NA DNEVNOM REDU ĆE BITI I PREDLOZI AKCIONIH PLANOVA

Skupština Glavnog grada 21. decembra: Pred odbornicima nacrt budžeta, DUP-ovi...

Na dnevnom redu sjednice biće i predlog programa rada Skupštine Glavnog grada za 2018. godinu, kao i predlozi odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta i naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte
233 pregleda 0 komentar(a)
SO Podgorica, odbornici vlasti, Foto: Savo Prelević
SO Podgorica, odbornici vlasti, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 09.12.2017. 22:06h

Odbornici u Skupštini Glavnog grada će na sjednici 21.decembra razmatrati Odluku o budžetu Podgorice za narednu godinu, kojom je predviđeno da Grad raspolaže sa 60.685.070 eura.

Na dnevnom redu sjednice biće i predlog programa rada Skupštine Glavnog grada za 2018. godinu, kao i predlozi odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta i naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte.

Odbornici će razmatrati i predloge odluka o donošenju LSL “Doljani”, DUP-a “Murtovina 2”, predlogu odluke o proglašenju spomenika prirode “Kanjon Cijevne” i predlogu programa poboljšanja energetske efikasnosti Glavnog grada, za period 2018-2020.godine.

Na dnvenom redu će biti i predlozi akcionih planova održivog razvoja za Glavni grad i biodiverziteta Glavnog grada.

Odbornici će se izjasniti i o predlozima odluka o razmjeni zemljišta između Glavnog grada i Jevrejske zajednice, izmjeni i dopuni Odluke o davanju na korišćenje, bez naknade, zemljišta za fudbalske terene u zahvatu DUP-a „Konik - Stari aerodrom III“ - izmjene i dopune, prodaji građevinskog zemljišta u zahvatu DUP-a „Gornja Gorica 1“ –izmjene i dopune i predlogu odluke o prodaji građevinskog zemljišta u zahvatu DUP-a „Konik - Stari aerodrom“ - izmjene i dopune.

Na dnevnom redu će se naći i predlozi odluka o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu radi dokompletiranja urbanističke parcele 2090/1093 u zahvatu DUP-a “Konik-Stari aerodrom“ - odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu radi dokompletiranja UP 1 u zahvatu DUP-a „Pobrežje - zona G“ i odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu radi dokompletiranja UP 53, u zahvatu DUP-a „Servisno - skladišna zona“-– izmjene i dopune, blok „13“.

Odbornici će raspravljati i o predlozima odluka o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu radi dokompletiranja UP 7, u zahvatu UP-a „Industrijska zona - dio planske zone 12.5“, pribavljanju građevinskog zemljišta radi dokompletiranja UP 24 i 25 u zahvatu DUP-a „Dajbabe Zelenika - dio planske zone 11“ i o produženju primjene Odluke o umanjenju iznosa zakupnine poslovnog prostora u vlasništvu Glavnog grada i Odluke o dodatnom umanjenju iznosa zakupnine poslovnog prostora.

Odbornici će razmatrati i predloge odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju i odluke o izmjenama i dopunama Statuta te ustanove.

Preporučujemo za Vas