"Da reaguje ask i nadležna tužilaštva"

Koprivica: Nadležni ne smiju ćutati na dešavanja u Nikšiću

"Takođe, apelujemo na nadležna tužilaštva da prekinu sa dugogodišnjom praksom stavljanja pod tepih stvarnih razloga za mnogobrojne incidente koji se dešavaju u Crnoj Gori i posljednjih dana Nikšiću i prestanu da ih tretiraju kao kafanske ili ulične razmirice ili slučajne nesporazume jer je sasvim evidentno da se oni dešavaju iz razloga nacionalne, vjerske ili političke netrpeljivosti i mržnje", kazao je Koprivica

14359 pregleda 18 komentar(a)
Foto: CDT
Foto: CDT

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) poziva Agenciju za sprečavanje korupcije (ASK) i nadležno tužilaštvo da u hitnom roku izvrše sve potrebne aktivnosti i informišu javnost o navodima o zloupotrebama državnih ili opštinskih resursa u svrhu ostvarivanja boljeg izbornog rezultata na lokalnim izborima u Nikšiću, kao i o navodima o nedozvoljenim političkim i finansijskim uticajima stranih država, saopštio je Dragan Koprivica, izvršni direktor CDT-a.

"Takođe, apelujemo na nadležna tužilaštva da prekinu sa dugogodišnjom praksom stavljanja pod tepih stvarnih razloga za mnogobrojne incidente koji se dešavaju u Crnoj Gori i posljednjih dana Nikšiću i prestanu da ih tretiraju kao kafanske ili ulične razmirice ili slučajne nesporazume jer je sasvim evidentno da se oni dešavaju iz razloga nacionalne, vjerske ili političke netrpeljivosti i mržnje", kazao je Koprivica.

On smatra da javnost mora dobiti zvanične informacije o postupanjima ASK i tužilaštva povodom svakog pojedinačnog navoda o zloupotrebama državnih i opštinskih resursa, učešću državnih i opštinskih funkcionera u kampanji u toku radnog vremena, te nezakonitom zapošljavanju i političkim i finansijskim aktivnostima poslanika, državnih i opštinskih i partijskih funkcionera i aktivista iz Srbije i bosanskohercegovačkog entiteta Republike Srpske.

Koprivica je takođe saopštio, sa ove institucije nam moraju saopštiti rezultate postupanja o navodima je da SPC na različite načine uključena u predizbornu kampanju u Nikšiću.

"Pored ovoga, ODT u Nikšiću mora dati jasna i precizna objašnjenja o kvalifikovanjima sve učestalijih nemilih događaja isključivo u domenu prekršaja čime se zamagljuje njihova suština: postojanje jasnih nacionalnih tenzija u Crnoj Gori i Nikšiću i veoma izraženo djelovanje etnonacionalističkih snaga svih predznaka. ODT Nikšić se na ovaj način pridužuje uhodanoj praksi tužilaštava u drugim opštinama i kroz neadekvatnu kvalifikaciju ovih djela zamagljuje suštinu intenzivne etnonacionalističke aktivnosti u našem društvu. Ilustracije radi, kao prekršaji su okarakterisani napadi na imovinu Islamske zajednice u Pljevljima nakon izbora i napadi na pojedine građane Pljevalja bošnjačke nacionalnosti, ali i neki raniji napadi na sveštenike SPC u Nikšiću i Baru" kazao je izvršni direktor CDT-a.

Koprivica smatra i da ukoliko se nastavi ovaj pasivan odnos državnih organa prema navodima o događajima i informacijama o koje pristižu iz Nikšića i ukoliko javnost ne dobije jasna i precizna obavještenja o pojedinačnim ishodima postupaka koju su vezani za njih, jasno je da će oni preuzeti odgovornost za eventualnu eskalaciju nezakonitosti i mogućih sukoba koji mogu imati nesagledive posljedice.

"Na kraju, apelujemo na predstavnike izbornih svih lista koji učestvuju na izborima u Nikšiću da imaju u vidu i svoj dio odgovornosti za nagomilane tenzije koje odavno nijesu viđene već u početnim fazama neke izborne kampanje. Smirivanje tenzija i javni apeli na svoje aktiviste bi, za početak, bili od pomoći da se u Nikšiću izbjegnu neželjeni događaji", kazao je Koprivica.