I agenti EU će čuvati granice od migranata

Vlada spremila sporazum sa Evropskom agencijom za čuvanje granica i obale
102 pregleda 13 komentar(a)
Fronteks, Foto: Boryana Katsarova
Fronteks, Foto: Boryana Katsarova
Ažurirano: 23.06.2018. 14:28h

Granice Crne Gore uskoro bi mogli obezbjeđivati agenti Evropske agencije za čuvanje granica i obale (Fronteks).

Vlada je na sjednici u četvrtak usvojila predlog osnova za vođenje pregovora i zaključivanje sporazuma sa Fronteksom, agencijom koju je 2016. zbog migrantske krize osnovala Evropska komisija (EK), a čiji bi agenti zajedno sa crnogorskim graničarima upravljali i obezbjeđivali granicu u slučaju velikog priliva migranata.

Agenti Fronteksa bi, prema predlogu sporazuma u koji su “Vijesti” imale uvid, u Crnoj Gori imali imunitet i ne bi mogli biti uhapšeni, krivično gonjeni, niti bi morali da plaćaju porez ili svjedoče na sudu. “Članovi tima ne mogu biti podvrgnuti bilo kakvom obliku hapšenja ili zadržavanja. Članovi tima uživaju imunitet od krivičnog sudstva u Crnoj Gori u svim okolnostima. Privilegije koje uživaju članovi tima i imunitet od krivičnog sudstva Crne Gore ne izuzimaju ih od krivičnog sudstva matične države članice. Matična država članica može članovima tima prema potrebi ukinuti imunitet od krivičnog sudstva Crne Gore. Takvo ukidanje uvijek mora biti izričito”, navodi se, između ostalog, u predlogu sporazuma.

Timovi graničnika, policijskih službenika i, kako se navodi, drugog relevantnog osoblja država članica učesnica, uključujući granične policijske službenike ili drugo relevantno osoblje koje su države članice EU uputile Fronteksu radi njihovog raspoređivanja tokom neke akcije, biće ovlašćeni da obavljaju zadatke i primjenjuju izvršna ovlašćenja koja su potrebna za kontrolu granice i operacije vraćanja, poštujući pritom zakone Crne Gore. “Članovi tima mogu obavljati zadatke i primjenjivati ovlašćenja na teritoriji Crne Gore samo na osnovu instrukcija i, po pravilu, u prisustvu graničnih policijskih službenika ili drugog relevantnog osoblja Crne Gore. Crna Gora prema potrebi izdaje instrukcije timu u skladu sa operativnim planom. Crna Gora može ovlastiti članove tima da postupaju u njeno ime”, kaže se u dokumentu. Fronteks, prema predlogu sporazma, može, preko svog koordinatora, saopštiti Crnoj Gori svoje stavove o instrukcijama koje su izdate timu. U tom slučaju Crna Gora uzima te stavove u obzir i postupa u skladu sa njima koliko je to moguće.

Prilikom obavljanja svojih zadataka i primjene svojih ovlašćenja, kaže se predlogu, članovi tima mogu nositi službeno oružje, municiju i opremu. “Prilikom obavljanja svojih zadataka i primjene svojih ovlašćenja članovima tima se odobrava primijena sile, uključujući službeno oružje, municiju i opremu, uz saglasnost matične države članice i Crne Gore, u prisustvu graničnih policijskih službenika ili drugog relevantnog osoblja Crne Gore i u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom Crne Gore. Crna Gora može odobriti članovima tima da primjenjuju silu u odsustvu graničnih policijskih službenika ili drugog relevantnog osoblja Crne Gore”, navodi se u dokumentu.

Kao jedan od razloga za potpisivanje sporazum, navodi se da on predstavlja adekvatan okvir za saradnju EU i država potpisnica, u okviru kojeg će Crnoj Gori biti pružena pomoć u oblasti upravljanja granicom i eventualnim kriznim situacijama koje se odnose na pojačani priliv migranata sa Bliskog istoka i konfliktnih područja, što je nepredvidivog karaktera i zahtijeva blagovremeno i stručno reagovanje.

Nema ni pretresanja ličnog prtljaga

Prema predlogu sporazuma, agentima Fronteksa neće moći ni da se pregleda lični prtljag prilikom dolaska u Crnu Goru. “Lični prtljag članova tima izuzet je od pregleda sve dok postoje ozbiljni razlozi za pretpostavku da sadrži predmete koji nijesu namijenjeni ličnoj upotrebi članova tima ili predmete čiji je uvoz ili izvoz zabranjen zakonom ili uslovljen propisima Crne Gore o karantinu. Pregled takvog ličnog prtljaga vrši se isključivo u prisustvu dotičnih članova tima ili ovlašćenog predstavnika Agencije”, kaže se u dokumentu.

Obezbjeđivali granice između Grčke i Makedonije i Hrvatske i Srbije

Agenti Fronteksa do sada su obezbjeđivali, tokom vrhunca migrantske krize 2015. godine, makedonsko-grčku, i granicu između Hrvatske i Srbije. Srbija je, prema pisanju tamošnjih medija, odbila davanje imuniteta agentima fronteksa, te još uvijek nije potpisala sporazum sa tom evropskom Agencijom. Osnovni posao ove Agencije je da pomaže graničarima iz raznih zemalja EU, da rade zajedno na čuvanju spoljnih granica Evropske unije od ilegalnih migranta, ali i krijumčarenja ljudi. Istovremeno i njihov delokrug ulazi i praćenje terorističkih grupa, pa tako mogu osobe za koje procijene da predstvaljaju opasnost, proslijediti Europolu.

Preporučujemo za Vas