Omladinski klub budžet Opštine Tivat koristio kao bankomat

Interna revizija Opštine Tivat analizirala odnose prethodne gradske uprave sa NVO bliskom DPS-u. Iz gradskog budžeta u četiri godine mandata Darke Ognjanović na mjestu sekretarke, dobila ukupno oko 35 hiljada eura

16505 pregleda 266 reakcija 13 komentar(a)
Darka Ognjanović, Foto: Opština Tivat
Darka Ognjanović, Foto: Opština Tivat

Bivša gradska vlast Tivta predvođena DPS-om netransparentno je trošila novac iz gradske kase dajući ga nevladinoj organizaciji koja je bila bliska sa tom partijom i bivšom opštinskom sekretarkom za mlade, sport i socijalna pitanja Darkom Ognjanović (DPS), a u razjašnjenje pojedinih nezakonitih transakcija između Opštine i NVU Omladinski klub iz septembra prošle godine moraće da se uključe i tužilaško-policijski organi.

To proizilazi iz Izvještaja o savjetodavnoj revizorskoj aktivnosti za sprovođenje omladinske politike u Opštini Tivat i saradnje lokalne uprave na tom planu sa NVU Omladinski klub Tivat za protekle dvije godine, u koji su “Vijesti“ imale uvid.

Služba za internu reviziju Opštine, na zahtjev gradnačelnika Željka Komnenovića (NP) “pretresla“ je mjere i aktivnosti koju je bivša gradska uprava, koju je činila koalicija DPS-SD-HGI, tokom 2019. i 2020. preduzimala na planu sprovođenja oficijelne omladinske politike koju je lolalna uprava usvojila 2017.

Komnenović
Komnenovićfoto: Siniša Luković

Predmet interesovanja revizora je bilo da se utvrdi koji je iznos sredstava i sa koje stavke u gradskom budžetu trošen za te aktivnosti, da li je bilo unutrašnje kontrole i s kim je bivši opštinski Sekretarijat za mlade, sport i socijalna pitanja kojeg je vodila Ognjanovićeva, sarađivao na sprovođenju omladinske politike.

Konstatovano je da je ekskluzivni partner Opštine na tom planu bila NVU “Omladinski klub“ koja je osnovana u januaru 2017. Od januara naredne godine kao ovlašćeno lice za zastupanje te NV vodi se Nađa Backović.

Ona je, kako se navodi u Izvještaju revizora, 15. septembra prošle godine obavijestila tadašnjeg predsjednika Opštine Sinišu Kusovca (DPS) i Sekretarijat za mlade, sport i socijalna pitanja “da prekida rad u Omladinskom klubu“.

Backovićeva je, po nalazu revizora, baš tog 15. septembra u ime NVU Omladinski klub potpisala zahtjev za prenos sredstava Sekretarijatu kojim je traženo da se Omladinskom klubu uz budžeta Optine uplati 1.001,31 euro na ime održavanja seminara za mlade u tri modula. Organizator seminara koji su se navodno održavali tokom septembra u prostorijama Omladinskog kluba u staroj zgradi Opštine Tivat “uz eminentne predavače“, bio je sam Sekretarijat koga je vodila Ognjanović. Opština je Omladinskom klubu uplatila tražena sredstva po zahtjevu za prenos novca koga je potpisala Nađa Backović u svojstvu programske koordinatorke te NVU.

“Izvještaj o radu radu kluba za septembar koji je prateći akt ovog zahtjeva, ovjeren je pečatom kluba, uz potpis pedagoga Snežane Kršikape, koja nije isti svojeručno potpisala“, konstatuje se u izvještaju opštinskih internih revizora. Misterija sa tim navodno održanim septembarskim seminarima za mlade se dodatno produbljuje jer je tada još aktuelna sekretarka Darka Ognjanović, prema nalazu revizora, 21. oktobra podnijela novom gradonačelniku Komnenoviću izvještaj o radu za 2020. “u kojem je takođe navela da je Opština Tivat realizovala projekat sa NVO Mladi Boke Kotorske koji su realizovali seminare za mlade koji su se sastojali od tri modula“.

Po tome, ispada da je partner za te seminare bila druga NVO, a ne ona kojoj je Opština dvadesetak dana ranije već uplatila nešto preko hiljadu eura za istu tu stvar.

“Predsjednik Opštine je 15. septembra donio odluku o opravdanom odsustvu zaposlenog Dejana Krunića, samostalnog savjetnika za mlade, sport i socijalna pitanja, do 1. oktobra, zbog povećanog obima posla u organizaciji ovih seminara koji se nisu ni održali“, utvrdila je Služba za internu reviziju tivatske Opštine.

Revizori su konstatovali da su septembarska uplata iz gradske kase Omladinskom klubu pratili i izvještaji o radu te NVU za jun, jul i avgust dostavljeni Opštini “koji su ovjereni pečatom kluba i potpisani imenom pedagoga Snežane Kršikape koja nije iste svojeručno potpisala, a koja je i pisano mejlom dostavila odgobvor da nije sačinila nijedan od tih izvještaja“.

Kršikapa je revizorima kazala da je ona, navodno, posljedni izvještaj o radu NVU “Omladinski klub“ potpisala za februar prošle godine.

Revizori su sagledali i aktivnosti koje je Opština sprovodila na realizaciji svog Lokalnog akcionog plana za mlade za 2020-2021. (LAP).

U izradi LAP-a opet je Opštini partner bila NVU „Omladinski klub.

Na osnovu LAP-a bivši gradonačelnik Kusovac je 13. februara prošle godine (u izbornoj kampanji za lokalne izbore u Tivtu koji su se prvobitno, trebali održati 5. aprila, pa su zbog korone odloženi za 30. avgust i DPS ih je na kraju izgubio-prim.aut.) raspisao javni poziv za “sufinansiranje plana i programa u oblasti omladinske politike“.

Kusovac je to po nalazu revizora uradio ne navodeći koji iznos sredstava se raspodjeljuje niti sa koje budžetske stavke će biti isplaćen taj novac.

Kusovac
Kusovacfoto: Siniša Luković

Istog dana, Kusovac donosi i Odluku o sufinansiranju plana i programa u oblasti omladinske politike, u kojoj navodi da će se sredstva “dodijeliti nevladinom udruženju, ali ne kaže u kojem iznosu, već da će se sredstva prenijeti na osnovu zahtjeva omladinske organizacije koji se dostavljaju nadležnom sekretarijatu“.

“U odluci se navodi da će predsjednik Opštine potpisati ugovor sa NVU Omladinski klub i da je ta NVU bila jedina prijavljena na konkursu za dodjelu sredstava koji je trajao do 12. februara. Nadležni Sekretarijat koji je razmatrao prijave na javni poziv je 7. februara dao pismo podrške ovoj NVU, jedinoj prijavljenoj. U potpisu pisma podrške je Dejan Krunić - savjetnik za mlade i sport i sekretarka Ognjanović“, pišei u nalazu revizora.

Već narednog dana, 14. februara, Kusovac i NVU Omladinski klub potpisuju ugovor o sufinansiranju plana i programa u oblasti oblatsi omladinske politike za 2020“.

“Ugovorom nije naveden iznos sredstava koja se dodjeljuju ovoj NVU, već samo da Opština obezbjeđuje sredstva na mjesečnom nivou na zahtjev NVU. Ovim ugovorom se navodi da Opština obezbjeđuje prostor za nesmetanu realizaciju programa, iako dodjela prostorija nije bila predmet javnog poziva na osnovu kojeg je ovaj ugovor potpisan. Članom 6 ugovora se Opština obavezuje da sredstva za finansiranje, po dostavljenom zahtjevu Omladinskog kluba, uplaćuje mjesečno, do 10. u mjesecu, bez navođenja kojeg iznosa i sa koje stavke budžeta“, piše u nalazu revizora.

Revizori su utvrdili da je Opština tokom 2020. toj NVU sa budžetskih stavki “realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških planova“, odnosno “obaveze iz prethodnog peridoda“, uplatila ukupno nešto više od 5.606 eura.

Isti postupak da javnim pozivom u kome se ne navodi iznos opredijeljenih sredstava niti aktivnosti koje treba sprovesti, sa NVU Omladinski klub Opština je uradila i 2019. godine kada je toj NVO na osnovu njenih zahtjeva, iz gradske kase isplaćeno ukupno 12.515 eura.

Revizori su utvrdili da se gradski novac Omladinskom klubu na isti način isplaćivao i 2018. (8.720 eura) i 2017. (9.132 eura), što znači da je ta NVU bliska bivšoj sekretarki Ognjanović iz gradskog budžeta u četiri godine Ognjanovićkinog mandata na mjestu sekretarke, dobila ukupno oko 35 hiljada eura.

“Predlažemo i smatramo potrebnim prosljeđivanje nadležnim organima na dalji postupak slučaja ‘Realizacija seminara u septembu mjesecu NVU Mladi Boke Kotorske - Omladinski klub sekretarka Sekretarijata (Ognjanović) -predsjednik Opštine (Kusovac)“, jer revizija se ne može baviti istragom, a nesumnjivo je da poslovanje nije bilo u skladu sa zakonima, u ovom dijelu isplate sredstava, izvještavanja, potpisivanja izvještaja i odluka“, zaključuje se u izvještaju Službe interne revizije Opštine Tivat.

Plaćali im prostor na Trgu magnolija

U nalazu revizora se navodi da su aktivnosti Omladinskog kluba koje su tokom 2019. i 2020. plaćene iz opštinskog budžeta na osnovu zahtjeva te organizacije, bili “honorar koordinatorke, nekad jedne, nekad dvije u iznosu po jednoj od 322,79 eura, knjigovodstvene usluge i ‘različiti troškovi’ kako ih nazivaju u popratnim aktima, u iznosu od 200 do 500 eura zavisno od mjeseca“.

“Poslovni prostor se plaćao na Trgu magnolija tokom 2019. godine u iznosu od 484,19 eura mjesečno, odnosno 5.741,9 eura za godinu dana“, piše u Izvještaju.

Prošle godine Omladinski klub je od Opštine u neregularnoj proceduri dobio na korišćenje prostorije površine 40 kvadrata u baraci u Đačkoj ulici, ali je prema zahtjevima za plaćanje neodržanih seminara za mlade iz septembra prošle godine, ta NVU koristila i prostorije u staroj zgradi Opštine, čak i prostorije bunkera na Seljanovu.

Ognjanović je lani inicirala da se „Omladinskom klubu“ umjesto onih u trošnoj baraci, dodijele druge, mnogo uslovnije i komotnije prostorije u vlasništvu Opštine u objektu šoping centra na Seljanovu, ali je prije par mjeseci nova lokalna vlast tu odluku poništila.

Niko ne smije da ima monopol

U preporukama Interne revizije navedeno je da lokalna uprava mora sprovoditi omladinsku politiku jer je to javni insteres, ali da se u tome ne smije nikome davati monopol.

"Potrebno je animirati sve mlade u opštini Tivat za mogućnost učešća u sprovođenju omladinske politike, a ne da fokus bude samo na NVU Omladinski klub“ preko koje su se u prethodnom periodu sprovodile aktivnosti“, preporučili su revizori.

Revizori traže i da se izvrši popis opštinske pokretne imovine koja je data na korišćenje NVU Omladinski klub, kao i da se način na koji oni koriste opštinske prostorije uvede u legalne tokove.