ističe da su iz transkripta izostavljene ključne riječi

Bogdanović: Katnić da odmah objavi sve transkripte razgovora koje je prisluškivao bez pravnog osnova

"Podsjećam da su mjere tajnog nadzora određene 2017. godine. Od tada do sada je prošlo 4 godine. Materijali koji su morali biti uništeni, zloupotrebom službenog položaja su dostavljeni javnosti i to navodno radi objektivnog informisanja javnosti. Postupajući na navedeni način SDT zloupotrebom službenog položaja prekršio je odredbe Zakona o krivičnom postupku", rekao je Bogdanović

14854 pregleda 106 reakcija 39 komentar(a)
Boris Bogdanović, Foto: Boris Pejović
Boris Bogdanović, Foto: Boris Pejović

Boris Bogdanović, poslanik Demokratske Crne Gore, pozvao je glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića da odmah objavi sve transkripte razgovora koje je, kako se navodi, očito godinama unazad prisluškivao bez ikakvog pravnog osnova.

Bogdanović tvrdi da ni on ni njegove kolege nemaju šta da kriju od građana.

"Tužilac Katnić je dužan da objasni javnosti, ali i nadležnim organima, po kom osnovu, po kom zakonu, na osnovu kog člana i stava je sprovedeno prisluškivanje mene i mojih kolega? Gdje se nalazi uporište i utemeljenje za takvu akciju, ili je legitimitet za takvo postupanje dobijen u odlukama i naredbama DPS-a, kojih se očito bezpogovorno pridržava? Nije mi poznato da li je gospodin Katnić upoznat i da li je ikada pročitao član 160 tačku 7 Zakona o krivičnom postupku i ako jeste zašto nije postupio po slovu ovog zakona? Javnosti radi, citiraću navedeni član: "Ako državni tužilac odluči da ne pokrene krivični postupak odnosno ako podaci i informacije prikupljeni primjenom mjera tajnog nadzora nijesu potrebni za krivični postupak, dostaviće materijal dobijen primjenom člana 157 ovog zakonika u zatvorenom omotu sa posebnom oznakom MTN sudiji za istragu, koji će narediti da se materijal uništi u prisustvu državnog tužioca i sudije za istragu, o čemu će sudija za istragu sačiniti zapisnik. Dakle, pametnome dosta", navodi se u saopštenju Bogdanovića.

Dodaje da je krivičnim zakonikom jasno je propisano da mjere tajnog nadzora mogu trajati najduže 18 mjeseci.

"Podsjećam da su mjere tajnog nadzora određene 2017. godine. Od tada do sada je prošlo 4 godine. Materijali koji su morali biti uništeni, zloupotrebom službenog položaja su dostavljeni javnosti i to navodno radi objektivnog informisanja javnosti. Postupajući na navedeni način SDT zloupotrebom službenog položaja prekršio je odredbe Zakona o krivičnom postupku. Što mu očigledno nije prvi put, jer je partijska naredba i ovog puta “izvršna”. Članom 162 stavom 1 ZOP propisano je “Prije nego što se uništi materijal dobijen mjerama tajnog nadzora, sudija za istragu će obavijestiti lice prema kojem je mjera preduzeta, a to lice ima pravo uvida u prikupljeni materijal”. Ko je sudija za istragu gospodine Katniću i zašto ovu odedbu nije ispoštovao, ako je radio sve u skladu sa Zakonom?", piše Bogdanović.

Poslanik Demokrata dalje navodi da je potpuno jasno da je čitava akcija napada na poslanike Demokrata pokrenuta zbog izbora u Nikšiću i pokušaja "spasavanja političkog utopljenika".

"Ako ste mislili da ćete doći do cilja zastrašivanjem, odmah da vam bude jasno, prevarili ste se. Na našoj adresi nikada nećete naći ljude koji će podleći prijetnjama i strahu. Kada nas već kontinuirano prisluškujete morali ste znati da smo mi živote podredili borbi za slobodu naše države i građana i da ne poznajemo ucjene, strah, trgovinu i prodaju. Ne vratima ovog poslaničkog kluba, takve nećete naći. Ali, vaš propali pokušaj diskreditacije poslanika Demokrata ostavio je brojna pitanja na koja prije svega javnosti morate odgovoriti. Kada se, ko to od poslanika Demokrata i gdje sastao sa specijalnim tužiocem Savovićem? U vezi čega? Koju je to informaciju tužilac Savović dao za 200 eura i u čemu se ogledala navodna protivusluga? Ako tvrdite da je nekome indirektno dato 200 eura za nekakvu informaciju, elementarno je u cilju objektivnog informisanja javnosti i istine da kažete koja je to informacija? Ako tvrdite da je u pitanju trgovima, onda kao pravnik morate znati da kod kupoprodajnog ugovora postoji roba i cijena. Cijenu ste saopštili, pitamo vas, koja je to roba? Dalje, pitam gospodina Katnića u koji je to povlašćen položaj doveo gospodin Savović Demokratsku Crnu Goru ili bilo kojeg funkcionera Demokrata? Odgovorite gospodine Katniću", navodi se.

Bogdanović ističe da su iz transkripta izostavljene ključne riječi.

"Tačno je, negirao sam juče da sam finansijski pomagao sinu tužioca Savovića te da nisam znao da je Mišo sin SDT, jer gospodine Katniću, ja govorim samo ono u šta sam siguran i čega se sjećam. Kao što znate od tada je prošlo četiri godine i kao političar svakodnevno komuniciram sa stotinama građana (vjerovatno znate jer slušate). Miša Savovića sam inače sreo desetak puta u životu. Mogu samo da kažem da je riječ o časnom, pošetnom i obrazovanom čovjeku i velika mi je čast što ste me podsjetili da sam pokušao pomoći čovjeku, talentu koji je predstavljao našu zemlju na međunarodnom, svjetskom takmičenju. Hvala vam na besplatnoj promociji humanosti. Takođe, transkript razgovora koji ste danas dostavili javnosti je očigledno pokidan na način što su vjerovatno izostavljene ključne riječi, ali ni u ovom kontekstu ne postoji ništa sporno. I to su građani Crne Gore mogli veoma lako zaključiti. Na kraju, podsjećam da je gospodin Katnić kao glavni specijalni tužilac birao svoj tim na početku mandata. Nije valjda da je izabrao ljude koji se mogu kupovati za 200 eura", piše između ostalog u saopštenju.

Bogdanović poručuje da nema te prijetnje, prodmetanja, ucjene i zastraživanja koje mogu zaustaviti reforme u tužilaštvu.

"One su već počele, zato i pribjegavate ovakvim ogavnim načinom političke borbe sa neistomišljenicima. Tako da gospodine Katniću, uzalud su vam prisluškivavanja ako nemate šta čuti što je nezakonito. Da ste postavili slušalice na prava vrata ili kako narod kaže mečki na rupu, mogli ste postati slavni i uspješni. Ali niste ni htjeli, niti smjeli, pa zato danas pucate iz prazne puške na besprekorno čiste ljude i ponižavate instituciju u kojoj radite", zaključuje Bogdanović.

Preporučujemo za Vas