"uputiLI nekoliko amandmana na Predlog odluke o budžetu"

Odbornici kolašinsih Demokrata traže udžbenike za sve osnovce, igralište za djecu, azil...

"Ako se u ranijem periodu mogao nalaziti novac za službena vozila od preko 50.000 eura i trošiti i po preko 150.000 na ugovore o djelu, bilo bi značajno i odgovorno da se neki dio sredstava opredijeli i za ono što je, za građane Kolašina, od životnog značaja"

5557 pregleda 50 reakcija 9 komentar(a)
Foto: Demokrate
Foto: Demokrate

Odbornički klub Demokrata u Skupštini opštine Kolašin uputio je nekoliko amandmana na Predlog odluke o budžetu opštine Kolašin, koji je predložila aktuelna DPS-GB-SD vlast, saopštili su oni.

Šef Kluba odbornika Demokrata Kolašin Vladimir Martinović predložio je da se obezbijede udžbenici i pribor za đake svih razreda osnovnih škola tako što će se predloženi iznos povećati sa 4.000 eura na 50.000 eura.

Martinović je, kako je saopšteno, predložio da se ta sredstva obezbijede tako što će se bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca umanjiti sa 1.098.050,00 eura na 1.052.050,00 eura.

"Obezbjeđivanje besplatnih udžbenika bio bi korak ka poštovanju ustavne norme o besplatnom obrazovanju, kao i Konvencije UN o pravima djeteta, a prevashodno bi doprinijelo poboljšanju položaja porodica sa djecom, imajući u vidu aktuelnu situaciju izazvanu pandemijom koronavirusa“, naveo je Martinović u obrazloženju.

Odbornički klub Demokrata u Skupštini opštine Kolašin uputio je nekoliko amandmana na Predlog odluke o budžetu opštine Kolašin, koji je predložila aktuelna DPS-GB-SD vlast. Odbornik Slavko Dulović tražio je, kako je saopšteno, da se među kapitalnim izdacima nađe opremanje igrališta za djecu u iznosu od 10.000 eura koji će biti obezbijeđeni umanjenjem izdataka na osnovu isplate ugovora o djelu.

"U obrazloženju je naveo da Kolašinu nedostaje adekvatna lokacija koja bi bila opremljena sadržajima za dječije igralište", navodi se u saopštenju.

Odbornik Demokrata Bojan Medenica tražio je da se doda budžetska pozicija i za izgradnju azila za pse, tako što će se umanjiti transfer d.o.o. „Komunalno“ Kolašin.

"U obrazloženju je podsjetio da je u gradu prisutan problem velikog broja lutalica. Medenica je naveo i da Ugovor koji Opština Kolašin ima sa Opštinom Berane za korišćenje azila za pse lutalice prouzrokuje dodatne troškove", kaže se u saopštenju. Kako dodaju, najveći broj potrošača i u narednoj godini radiće u značajno smanjenom obimu, a neki uopšte neće ni raditi, što će za posljedicu imati umanjen prihod d.o.o. „Vodovod i kanalizacija“ Kolašin.

"Odbornica Zorana Bakića je, stoga, tražila da se povećanjem predloženog iznosa opredijeljenog za ovo preduzeće obezbijede finansijska sredstva za njegovo poslovanje. Bakićeva je predložila da se 48.000 eura, nedostajućih za rad sa istim intenzitetom i obimom posla, obezbijede od kapitalnih izdataka", kaže se u saopštenju i dodaje da ako se u ranijem periodu mogao nalaziti novac za službena vozila od preko 50.000 eura i trošiti i po preko 150.000 na ugovore o djelu, bilo bi značajno i odgovorno da se neki dio sredstava opredijeli i za ono što je, za građane Kolašina, od životnog značaja.