"Pravovremeno mobilisti sve raspoložive kapacitete u društvu da bi što prije došli do cilja"

Marović: Važno pripremiti procjenu ispunjenosti privremenih mjerila i Dinamički plan aktivnosti

Dodaje i da Vlada treba da insistira na dobijanju konkretnijih zadataka na godišnjem nivou u okviru privremenih mjerila, jer bi tako i procjena učinka i praćenje napretka bili olakšani

4639 pregleda 749 reakcija 4 komentar(a)
Marović, Foto: GP URA
Marović, Foto: GP URA

Ubrzanje procesa pregovora zavisi od pravovremenog mobilisanja svih raspoloživih kapaciteta u društvu ka zajedničkom cilju da se u najbržem mogućem roku ispune uslovi da Crna Gora postane naredna članica Evropske unije, poručila je danas potpredsjednica URE Jovana Marović.

Marović ističe da, budući da je Vlada odlučna da sve aktivnosti usmjeri ka tom cilju, važno je što prije pripremiti procjenu ispunjenosti privremenih mjerila u okviru poglavlja 23 i 24 koja se odnose na vladavinu prava i Dinamički plan aktivnosti do kraja 2021. godine.

“Isto tako, Savjet za vladavinu prava, kao i radne grupe za poglavlja 23 i 24, trebalo bi da intenziviraju svoj rad, redovno informišu javnost o napretku u ispunjavaju mjerila i svom radu generalno, a sam Savjet trebao bi da vrši pritisak na one institucije koje kasne sa ispunjavanjem obaveza, te upućuje preporuke kako bi se zadaci brže ispunjavali”, ocjenjuje Marović.

Smatra i da u skladu sa novom metodologijom procesa proširenja, akcioni planovi za poglavlja 23 i 24 trebalo bi da budu redovno ažurirani, te dodaje da u procesu njihovog unapređivanja Vlada treba da obezbijedi široko učešće svih zainteresovanih strana, definiše indikatore uspjeha i precizira aktivnosti koje mogu dovesti do ispunjavanja mjerila.

“Dosadašnji indikatori nisu bili adekvatno definisani i na osnovu njih nije bilo moguće procijeniti u kojoj mjeri je situacija unaprijeđena u određenoj oblasti. Zbog toga je od posebne važnosti jasno utvrditi kratkoročne i srednjoročne mjerljive ciljeve”, ukazuje Marović.

Dodaje i da Vlada treba da insistira na dobijanju konkretnijih zadataka na godišnjem nivou u okviru privremenih mjerila, jer bi tako i procjena učinka i praćenje napretka bili olakšani.

"Vlada treba i da insistira na novom modelu izvještavanja po principu pojednostavljene forme koja bi obuhvatila i pregled ključnih izazova u ispunjavanju mjerila”, kaže Marović.

S obzirom na to da sada postoji volja da se obezbijede mjerljivi rezultati u procesu pregovora, bolja koordinacija i komunikacija je moraju pratiti kako bi se oni brže postigli, navodi ona.

“Članstvo u EU nije cilj sam po sebi, već put ka tom cilju znači unapređenje standarda i kvaliteta života građanki i građana, te usvajanje univerzalnih vrijednosti koji tek kroz kvalitet života stanovništva i garantovanje prava i sloboda dobijaju svoj smisao. Građanski pokret URA čvrsto stoji uz te vrijednosti i zbog toga u ubrzanju procesa pregovora i vidi šansu da se one čvršće prigrle, a Crna Gora istinski bude građanska, evropska i ekološka država”, zaključila je Marović

Preporučujemo za Vas