ISTRAŽIVANJE

CGO: Građani privrženi ključnim spoljno političkim prioritetima Crne Gore

Istraživanje je sprovedeno od 7. do 11. novembra, na uzorku od 1.044 ispitanika
128 pregleda 0 komentar(a)
Ažurirano: 19.11.2017. 14:28h

Centar za građansko obrazovanje (CGO) cijeni da velika većina crnogorskih građana i građanki ostaje privržena ključnim spoljno političkim prioritetima Crne Gore, a što se čita i iz najpoželjnijih zemalja za život i što je solidna osnova za dalji rad na njihovom inteziviranju.

CGO je, u saradnji sa agencijom IPSOS, pitao građane i građanke: "Ako ne biste živjeli u Crnoj Gori, u kojoj drugoj zemlji biste voljeli da živite", a nalazi na ukupnoj punoljetnoj populaciji ukazuju da nešto više od trećine (32%) vidi Crnu Goru kao jedinu državu u kojoj žele da žive, dok 11 odsto nema stav ili ne želi da odgovori.

Oni koji bi svoju budućnosti vidjeli u nekoj drugoj državi kao najpoželjniju destinaciju navode Ameriku, a slijede susjedna Srbija, EU i nordijske zemlje, dok je manji procenat onih koji kao takvu vide Rusiju i druge države.

Kada se napravi analiza opredijeljenih, dakle onih koji bi željeli da žive van Crne Gore, što je ukupno 57 odsto ispitanih, najveći je procenat onih koji vidi Ameriku kao najpoželjniju opciju, gotovo trećina (29%), zatim je tu Srbija (20%), pa Evropska unija (18%), u okviru koje je ubjedljivo najpopularnija Njemačka, dok nordijske zemlje priželjkuje 15%, a 13% bi se opredijelilo za Rusiju.

"Građani i građanke Crne Gore su u značajnom broju spremni da vežu svoju budućnost za Crnu Goru, a u onim slučajevima gdje bi je vidjeli u drugim državama dominantne su one koje su zasnovane na demokratskim principima. Jasno je da veze sa Srbijom ostaju jake, odnosno najjače u odnosu na sve druge susjedne zemlje, što je razumljivo imajući da je Crna Gora dugo bila u državnim zajednicama sa Srbijom, ali i da danas postoji razvijena saradnja i promet u različitim oblastima između ovih sada nezavisnih država, kao i brojne porodicne relacije", saopštila je koordinatorka programa Ana Nenezić.

Pristupanje NATO savezu je doprinijelo transtlanskoj integraciji, a očito je da, kako je dodala, neadekvatna komunikacija procesa evropskih integracija i onog što se dešava unutar Unije čini da nešto manji procenat građana i građanki Crne Gore vide EU visoko na listi poželjnih u ovom kontekstu.

"Ovo dodatno obavezuje Ministarstvo evropskih poslova (MEP), nadležno za koordinaciju procesa pregovaranja sa EU i komunikaciju, da intezivnije i preciznije pruži sve potrebne informacije građanima i građankama. Kako aktivnosti MEP-a u ovom pravcu izostaju, ili su vrlo površne,građani i građanke nemaju uvid u stepen i značaj podrške koju EU pruža Crnoj Gori, te poslijedično u manjem procentu formiraju pozitivan stav prema samom procesu, ali i prema Evropskoj uniji".

Šire istraživanje, u okviru kojeg je bilo i ovo pitanje, agencija Ipsos je terenski sprovela za CGO od 7. do 11. novembra 2017.godine, na uzorku od 1.044 ispitanika, a uzorački okvir bila je punoljetna populacija Crne Gore.

Galerija

Preporučujemo za Vas