predsjednik opštine budva

Carević ponovo razriješio Divanovićeve kadrove

Nakon što je vladina Komisija za žalbe vratila stvar na ponovno odlučivanje, ponovljen postupak razrješenja kadrova koji su postavljeni tokom ljetošnje nasilne smjene i upada u Opštinu

12270 pregleda 81 reakcija 9 komentar(a)
Policija ljetos ispred šatora u kome se održavala sjednica Skupštine opštine, Foto: Vuk Lajović
Policija ljetos ispred šatora u kome se održavala sjednica Skupštine opštine, Foto: Vuk Lajović

Gradonačelnik Budve Marko Bato Carević razriješio je, u ponovnom postupku, osam funkcionera DPS-a, kadrove koje je postavio Nikola Divanović tokom ljetošnje dvoipomjesečnog upravljanja gradom, nakon nasilne smjene i upada u Opštinu.

To je “Vijestima“ potvrđeno u Opštini, a rješenja o poništenju upućena su svima na njihove adrese.

Vladina Komisija za žalbe je uoči Nove godine poništila Carevićeva rješenja o razrješenju v.d. sekretarke za društvene djelatnosti Tanje Kažanegre, v.d. sekretara za investicije Dragana Vukadinovića, v.d. sekretara za privredu Branislava Lakića, v.d. direktorke Uprave javnih prihoda Jelene Baštrice, v.d. glavnog gradskog arhitekte Mladena Ivanovića, koordinatora načelnika Službe zaštite i spasavanja Boža Lazovića i v.d. koordinatorke Sekretarijata za lokalnu samoupravu Snežane Kuč i vratila Opštini na ponovno odlčučivanje.

Komisija je usvojila prigovore osam funkcionera, smatrajući da se Carević nije mogao pozvati na skupštinsku odluku kojom su poništene sve odluke Divanovićeve administracije, koje su donijete, kako aktuelna budvanska vlast smatra “nezakonito, jer je političkom korupcijom uz kriminalno djelovanje, formirana skupštinska većina“.

Prvi čovjek grada je u ponovnom postupku ocijenio da je Divanović postavio svih osam funkcionera kršeći zakone, a pojedini od kadrova nemaju ni položene stručne ispite, a neko ni obrazovanje za funkcije koje su donosili.

U rješenju o razrješenju koordinatora Službe zaštite i spasavanja Opštine Budva Boža Lazovića, koje potpisuje Carević, navode se gruba kršenja zakona.

“Nikola Divanović je za koordinatora Službe zaštite i spasavanja imenovao Boža Lazovića - lice koje nema zakonom propisano zvanje, znanje i iskustvo što je rezultiralo njegovim svakodnevnim nezakonitim postupanjem i donošenjem akata koji, ne samo da su sačinjeni na nepismen način, već su i veoma štetni, kako za Opštinu Budva, tako i za građane“, navodi Carević, naglašavajući da Lazović nije mogao biti određen za koordinatora službe jer nije lokalni službenik zaposlen u službi, niti je imao položen stručni ispit za rad u državnom organu.

Čelnik Opštine donio je rješenja o razrješenju Tanje Kažanegra, Branislava Lakića, Dragana Vukadinovića i Jelene Baštrica, navodeći da nijesu mogli biti određeni za vršioca dužnosti sekretara sekretarijata, odnosno direktorke Uprave lokalnih javnih prihoda, jer nijesu lokalni službenici zaposleni u ovim sekretarijatima odnosno Upravi, što propisuje član 124 st. 3 Zakona o lokalnoj samupravi.

“Kako je u vrijeme donošenja spornog rješenja u Opštini Budva postojalo nekoliko lokalnih službenika koji ispunjavaju uslove, to nije bilo osnova za određivanje Kažanegre, Lakića, Vukadinovića, Baštrice za vršioce dužnosti”, navodi se, između ostalog, u rješenju Carevića, uz naglasak da Lakić i Vukadinović nijesu imali položen stručni ispit za rad u državnim organima.

U obrazloženju razrješenja Mladena Ivanovića, Carević ističe da “Ivanović nije mogao biti određen za vršioca dužnost Glavnog gradskog arhitekte jer je u istom periodu u radnom odnosu bila Ana Samardžić, čije rješenje o prestanku radnog odnosa nije steklo svojstvo izvršnosti i koje je poništeno od strane Komisije za žalbe“.

“Ivanović je prije imenovanja na mjesto v.d. Glavnog gradskog arhitekte u okviru svog radnog mjesta učestvovao u postupaku izdavanja UTU za građenje objekta, pa nije mogao biti određen za vršioca, jer bi na taj način davao saglasnost na UTU koje je on prije stupanja na dužnost izdao“, pojašnjeno je u obrazloženju.

Carević takođe ističe da svih osam spornih rješenja su nezakonita jer su, kako je naglasio “donijeta kao politički pritisak i odgovor Nikole Divanovića koji je suprotno Ustavu i zakonu Crne Gore izabran na funkciju predsjednika Opštine Budva“.

Prvi čovjek grada zaključuje na kraju da zbog svega ovoga je potrebno da se ponište svi pojedinačni akti koje je osam funkcionera donijelo.

Kršio zakon imenovanjem Snežane Kuč

Carević je razriješio i Snežanu Kuč, koju je Divanović imenovao da koordinira Sekretarijatom za lokalnu samoupravu.

Divanović je u rješenju naveo da se Kuč postavlja da koordinira, potpisuje akte i vrši poslove neophodne za nesmetano funkcionisanje tog organa do povratka sa privremene spriječenosti za rad Milijane Vukotić-Jelušić (URA), sekretarke Sekretarijata za lokalnu samoupravu Opštine Budva.

“U konkretnom slučaju, Vukotić-Jelušić imala je pomoćnika, Kseniju Slavković, koja je postavljena na osnovu Javnog konkursa na vrijeme od pet godina i koja po nalogu sekretara i u odsustvu istog, zamjenjuje sekretara Sekretarijata u njegovom odsustvu, rukovodi i koordinira radom. Zbog privremene spriječenosti za rad, Vukotić-Jelušić je u skladu sa sistematizacijom sva potrebna ovlašćenja prenijela na svog pomoćnika i istoj izdala ovjereno punomoćje za preduzimanje svih radnji neophodnih za nesmetano funkcionisanje Sekretarijata“, stoji u rješenju Carevića.

I dok nesporne činjenice da je na osnovu pravosnažnog rješenja, Sekretarijat za lokalnu samoupravu imao već imenovano lice, kako se dodaje, Divanović nije imao zakonskog osnova za donošenje rješenja na osnovu kojeg se Snežana Kuč - viši savjetnik I za saradnju sa NVO i mjesnim zajednicama u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu, ovlašćuje da privremeno koordinira radom organa, potpisuje akte i vrši neophodne poslove.

“Pored ovoga, Divanović je u svojstvu predsjednika Opštine 3. jula nezakonito donio akt kojim se stavlja van snage generalno punomoćje koje je izdala Vukotić-Jelušić, svom pomoćniku Kseniji Slavković, a što sve upućuje na nezakonit i neustavan odnos prema zaposlenima koji nijesu njegovi politički istomišljenici“, ističe Carević.

Preporučujemo za Vas