Crno na bijelo-Može Bokeški: Izgradnjom reciklažnog centra za termičku obradu otpada otvorilo bi se do 100 radnih mjesta

Investicija se isplaćuje kroz najviše 4 godine operativnog djelovanja. Dogovor sa investitorom može biti na bazi koncesije uz učešće EU fondova za sufinansiranje projekta. Herceg Novi zaslužuje da bude čist i uredan grad", kazao je kandidat za odbornika te koalicije Nemanja Tomović

2778 pregleda 3 komentar(a)
Tomović, Foto: URA
Tomović, Foto: URA

Koalicija Crno na bijelo – Može Bokeški zalaže se da se na prostoru Duboki do izgradi savremeni reciklažni centar za termičku obradu i uništavanje otpada", saopštio je kandidat za odbornika te koalicije Nemanja Tomović.

On je pojasnio da se Herceg Novi decenijama unazad suočava sa problemima odlaganja i deponovanja komunalnog otpada, a da je nesavjestan rad jednog broja opštinskih funkcionera i neadekvatno upravljanje privremenom deponijom na Tisovim gredama dovelo do ekoloških katastrofa i finansijske štete za budžet opštine i gradsko preduzeće "Čistoća".

Podsjetio je da se dnevno na deponiju odveze oko 25 do 30 tona komunalnog otpada, odnosno prosječno tri kamiona i upozorio da planirana sanitarna deponija Duboki do neće trajno riješiti problem odlaganja komunalnog otpada u Herceg Novom, jer je "projektovana za period od 20 godina"

"Zato se zalažemo da se na tom prostoru izgradi savremeni reciklažni centar za termičku obradu i uništavanje otpada. Naš plan je da se posredstvom privatno-javnog partnerstava angažuje kompanija koja bi izgradila reciklažni centar koji bi istovremeno mogao da obradi trenutno lagerovane količine otpada, ali i da prerađuje od 25 do 30 tona komunalnog otpada na dnevnoj bazi", kazao je Tomović.

Termička prerada otpada, kako navodi, podrazumijeva više kontrolisanih katalitičkih procesa obrade mješovitog komunalnog otpada bez prethodne segregacije odnosno odvajanja.

"Proces pokreću, kao sirovina, sve vrste komunalnog otpada - organski, plastika, papir, guma, biomasa, laki industrijski i poljoprivredni otpad. Preradom dobijamo finalne proizvode: ulje, gas, vodu i ugljenik. Rezultat je 0 odsto emisije štetnih gasova u atmosferu (gasovi se vraćaju u sistem i koriste kao napajanje za isti taj sistem) i 100 odsto prerada komunalnog otpada. Ostaci kod prerade su u vidu ugljenik-pudera i mogu se pakovati u brikete i koristiti kao čvrsto gorivo za grijanje ili industrijska postrojenja. Voda koja se izdvaja je kondezaciona i koristi se za hlađenje sistema i za navodnjavanje. Gas se koristi za proizvodnju električne energije za napajanje sistema (5% ukupno proizvedenog gasa) i za dalju prodaju", objašnjava i dodaje da takva postrojenja se prave na 25 do 50 tona dnevne obrade, a cijena čitave investicije je od 7 do 10 miliona.

Ovaj projekat bi se, kako kaže, realizovao u saradnji Opštine, Vlade i zainteresovanih investitora.

"Njegovom realizacijom otvorilo bi se od 80 do 100 novih radnih mjesta, a investicija se isplaćuje kroz najviše 4 godine operativnog djelovanja. Dogovor sa investitorom može biti na bazi koncesije uz učešće EU fondova za sufinansiranje projekta. Herceg Novi zaslužuje da bude čist i uredan grad", navodi se u njegovom saopštenju.