organa državne uprave.

Službeni list, kako je utvrđeno, nije izmijenio Kolektivni ugovor kojim su utvrđeni koeficijenti za obračun zarada, shodno izmjenama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Bonus video: