odluka usvojena u opštinskom parlamentu

Tri miliona eura za pomoć građanima i privrednim subjektima u Nikšiću

„Želimo da posebnu pažnju posvetimo tim malim zanatskim radnjama, krojačkim, frizerskim, ugostiteljskim objektima, jer taj dio ekonomije je najpogođeniji. Definisaćemo način podrške i obezbijediti tu direktnu podršku malim preduzetnicima kako bi obezbijedili njihovu održivost“, kazao je Simović

7600 pregleda 28 reakcija 28 komentar(a)
Simović, Foto: Svetlana Mandić
Simović, Foto: Svetlana Mandić

Na sjednici lokalnog Parlamenta usvojena je odluka o mjerama podrške građanima i privrednim subjektima na teritoriji Opštine Nikšić za narednu godinu, radi ublažavanja posljedica koronavirusa, a za koju će biti izdvojeno oko tri miliona eura.

Pred mjera, kako je kazala Sanija Fatić, sekretarka Sekretarijata za finansije, razvoj i preduzetništvo, koje su bile obuhvaćene ovogodišnjim paketom mjera tu je i pet novih – oslobađanje plaćanja poreza na nepokretnost za poljoprivredno zemljište za 2021.godinu, što je oko 330 hiljada eura koliko se ispostavi za 18 hiljada rješenja, zakupnine za zakupce stanova socijalnog stanovanja u svojini Opštine u periodu od 1.januara do 30.juna, kojom će biti obuhvaćena 192 zakupca, umanjene za 50 odsto plaćanja lokalnih administrativnih i komunalnih taksi za privredne subjekte koji budu imali otežano obavljanje djelatnosti tokom pola godine i naknade za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog i nekategorisanog puta, kao i direktna podrška sektoru malih preduzetnika.

Predsjednik Opštine Milutin Simović kazao je da je pomenuta odluka donesena nakon razgovora sa nadležnim sekretarijatima, ali i sa poljoprivrednim proizvođačima, preduzetnicima, svima onima na koje se pomenuta odluka odnosi. Rukovodili su se, kako je kazao, time da se iznađu sredstva i obezbijedi održivost malih i mikro preduzeća, kao i da je bolje „sačuvati radna mjesta i izdvojiti više novca“ nego kada prođe kriza tražiti način da se ponovo otvore radna mjesta.

„Želimo da posebnu pažnju posvetimo tim malim zanatskim radnjama, krojačkim, frizerskim, ugostiteljskim objektima, jer taj dio ekonomije je najpogođeniji. Definisaćemo način podrške i obezbijediti tu direktnu podršku malim preduzetnicima kako bi obezbijedili njihovu održivost“, kazao je Simović.

Sanija Fatić je objasnila da se zahtjevi za oslobađanje i za odlaganje plaćanja obaveza mogu podnijeti do 31.jula naredne godine, a da su podnosioci obavezni da imaju sve izmirene obaveze prema Opštini zaključno sa 31.decembrom 2019.godine.

„Podrška za male preduzetnike biće obezbjeđena za one koji su zadržali isti broj zaposlenih u odnosu na 31.12.2019.godine ili su zaposlili nova lica sa Zavoda za zapošljavanje, kojima je mjerama skraćeno radno vrijeme uz obavezno podnošenje finansijskih iskaza na 31.decembra 2019. i na dan podnošenja zahtjeva, dokaz da nije kažnjavan zbog povreda propisa Opštine, misli se na radno vrijeme, buku, zauzimanje javne površine i izjave da neće smanjivati broj zaposlenih u toku tekuće i naredne godine“, objasnila je Fatić.

Usvojena je odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, a utvrđeni su načini obezbjeđivanja alternativnog smještaja. Iznos naknade za korisnike alternativnog smještaja je 150 eura.

"Kada je u pitanju legalizacija bespravnih objekata, naknada se plaća za one objekte za koje je podnijet zahtjev za legalizaciju, kao i za one za koje nije. Cijena se određuje na osnovu prosječne cijene metra kvadratnog u Crnoj Gori", kazala je Gorica Fatić, sekretarka Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine

Simović je kazao da se bespravna gradnja treba spriječiti svim zakonjskim mjerama, kako bi se prostor sačuvao od divlje grade i razvijao po važećim pravilima, ali da moraju imati senzibilitet za objekte ili naselja koja su bespravno izgrađena, a to traje već decenijama.

“Primjer za to su naselja Trudbenik i Zverinjak, za šta su neophodni posebni mehanizmi legalizacije. U razgovoru s ljudima, uvjerio sam se da ljudi imaju dokumentaciju iz šezdesetih godina, na osnovu doprinosa iz stambenih fondova. Kasnije je to zemljište upisano u vlasništvo sadašnjeg vlasnika Željezare, a mora se riješiti pitanje 260 porodica, da bi se ispravili administrativni propusti i nepravde prema tim ljudima", kazao je Simović.