Blagojević v.d. direktora Uprave policije

Blagojević je jedan od sedam pomoćnika bivšeg direktora Veselina Veljovića

69125 pregleda 857 reakcija 210 komentar(a)
Blagojević, Foto: Savo Prelević
Blagojević, Foto: Savo Prelević

Dragana Blagojevića danas će Vlada imenovati za vršioca dužnosti direktora Uprave policije potvrđeno je Vijestima.

Blagojević je jedan od sedam pomoćnika bivšeg direktora Veselina Veljovića. Upravlja Sektorom za obezbjeđenje ličnosti i objekata.

Prema saznanjima Vijesti potpredsjednik Vlade Dritan Abazović, koji je i koordinator službi bezbjednosti obavjestio je ministra unutrašnjih poslova da krene u proceduru predlaganja Blagojevića za v.d. direktora policije.

O tom predlogu danas će se glasati na sjednici Vlade.

Veljović je jutros obavijestio Abazovića da je podnio ostavku na tu funkciju.

Prema Zakonu o unutrašnjim poslovima, za direktora policije može biti imenovana osoba koja, pored opštih uslova propisanih zakonom, ispunjava i posebni uslov da ima najmanje 15 godina radnog iskustva na poslovima sa visokom stručnom spremom, od čega najmanje pet godina na rukovodećim radnim mjestima u policiji, sudu, državnom tužilaštvu ili Agenciji za nacionalnu bezbjednost.

Direktora, na osnovu javnog konkursa, imenuje i razrješava Vlada, na predlog ministra nadležnog za unutrašnje poslove.

Predlog za imenovanje direktora Vlada dostavlja Skupštini, radi davanja mišljenja.

Navodi se i da direktor ne može biti član političke partije, niti politički djelovati, a za svoj rad odgovara ministru i Vladi.

U slučaju razrješenja direktora prije isteka vremena na koji je imenovan ili u slučaju spriječenosti direktora da iz bilo kojih drugih razloga stalno ili na duži rok obavlja svoju dužnost, ministar će, uz prethodnu saglasnost Vlade, odrediti jednog od njegovih pomoćnika da obavlja poslove direktora, najduže na period od šest mjeseci.