zaključak odbora za evropske integracije

Predlog budžeta ne identifikuje jasno troškove za obaveze na putu ka EU

Zatraženo dostavljanje dodatnih analiza Ministarstva finansija i socijalnog staranja i Kancelarije za evropske integracije, nakon čega će uslijediti ponovna rasprava i izjašnjavanje o Predlogu zakona

10018 pregleda 3 komentar(a)
Sa sjednice Odbora, Foto: Skupština Crne Gore
Sa sjednice Odbora, Foto: Skupština Crne Gore

Članovi skupštinskog Odbora za evropske integracije na današnjoj sjednici zaključili su da, na osnovu Predloga zakona o budžetu Crne Gore za 2021. godinu i predstavljenih informacija, nije moguće precizno procijeniti troškove predviđene za ispunjavanje obaveza i aktivnosti iz procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Zatraženo je dostavljanje dodatnih analiza Ministarstva finansija i socijalnog staranja i Kancelarije za evropske integracije, nakon čega će, kako je saopšteno iz Skupštine, uslijediti ponovna rasprava i izjašnjavanje o Predlogu zakona.

Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2021. godinu danas su članovima Odbora predstavili državni sekretar u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja Janko Odović, generalni direktor Direktorata za državni budžet u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja Bojan Paunović i glavna pregovaračica Crne Gore sa Evropskom unijom Zorka Kordić.

Predstavnici Ministarstva su kazali da je predlog budžeta pripremljen po principima programskog budžetiranja i srednjoročnog planiranja, što predstavlja novinu u planiranju budžeta. Naglasili su da predlog budžeta ne identifikuje jasno troškove za obaveze iz procesa evropskih integracija, iz razloga što se često aktivnosti u sklopu procesa pristupanja EU odvijaju paralelno sa redovnim aktivnostima potrošačkih jedinica.

Glavna pregovaračica Crne Gore sa EU je, kako je saopšteno iz Skupštine, pozdravila inicijativu Odbora za evropske integracije za razmatranje predloga budžeta iz perspektive sektorskih politika i strategija za ispunjavanje obaveza i završnih mjerila u okviru pregovaračkih poglavlja. Uz očekivanje da će se zadržati takav pristup planiranju i razmatranju budžeta, naglasila je važnost dodatnih ulaganja na polju jačanja ljudskih resursa i adekvatnog nagrađivanja kadrova koji učestvuju u pregovaračkom procesu.

Poslanici su istakli da strateška dokumenta Crne Gore, uključujući i predlog budžeta, moraju biti usaglašena sa ključnim preporukama iz izvještaja Evropske komisije o Crnoj Gori i ostalim važnim dokumentima EU. Dodatno, neophodno je napraviti jasnu procjenu troškova za sve ključne sektorske politike, reforme i projekte u cilju dobijanja statusa zemlje članice EU.

Članovi Odbora su se interesovali i za sredstva iz pretpristupnih fondova EU (IPA) koja će Crnoj Gori biti na raspolaganju u tekućoj godini, kao i za planirana sredstva za kofinansiranje programa i projekata EU. Poslanici su razgovarali i o realizaciji infrastrukturnih projekata na nivou lokalnih samouprava.

Na sjednici su razmotrena i aktuelna pitanja iz rada Odbora, kao i učešće Odbora u projektima podrške EU i OEBS-a Skupštini Crne Gore.

Preporučujemo za Vas