"Visoka je kreditna zaduženost, kao i brojne zaostale obaveze"

URA HN: Opština da se uključi u pripremu sezone, pomoć Vlade nije dovoljna

“Ako su očekivanja, i to optimistična, da će se sezona ostvariti na nivou od oko 50 odsto od one u 2019. godini, odnosno oko 500 miliona EUR, planirana pomoć je oko 1,5 odsto od planiranih prihoda”, navodi se u saopštenju

2010 pregleda 4 komentar(a)
Trg u Herceg Novom, Foto: GP URA
Trg u Herceg Novom, Foto: GP URA

Pomoć Vlade turističkoj privredi od oko sedam miliona eura nije dovoljna, zbog čega se u pripremi sezone mora aktivno uključiti i Opština Herceg Novi, ocijenili su iz odbora Građanskog pokreta URA u tom gradu.

“Ako su očekivanja, i to optimistična, da će se sezona ostvariti na nivou od oko 50 odsto od one u 2019. godini, odnosno oko 500 miliona eura, planirana pomoć je oko 1,5 odsto od planiranih prihoda”, navodi se u saopštenju predstavnika novske URA-e.

Prema njihovim riječima, i da su ta sredstva nepovratna, a nijesu, ne čine veliku stavku u odnosu na ostvarenje projektovanih preko deset odsto državnog bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Oni su kazali i da je pravo pitanje kako sada mogu primorske opštine pomoći svojoj turističkoj privredi.

“Zatečeno stanje u novskoj opštini uoči pandemije je nažalost veoma ograničilo njenu sposobnost da lakše i brže odvoji ozbiljnija sredstva. Visoka je kreditna zaduženost, kao i brojne zaostale obaveze koje se već godinama prenose u narednu budžetsku godinu od oko 1,5 do dva miliona eura”, rekli su iz URA-e.

Oni su naveli da su od početka mandata ove vlasti potrošena sredstva sa ranije uvijek likvidnih računa Parking servisa i lokalne Turističke organizacije (TO).

“Zaslugom partijskog poslušnika bivšeg direktora Čistoće, Vladimira Arsića, Opština je štetovala preko pola miliona eura zbog loše sanacije i samozapaljenja otpada pa potom višemjesečnog transporta do deponije Možura kod Bara”, dodaje se u saopštenju.

Rashodi operativnog budžeta su porasli samo za bruto zarade za oko pola miliona EUR od početka mandata, a nijesu sprovedene nikakve unutrašnje reforme u cilju racionalizacije troškova i ušteda u sistemu lokalne samouprave.

“Investicija u garažu ispred zgrade Opštine je započeta uprkos činjenici da je već proglašena epidemija”, ukazali su iz URA-e.

Oni su saopštili da svi navedeni elementi sada znatno otežavaju održavanje likvidnosti opštinskog budžeta što uzrokuje i kašnjenje plata.

“Stoga je izdvajanje bilo kakvih sredstava za pripremu turističke sezone skoro nemoguće. Ipak nešto se mora učiniti. Potrebno je koncipirati set mogućih mjera u okviru resursa koji će se osigurati u narednih nekoliko mjeseci”, smatraju u URA-i.

Ta partija traži od Opštine da pripremi odluku, koju bi usvojila Skupština Opštine, o formiranju posebnog lokalnog fonda za pomoć malim i srednjim privrednicima, naročito u sektoru turizma.

“Sredstva za taj fond bi se obezbijedila iz više izvora. Pet odsto bi se obezbijedio od opštinskih fiskalnih prihoda, odnosno poreza na nepokretnosti i prireza porezu, zatim deset odsto od ustupljenih državnih prihoda, u šta spadaju dio poreza na dohodak fizičkih lica i porez na promet nepokretnosti”, precizirali su iz URA-e.

Jedan dio sredstava bi, kako su dodali, od prihoda lokalne TO, zatim sredstva od povrata novca koji prihoduje Morsko dobro na novskoj obali, kao i sredstva iz komercijalnih izvora od banaka uključujući Investiciono-razvojni fond (IRF).

Na taj način bi se, tvrde oni, prikupila značajna sredstva, i preko milion EUR, koja bi se prema jasnim kriterijumima iz opštinske odluke dodjeljivala privrednim odnosno turističkim subjektima za pripremu turističke sezone i očuvanje radnih mjesta.

“Razumije se da su istovremeno nužne sve moguće mjere štednje i racionalizacije u svim subjektima lokalne samouprave. Poseban akcenat se mora staviti na organizaciju i angažovanje opštinskih subjekata na poslovima pripreme sezone u komunalnim, infrastrukturnim i marketinškim aktivnostima. Istovremeno je potrebno obaviti analize i sprovesti moguće racionalizacije u komunalnom sektoru radi snižavanja cijena komunalnih usluga, prvenstveno odvoza smeća”, podsjetili su iz novske URE.

Oni su naveli da, iako je planiranje i realizacija navedenih mjera zahtjevan posao i traži mobilisanje tima sposobnih ljudi kakvi nedostaju Opštini, uvjereni su da ih je moguće odmah pokrenuti i sprovesti.

Posebno su naglasili i potrebu ubrzanog sprovođenja vakcinacije građana protiv covid-19, kako bi se, prema njihovim riječima, zaustavila zaraza i spasili mnogi životi.

“Obuhvatnost i brzina tog procesa će sigurno biti ključni faktor svake turističke destinacije u privlačenju turista. Ovo naravno važi za čitavu državu i sve lokalne samouprave koji moraju maksimalno sarađivati sa Ministarstvom zdravlja i pružiti punu podršku u tom procesu”, zaključuje se u saopštenju.

Preporučujemo za Vas