Usvojen završni račun za 2020. godinu, milion veći od planiranog

Visoki sudski troškovi opterećuju bjelopoljski budžet

“Vrijednost sudskih sporova i predmeta koji se vode protiv Opštine Bijelo Polje, krajem prošle godini iznosila je 742.845 hiljada, a za 79 sudskih sporova i predmeta nije utvrđena vrijednost potencijalnog troška, a koji bi mogao pasti na teret građana i Budžeta”, kazao je Ljujić

3179 pregleda 2 komentar(a)
Sa sjednice, Foto: Jadranka Ćetković
Sa sjednice, Foto: Jadranka Ćetković

Odbornici Skupštine Opštine Bijelo Polje juče su većinom glasova usvojili završni račun opštinskog budžeta za 2020. godinu.

Obrazlažući predlog, sekretarka Sekretarijata za finansije Alida Nuhodžić kazala je da je budžet planiran u iznosu od oko 13 miliona eura, od čega za tekući budžet nešto više od 10 miliona, a za kapitalni 2.965.609 eura, te da se, posmatrajući dinamiku kretanja prihoda, uočava rast od 8,3 odsto u odnosu na plan za 2020. godinu.

Odbornik SNP-a Miomir Vojinović zamjerio je na iznosima koji se iz budžeta izdvajaju za podsticaj razvoja opštine i sudske troškove.

“Predlažem da se 100 hiljada eura planiranih za kupovinu udžbenika za đake do četvrtog razreda osnovne škole preusmjeri na izgadnju osnovne škole u Pripčićima, tim prije što je Ministarstvo prosvete omogućilo besplatne udžbenike za sve osnovce”, kazao je Vojinović..

Marko Ljujić iz Demokrata ukazao na visoke sudske troškove koji se izdvajaju iz budžeta.

“Vrijednost sudskih sporova i predmeta koji se vode protiv Opštine Bijelo Polje, krajem prošle godini iznosila je 742.845 hiljada, a za 79 sudskih sporova i predmeta nije utvrđena vrijednost potencijalnog troška, a koji bi mogao pasti na teret građana i Budžeta”, kazao je Ljujić.

Odbornik DPS-a Abaz Kujović je istakao da je na nivou lokalne samouprave vođena odgovorna fiskalna politika, što potvrđuje činjenica da je u budžetu bilo milion eura više nego što je planirano. ”Ostvarena je kvalitetnija struktura prihoda budžeta i manja zavisnost od centralnog nivoa. Obezbijeđena su sredstva za normalan rad svih organa lokalne samouprave, isplatu zarada zaposlenih i druge obaveze. Ostvarene su i značajne uštede na svim nivoima”, podsjetio je Kujović.

Odbornici su usvojili izvještaje o radu sa finansijskim izvještajem za 2020. godinu javnih ustanova Muzej Bijelo Polje i Ratkovićeve večeri poezije, zatim izvještaje o radu i poslovanju za prošlu sa programom rada za ovu godinu preduzeća Vodovod “Bistrica“ i Parking servis.

Iz dnevnog reda uklonjene su tačke Predlog odluke o kriterijumima i načinu određivanja varijabilnog dijela zarade lokalnih službenika i namještenika, jer, kako je obrazložila glavna administratorka Marina Petrić, ta odluka nije dobila saglasnost Ministarstva finansija, i Izvještaj o radu i poslovanju za 2020. godinu sa Programom rada za ovu godinu preduzeća Komunalno “Lim”, jer do početka Skupštine nije stigao Izvještaj eksternog revizora o poslovanju.