Šćepanović: Vlada na odmoru, izvještaja o njenom radu nema

Poslanica DPS-a ocijenila da je Generalni sekretarijat Vlade "zauzet opravkama havarisanih službenih vozila i raspoređivanjem 'neprofesionalnih' službenika i namještenika", te da stoga nema vremena da se bavi definisanjem “mehanizama za praćenje i izvještavanje”

5524 pregleda 19 komentar(a)
Šćepanović, Foto: DPS
Šćepanović, Foto: DPS

Poslanica Demokratske partije socijalista Marta Šćepanović ukazala je da građanima, od osnovnih zadataka koji su utvrđeni Programom rada Vlade sa kašnjenjem od tri mjeseca, nije ponuđen nijedan Izvještaj o realizaciji godišnjeg Programa rada Vlade.

Dosad su, kako navodi, morala biti usvojena dva. "Prvi nije donesen, logično nije ni usvojen, jer je Program rada, Vlada donijela tek u martu. Drugog izvještaja nema na sajtu Vlade. Ili nije razmatran ili se krije od očiju građana. O srednjoročnom programu rada Vlade takođe nema ni pomena. Ne treba im jer ne znaju što da rade ni sa jednogodišnjim. Toliko o ekspertima koji svakodnevno osvježavaju Crnu Goru", saopštila je Šćepanović.

Ističe da Izvještaj o realizaciji Programa rada Vlade nije statistički zbir podataka, već da je precizno definisan Poslovnikom Vlade, te da ima svoj sadržaj koji prati Program rada Vlade.

"Poslovnik Vlade u članu 31 između ostalog propisuje da Vlada razmatra Izvještaj o realizaciji godišnjeg programa rada Vlade kvartalno, na prvoj sjednici nakon isteka kvartala (krajnji rok je bio početak jula). Poseban akcenat Poslovnik Vlade stavlja na obaveze ministarstava – Ako ministarstvo nije u mogućnosti da u utvrđenom roku izvrši obaveze iz godišnjeg ili srednjoročnog programa rada Vlade, dužno je da blagovremeno obavijesti Vladu o razlozima zbog kojih te obaveze ne može izvršiti i predloži novi rok za realizaciju obaveze. Vlada će razmotriti obavještenje i zauzeti stav o njemu."

Predsjednik Vlade se, dodaje Šćepanović, pohvalio da je prvi put u istoriji Crne Gore donesen ovakav Program rada Vlade, a da je bilo vremena da i bivša vlast to uradi, pa nije.

"Vjerujem! Ovakav kakav je nikad se donosio nije i neće se donositi. Zato Vlada i nema Izvještaja o njegovoj realizaciji. A na strani 146 Programa rada Vlade za 2021. godinu piše 'Prvi izvještaj o sprovođenju biće usvojen nakon isteka drugog kvartala i obuhvatiće informacije o sprovođenju svih obaveza u I i II kvartalu. Drugi izvještaj će biti podnijet nakon trećeg, a treći izvještaj nakon četvrtog kvartala, odnosno na početku prvog kvartala 2022. godine. Svi izvještaji će sadržati informacije o napretku o realizaciji planiranih ciljeva i indikatora, statusu realizacije obaveza iz tematskog i normativnog dijela, obrazloženje o realizaciji o planiranim i utrošenim sredstvima… U cilju praćenja napretka u sprovođenju ciljeva Generalni sekretarijat Vlade će definisati mehanizam za praćenje i izvještavanje, kojim će se omogućiti redovna provjera i presjek stanja, informacije o statusu realizacije obaveza i ciljeva… Na kraju, svi izvještaji o sprovođenju Programa rada Vlade za 2021. godinu biće objavljeni na zvaničnoj stranici Vlade, što je odraz nastojanja da se rad Vlade učini transparentnim i da počiva na saradnji zainteresovanim stranama, te da se široj javnosti omogući uvid u realizaciju obaveza koje je Vlada postavila'," navodi poslanica DPS-a.

Šćepanović je ocijenila da je Generalni sekretarijat Vlade "zauzet opravkama havarisanih službenih vozila i raspoređivanjem 'neprofesionalnih' službenika i namještenika", te da stoga nema vremena da se bavi definisanjem “mehanizama za praćenje i izvještavanje”.

"Razumijem i to treba reći, Vlada ne poštuje Poslovnik Vlade i jednako tako ono što su sami napisali u svom Programu rada za 2021. godinu. Zašto nema Izvještaja? Građanin (mili ili nemili) ima pravo da zna! I znaće. Nakon odmora Vladu će sačekati sve ono što je sama utvrdila kao svoje prioritete u Programu rada Vlade. Tada će biti na domaku kraj trećeg kvartala. Svakako, u međuvremenu Vlada će građane informisati kako na premijerskom satu i odgovorima premijera i ministara koji malo ne vide, malo ne čuju, malo su bolesni, šapuću premijeru odgovore, tako i putem objava na tviteru o prosječnoj zaradi od 1000 eura. Samo što nije stigla. Obavezno će plasiranjem svima već poznatih podataka, koji su od strane bivše vlasti objavljeni bezbroj puta tokom minulih godina, skretati pažnju javnosti sa obaveza koje ne ispunjavaju", zaključuje se u saopštenju.