"prethodna vlast nametnula preveliko poresko opterećenje"

Vukčević: Smanjiti PDV sa 21 na 19 odsto

"Krajnje je vrijeme da se smanji poresko opterećenje građana i privrede u ovoj kriznoj situaciji prouzrokovanoj pandemijom koronavirusa"

4236 pregleda 10 komentar(a)
Vukčević, Foto: Prava Crna Gora
Vukčević, Foto: Prava Crna Gora

Prava Crna Gora će inicirati smanjenje poreza na dodatu vrijednost (PDV) sa 21 na 19 odsto, saopštio je danas Ivica Vukčević, član Prave Crne Gore.

On je dodao da je građanima Crne Gore od prethodne vlasti nametnuto preveliko poresko opterećenje.

"To se posebno odnosi na PDV, koji predstavlja najveće poresko opterećenje za građane i privredu od svih poreza. Prethodna vlast je dva puta povećala opštu stopu PDV za poslednjih 10 godina. Opšta stopa PDV je od 1. jula 2013. godine povećana sa 17% na 19%, da bi od 1. januara 2018. godine bila povećana sa 19% na 21%. Građani i privreda su od tih povećanja imali više štete nego koristi, jer su krem podijelili između sebe funkcioneri prethodne vlasti", istakao je Vukčević.

On je dodao da je postojeći Zakon o porezu na dodatu vrijednost neophodno promijeniti da bi se pomoglo građanima i privredi da se oporave od krize.

"Prava Crna Gora će zato iniciranjem izmjena i dopuna Zakona o porezu na dodatnu vrijednost predložiti da se PDV smanji sa 21% na 19%. Krajnje je vrijeme da se smanji poresko opterećenje građana i privrede u ovoj kriznoj situaciji prouzrokovanoj pandemijom koronavirusa. Mnogi građani su zbog pogrešnih mjera i pljačkaške politike prethodne vlasti ostali bez posla, tako da je njihova kupovna moć opala. Treba imati u vidu da je PDV regresivan porez, koji se sa većom stopom više prevaljuje na krajnje potrošače sa nižim primanjima, kada kupuju proizvode i usluge oporezovane ovim porezom. Zato je smanjenje ovog poreza mjera kojom se otvara prostor da se smanje cijene i tako pomogne građanima i privredi", rekao je Vukčević.

Po njegovim riječima, vraćanje predložene stope na 19%, koliko je iznosila prije 1. januara 2018. godine, je u skladu sa propisima Evropske unije, po kojima je određeno da opšta stopa PDV ne može biti niža od 15%.

"Pored toga, opšta stopa PDV je u više zemalja Evropske Unije niža nego u Crnoj Gori. Tako je u: Njemačkoj 16%, Luksemburgu 17%, Malti 18%, Kipru i Rumuniji 19%. Posebno je važna činjenica da preveliko poresko zahvatanje smanjuje privrednu aktivnost, što je posebno izaženo u kriznom periodu. Preveliko poresko opterećenje građana i privrede je zato dovelo do velikog smanjenja prihoda od PDV u Crnoj Gori u 2020. godini. Prihodi od PDV su zato u 2020. godini bili manji za 45 miliona eura u odnosu na 2019. godinu. Njemačka koja je najveća ekonomija Evrope, je od 1. jula 2020. godine smanjila opštu stopu PDV sa 19% na 16% da bi oporavila ekonomiju od korona krize i podstakla svoj privredni razvoj. Vlast u Njemačkoj je uvidjela da njena preduzeća ne mogu da podnesu preveliko poresko opterećenje u vidu PDV. Crna Gora treba da slijedi primjer Njemačke, jer su naša preduzeća slabije razvijena, zato se teže nose sa kriznim situacijama", rekao je Vukčević.

Po njegovim riječima, da bi se povećao promet, a time i prihodi od PDV, neophodno je maksimalno smanjiti troškove prevelike državne administracije i ulagati novac u produktivne svrhe, čime će se, kako tvrdi Vukčević, podstaći zapošljavanje u produktivnim djelatnostima i razvoj privrede u cjelini.

"Prethodna vlast je sa svojim zakonskim rješenjima stavljala neka preduzeća i pojedince u privilegovan položaj. Vrijeme je da se prekine sa takvom praksom i donesu takva zakonska rješenja od kojih će koristi imati svi, a ne samo odabrani. Predloženo smanjenje PDV sa 21% na 19% je zato dobro, jer se rasterećuju svi građani i sva preduzeća, tako da nema privilegovanih", zaključio je Vukčević.

Preporučujemo za Vas