usvojene informacije i predlozi na sjednici vlade

Vojska može prodati zastarjelo i suvišno naoružanje

“Na taj način Vojska će se riješiti zastarjelog i suvišnog naoružanja i ubojnih sredstava koja predstavljaju balast u skladištima, ali istovremeno i potencijalnu opasnost”, dodaje se u saopštenju

7902 pregleda 15 komentar(a)
Sa današnje sjednice Vlade, Foto: Bojana Ćupić/Vlada Crne Gore
Sa današnje sjednice Vlade, Foto: Bojana Ćupić/Vlada Crne Gore

Vlada je usvojila informaciju o rješavanju viškova naoružanja i vojne opreme u Vojsci Crne Gore (VCG) u cilju rješavanja zastarjelog i suvišnog naoružanja i ubojnih sredstava koja predstavljaju balast u skladištima, ali istovremeno i potencijalnu opasnost.

Na sjednici Vlade zaključeno da se određene količine viškova pokretnih sredstava, koja su neperspektivna, suvišna, zastarjela ili su van upotrebe zbog neupotrebljivosti i isteklih vremenskih i eksploatacionih resursa, oglase suvišnim za potrebe Vojske i ponude na prodaju.

“Na taj način Vojska će se riješiti zastarjelog i suvišnog naoružanja i ubojnih sredstava koja predstavljaju balast u skladištima, ali istovremeno i potencijalnu opasnost”, dodaje se u saopštenju.

Iz Vlade su napomenuli da će se prodajom navedenih sredstava prihodovati značajna novčana sredstva, koja se mogu iskoristiti za kupovinu naoružanja i vojne opreme koje je kompatibilno sa naoružanjem i vojnom opremom drugih zemalja NATO članica.

Na sjednici Vlade utvrđen je Predlog zakona o potvrđivanju Marakeškog ugovora za olakšanje pristupa objavljenim djelima za osobe koje su slijepe, slabovide ili imaju druge poteškoće u korišćenju štampanih materijala.

Iz Vlade su pojasnili da će primjenom tog Zakona biti znatno olakšan i povećan pristup knjigama, časopisima i drugim štampanim materijalima za populaciju koja ima poteškoće u čitanju.

“Uvodi se ograničenje autorskog prava u korist osoba koja imaju poteškoće u čitanju, na osnovu kojih se autorsko djelo, bez dozvole autora, može pretvoriti u pristupačni format”, kaže se u saopštenju.

Primjena novog zakona će, kako se navodi, omogućiti poboljšanu socijalnu integraciju i kulturnu participaciju, kao i jačanje svijesti o izazovima sa kojima se suočava zajednica i pojedinci koji imaju poteškoće u čitanju štampanih materijala.

Na sjednici Vlade usvojena je Informacija o izgradnji sistema za prikupljanje i tretman otpadnih voda u Podgorici.

U informaciji se navodi da je na osnovu dogovora Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i uprave Glavnog grada da nezavisna organizacija uradi analizu svih do sada urađenih dokumenata, kako bi se kroz višekriterijumsku analizu preispitala lokacija za budući sistem tretmana otpadnih voda.

U raspravi je naglašeno da je bodovanje tri lokacije pokazalo da lokacija u industrijskoj zoni KAP-a ima najviše bodova i da nijesu evidentirani ograničavajući faktori, a druge dvije lokacije imaju manje bodova i ograničavajuće faktore, od kojih neki imaju eliminatorni karakter.

“U predstojećem periodu planirana je izrada glavnog projekta za izgradnju sistema za tretman otpadnih voda, a nakon toga i Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu”, dodaje se u saopštenju.