ustavni sud dostavio odluku

Skupština obaviještena: Izbor članova DIK-a nesporan

Ustavni sud je tu odluku donio 29. januara, jer nema karakteristika opšteg pravnog akta. Navodi se i da bi jedan akt imao karakter opšteg pravnog akta ili drugog propisa potrebno je da sadrži određene pravne elemente koji ga kao takvog određuju

10257 pregleda 2 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Ustavni sud dostavio je juče Skupštini odluku o odbacivanju prijedloga za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o imenovanju članova/ica Državne izborne komisije (DIK).

US je tu odluku donio 29. januara, jer nema karakteristika opšteg pravnog akta, o čemu su Vijesti ranije pisale.

U odluci US navodi se da bi jedan akt imao karakter opšteg pravnog akta ili drugog propisa potrebno je da sadrži određene pravne elemente koji ga kao takvog određuju.

"Za pravilno određenje pravne prirode svakog pravnog akta neophodno je cijeniti ne samo njegovu formainu strukturu, već i sadržinu koja, u suštini, opredjeljuje pravnu prirodu akta u slučaju kada se naziv akta, po smislu, ne slaže sa njegovom sadržinom. Opšti akt se donosi na osnovu zakonskog ovlašćenja i u granicama ovlašćenja sadržanih u zakonu i sadrži tačno određene djelove: naziv akta, naziv organa koji ga donosi, pravni osnov, odredbe kojima se na opšti način uređuju prava i obaveze za neodređeni broj lica i odredbe o načinu objavijivanja i stupanja na snagu. Opšti akt koji je donijet od strane nadležnog organa i po postupku predviđenom za njegovo donošenje, po ocjeni Ustavnog suda, postaje opšteobavezan samo ako je na odgovarajući način objavijen i ako je stupio na snagu, jer je primjena opšteg pravnog akta Ustavom usvojena njegovim zvaničnim objavijivanjem i stupanjem na snagu (po isteku vacatio legis-a). Samo opšti pravni akt koji je stupio na snagu, u skladu s Ustavom, može se primjenjivati i proizvoditi pravno dejstvo erga omnes", navodi se.

Povezani članci

30. Januar 2021.

Ustavni odbor: Odluke parlamenta nesporne

US u odluci dodaje da osporena Odluke, po načinu objavijivanja i stupanju na snagu, ima elemente opšteg pravnog akta u formalnopravnom smislu.

"Iz sadržine osporene Odluke, međutim, proizilazi da se ne radi o opštem pravnom aktu ili drugom propisu kojim se na opšti način uređuju pravni odnosi, jer ne sadrži bitna obiiježja opšteg pravnog akta ill drugog propisa: apstraktnost i generalnost i značenje opšteg pravnog akta ill drugog propisa. Polazeći od toga, Ustavni sud je ocijenio da je osporena Odluka, u materijalnopravnom, sadržinskom smislu, pojedinačni akt koji se odnosi na konkretno određena lica (“članove/ice i zamjenike/ice članova/ica Državne izborne komisije”) koji ima neposredno dejstvo i, u suštini, predstavlja akt koji nema normativni karakter i značenje opšteg pravnog akta ili drugog propisa koji, u smislu odredbe člana 149. stav 1. tačka 2. Ustava, podliježe ustavno-sudskoj kontroli", stoji u odluci US.

Predlogom poslanika - Danijela Živkovića, Ivana Brajovića, Raška Konjevića, Ervina Ibrahimovića i Gencija Nimanbegua pokrenut je postupak za ocjenu ustavnosti o imanovanju članova DIK-a.

Oni su sporili odluku o imenovanju članova DIK-a tvrdeći da je prekršen Poslovnik Skupštine, time što je poslanica Demokratskog fronta Maja Vukićević glasala elektronski i da ostvaren kvorum.

Preporučujemo za Vas